Nederland op Missie

€20,00 incl. BTW
Bescherming van burgers bij het streven naar duurzame vrede

In de reeks Severnoe Okno ( ‘noordelijk venster’ ) . Studies over Midden- en Oost-Europa verschijnen studies over politieke, economische en maatschappelijk-culturele kwesties, alsook publicaties over specieke actoren, (historische) thema’s en (contemporaine) processen. Severnoe Okno dient als een ‘noordelijk venster op het Oosten’ en richt zich in het bijzonder op onderzoek naar de betrekkingen met en tussen landen in Midden- en Oost-Europa en naar de verwevenheid in de regio tussen democratise rings aspiraties, economische ontwikkeling, interetnische conflicten, culturele achtergronden en geopolitieke belangen. Speciale aandacht is er voor de rol van Nederland bij crisisbeheersing, interventies en wederopbouwmissies, zowel in de Midden- en Oost-Europese regio alsook steeds meer daarbuiten.

In Nederland op Missie. Bescherming van burgers bij het streven naar duurzame vrede staat centraal wat de Nederlandse rol is geweest bij het beschermen van burgers, het bieden van ‘menselijke veiligheid’ en het bevorderen van duurzaam bestuur in (voormalige) conflictgebieden. Er wordt ingezoomd op de bijdragen van Nederland in (vredes)operaties in Cambodja, Bosnië, Kosovo en Irak, waarbij onder andere wordt geanalyseerd wat de (politieke en militaire) doelstellingen van die missies waren, wat er daadwerkelijk is bereikt, welke beperkingen er werden ondervonden en hoe de resultaten te appreciëren zijn in het kader van de versterking van de veiligheid van het individu. Dit optreden wordt belicht tegen de achtergrond van de geopolitieke context van fragmenterende staten en discussies daarover, en de dilemma’s en beperkingen van internationale wederopbouwinspanningen, Liberal Peacebuilding, Protection of Civilians en Human Security , waarbij er ook aandacht is voor uiteenlopende en verdiepende thema’s als de rol van militaire waarnemers, van gender, van Force Protection en van peacespoilers .

Series: 
Volume (of series): 
8
Year of publication: 
2022
ISBN: 
978-90-825590-5-7
Language: 
Nederlands & Engels