Strijd om invloedssferen

€20,57 incl. BTW
Midden- en Oost-Europa speelbal der staten?
Sipke de Hoop, Sierd-Jan Jongsma en Frank Mulder (red.)

De reeks Severnoe Okno (‘noordelijk venster’), studies over Midden- en Oost-Europa voorziet in de behoefte de complexe problematiek van de Midden- en Oost-Europese regio toegankelijk te maken voor een breed publiek. In de reeks verschijnen studies over politieke, economische en maatschappelijkculturele kwesties, alsook publicaties over specifieke actoren, thema’s en beleidsprocessen, waarbij de invalshoek meer historisch of contemporain kan zijn. Severnoe Okno dient als een ‘noordelijk venster op het Oosten’ en richt zich in het bijzonder op onderzoek naar de betrekkingen met en tussen landen in Midden- en Oost-Europa en de verwevenheid in de regio tussen democratiseringsaspiraties, economische ontwikkeling, interetnische conflicten, culturele achtergronden en geopolitieke belangen.

In Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost-Europa speelbal der staten? wordt het spanningsveld tussen de geopolitieke belangen van grote mogendheden, de uitwerking die hun beleid heeft op de Oost-Europese regio en de reacties uit de regio vanuit historisch perspectief beschreven. De studie gaat over de positie, visie, belangen en invloed van de grote mogendheden. Tegelijk speelt echter steeds de vraag of de Oost-Europese regio in heden en verleden vooral of slechts lijdend voorwerp is geweest. Hebben opstandelingen, nationalisten, bevolkingsgroepen en regeringen ook niet hun eigen rol gehad op het (strijd)toneel? Waren zij steeds slachtoffer van hetgeen aan de conferentietafels in Londen, Berlijn, Parijs, Moskou en Washington werd bedisseld of slaagden zij er tijdens de voortdurende strijd tussen de grote mogendheden in hun eigen doelen na te jagen, misschien het eigen grondgebied te vergroten, wellicht ten koste van een andere staat?

Production: 
Nederland-Rusland Centrum
Volume (of series): 
3
Year of publication: 
2012
ISBN: 
978-90-81-9568-4-0