Een raadsel ontrafeld?

€18,00 incl. BTW
Ruslands verleden, heden en toekomst
Jolke Balt, Rienk-Jan Benedictus, Hans Van Koningsbrugge, Nicolaas A. Kraft van Ermel, Marit de Lange en Gerrit-Jan Smit (red.)

De reeks Severnoe Okno (‘noordelijk venster’). Studies over Midden- en Oost-Europa voorziet in de behoefte de complexe problematiek van de Midden- en Oost-Europese regio toegankelijk te maken voor een breed publiek. In de reeks verschijnen studies over politieke, economische en maatschappelijkculturele kwesties, alsook publicaties over specifi eke actoren, thema’s en beleidsprocessen, waarbij de invalshoek meer historisch of contemporain kan zijn. Severnoe Okno dient als een ‘noordelijk venster op het Oosten’ en richt zich in het bijzonder op onderzoek naar de betrekkingen met en tussen landen in Midden- en Oost-Europa en de verwevenheid in de regio tussen democratiseringsaspiraties, economische ontwikkeling, interetnische conflicten, culturele achtergronden en geopolitieke belangen.

Het raadsel dat Rusland heet en zijn belangen staan centraal in Een raadsel ontrafeld? Ruslands verleden, heden en toekomst. Er is gekozen voor een thematische opbouw. Het eerste thema ‘Revolutie’ stelt de verschillende reacties van bevolking en belangengroepen op het handelen dan wel wegvallen van de overheid centraal. Het tweede thema ‘Gas’ stelt de geopolitieke constellatie rondom de energiezekerheid van de Europese Unie centraal. Het derde thema behandelt een van de belangrijkste probleemgebieden in het kruitvat dat de Kaukasus heet: Tsjetsjenië. Het laatste thema ‘Rusland in de Wereld’ behandelt vraagstukken die ingaan op de positie van Rusland in de internationale politiek in de 21ste eeuw.

Production: 
Nederland-Rusland Centrum
Volume (of series): 
2
Year of publication: 
2014
ISBN: 
9789081956857