Orange and Romanov

€20,57 incl. BTW
Letters from Members of the Dutch Royal Family to Their Russian Relatives in the State Archive of the Russian Federation
Vincent Hovinga & Hans van Koningsbrugge

Wanneer we het over de betrekkingen tussen Nederland en Rusland hebben, dan heeft men het vaak alleen over de reizen van Peter de Grote naar Nederland in 1697-98. Het tijdperk van de restauratie na de Franse Revolutie is echter evenzo interessant. Op 21 februari 1816 trouwde Willem II, de Prins van Oranje, met Anna Pauvlovna, de zuster van tsaar Alexander I. Hiermee werd een sterke band geslagen tussen de huizen van Oranje en Romanov, een band die nog altijd doorklinkt: Koniningin Wilhelmina gebruikte haar Russische afkomst als een excuus voor haar soms bruuske voorkomen. Bovendien komen in de Nederlandse koninklijke familie nog altijd Russische namen zoals Alexander en Constantijn voor. 

Desondanks hebben historici weinig interesse gehad in deze koninklijke banden. Deze archiefinventaris maakt nauwer onderzoek naar deze familierelaties mogelijk.  De correspondentie tussen de Oranjes en de Romanovs, die bewaard wordt in het Russisch Staatsarchief (GARF) bevat een schat aan informatie, die tot op heden nog onontdekt is gebleven. 

Production: 
NRAC Inventories Vol. 2
Volume (of series): 
2
ISBN: 
90-77089-02-0
Language: 
Engels