Beeldvorming en Werkelijkheid

€18,00 incl. BTW
Conflicthaarden in Zuidoost-Europa
Sipke de Hoop en (red)

Beeldvorming en werkelijkheid. Conflicthaarden in Zuidoost-Europa, het vierde deel in de reeks Severnoe Okno, gaat dieper in op de mogelijke gevaren in de regio. De analyse richt zich op een aantal traditionele conflicthaarden in deze regio, alsook op de invloed van een vijftal dominante grote internationale actoren (Duitsland, Rusland, de Verenigde Staten, de EU en Turkije). Vanuit historisch en eigentijds perspectief worden de relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen en staten, de achtergrond van conflicterende claims op grondgebied en nationaliteit en de omstandigheden van de aanwezige minderheden onderzocht. Deze studie belicht vooral de situatie in de twintigste eeuw en de meest recente periode, waarbij de centrale vraag steeds is in welke mate de historische erfenis nog doorwerkt tot in de huidige tijd. Krijgen etnisch nationalisme en onderling geweld tussen volkeren en staten op de Balkan opnieuw een kans, zoals in de Balkanoorlogen aan het begin en eind van de lange twintigste eeuw? En wat is hierbij de rol van de externe actoren? Welke belangen hadden zij in verleden en spelen zij opnieuw een rol van betekenis. Is die rol positief of negatief te waarderen en hoe wordt dat in de regio vandaag de dag ervaren?

De reeks Severnoe Okno (‘noordelijk venster’). Studies over Midden- en Oost-Europa voorziet in de behoefte de complexe problematiek van de Midden- en Oost-Europese regio toegankelijk te maken voor een breed publiek. In de reeks verschijnen studies over politieke, economische en maatschappelijkculturele kwesties, alsook publicaties over specifieke actoren, thema’s en beleidsprocessen, waarbij de invalshoek meer historisch of contemporain kan zijn. Severnoe Okno dient als een ‘noordelijk venster op het Oosten’ en richt zich in het bijzonder op onderzoek naar de betrekkingen met en tussen landen in Midden- en Oost-Europa en de verwevenheid in de regio tussen democratiseringsaspiraties, economische ontwikkeling, interetnische conflicten, culturele achtergronden en geopolitieke belangen.

Volume (of series): 
4
Year of publication: 
2014
ISBN: 
978-90-81-9568-7-1
Language: 
Nederlands