Van de Vierpotige Leeuw en de Tweekoppige Adelaar

€20,57 incl. BTW
Studies over Nederlands-Russische relaties
Emmanuel Waegemans en Hans van Koningsbrugge (reds.)

Nederland en Rusland hebben altijd een grote aantrekkingskracht op elkaar uitgeoefend. Het meest tot de verbeelding spraken de regeerperiodes van Peter de Grote en Catharina de Grote, waarin talloze ‘Nederlanders’ naar het oosten trokken om emplooi te krijgen of op zoek gingen naar avontuur of fortuin. De Nederlandse fascinatie voor Rusland was na 1800 echter niet verdwenen. Integendeel, het mysterieuze en romantische tsaristische rijk, maar ook de heel wat minder poëtische Sovjet-Unie bleven trekken.

Dit boek heeft gepoogd die fascinatie te verbeelden. Rusland wordt bekeken door de ogen van Nederlanders van divers allooi. Tevens is een bijdrage opgenomen over de indrukken van Russische bezoekers, opgedaan tijdens bezoeken aan Nederland. Aldus is een mozaïek ontstaan dat de complexiteit van de Nederlands-Russische relaties recht doet.

De inhoudsopgave is als volgt:

  • Wim Coudenys, ‘Brieven uit Sovjet-Rusland. Hein Hoebens imaginaire reis door Stalin-Rusland’
  • Vincent Hovinga, ‘In dienst van de Republiek: het mislukte residentschap van Jacob de Bie (1711-1718)’
  • Hans van Koningsbrugge, ‘Een Bataafs diplomaat in roerige tijden: De missie van Willem Buys in Sint-Petersburg (1801-1803)’
  • Vladimir Ronin: ‘Nederlanders in Russische ogen in de 20e eeuw’
  • Theo van Staalduine, ‘Taalstrijd in de Hollands Hervormde Kerk te Sint-Petersburg (1774-1775). Het vertrek van ds Jacobus Gargon’
  • Roger Tavernier, ‘Uit het actieve leven van de Antwerpse kolonel Bernard Rottiers (1771-1858)’
  • Emmanuel Waegemans, ‘Een Nederlandse Flamingant in het Rusland van Nicolaas I: Jan Nolet de Brauwere van Steeland’
  • Carla van der Zwaan, ‘Een reiziger in Rusland. Onderzoek naar de herkomst van een dagboek uit 1798-1799’
  • Louise Zwanenberg, ‘De reis van Willem de Clercq naar Sint-Petersburg’
Production: 
Baltic Studies 7
Volume (of series): 
7
Year of publication: 
2012
ISBN: 
90-73432-07-3