Het verhaal van twee verloren vriendschappen

€30,85 incl. BTW
De Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland 1714-1725
Hans van Koningsbrugge

Aan het begin van de Grote Noordse Oorlog (1700) onderhield de Nederlandse Republiek vriendschappelijke relaties met zowel Rusland als Zweden. Aan het einde van oorlog waren de betrekkingen met dezelfde mogendheden op een dieptepunt gekomen en was de Nederlandse politieke invloed gering. Dit was van belang omdat de Nederlandse handel op het Balticum de basis van ’s lands welvaart vormde. Hoe kon dit alles gebeuren? Dit is het verhaal van illusies, misverstanden, ontvoering, spionage, illegale wapenhandel, psychologische blunders en mismanagement. Het boek biedt een zeldzaam inzicht in de complexiteit van de relaties tussen de Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland in de eerste helft van de 18de eeuw en berust op origineel bronnenonderzoek in Russische, Zweedse en Nederlandse archieven.
 
J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als historicus is hij gespecialiseerd in Russisch-Nederlands-Zweedse betrekkingen in de 18de eeuw. Tevens is hij directeur van het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies, beide verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Production: 
Baltic Studies 14
Volume (of series): 
14
Year of publication: 
2013
ISBN: 
978-90-81956-83-3
Language: 
Nederlands