Wetenschap & Cultuur

Wetenschap en Cultuur is een belangrijke pijler van het Nederland-Rusland Centrum. Het NRCe organiseert culturele programma’s en biedt daarnaast onderwijsprogramma’s over uiteenlopende onderwerpen aan. Het NRCe heeft jarenlange ervaring met archiefonderzoek in Russische archieven en heeft enkele databases met Russische archivalia in beheer. Ook organiseren wij met enige regelmaat publieksgerichte lezingen over uiteenlopende onderwerpen.

Het NRCe is het initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Gasunie. De wetenschappelijke kennis, waarover het Nederland Rusland Centrum beschikt, wordt door diverse instituten en overheidsinstellingen benut, zoals o.a. het Instituut Clingendael te Den Haag, alsmede enkele Nederlandse ministeries.

 

Nieuwsoverzicht

Nieuw Verschenen: ‘Unknown Fronts. The “Eastern Turn” in First World War History

6 feb

Wij zijn bijzonder verheugd aan te mogen kondigen dat nieuw bij ons is verschenen het boek Unknown Fronts. The “Eastern Turn in First World War History”.

Honderd jaar geleden raasde een storm van geweld over Europa: de Eerste Wereldoorlog had een enorme invloed op het leven van Europeanen, Europese geschiedenis en cultuur. Tot de dag van vandaag is het iconische beeld van loopgravenoorlog in België en Frankrijk op onze netvliezen gebrand. Belangrijke veldslagen zoals de Ieper, de Somme en Verdun zijn onderdeel van ons collectief bewustzijn net als de verhalen over de grootste gruwelen van moderne oorlog: het gebruik van gifgas en nieuwe technieken zoals het luchtwapen en de tank.

De laatste jaren is gebleken dat dit slechts één kant van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog was: niet alleen werd in het Westen gevochten, maar diverse Oostfronten (de Balkan, Roemenië, Oekraïne en Polen) zijn relatief onbekend. Ook was de oorlog veel omvattender dan alleen oorlogsgeweld: ook diplomaten, medici, intellectuelen en andere burgers maken onderdeel uit van de oorlogsgeschiedenis. De auteurs van dit werk leggen de nadruk op dit soort ‘onbekende fronten’ van de Eerste Wereldoorlog en maken daarbij gebruik van nieuwe en onbekende bronnen. Zij komen daarbij tot de conclusie dat het noodzakelijk is geschiedkundige inzichten over de Eerste Wereldoorlog aan te passen en dat honderd jaar na dato er nog steeds veel onbeantwoord vragen bestaan.

Meer informatie & bestellen                  

Prijs: €25, excl. Verzendkosten
Ook als Ebook verkrijgbaar: 
Amazon & Kobo (€9,99)
Redactie:
  • Elka Agoston-Nikolova
  • Marijke van Diggelen
  • Guido van Hengel
  • Hans van Koningsbrugge
  • Nicolaas A. Kraft van Ermel
Serie: Baltic studies, ISSN 09283994
Deel (in serie): 17
Uitgeverij:  INOS, Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies (Groningen)
Jaar van uitgave: 2017
Aantal pagina's: 245 pagina's
ISBN: 978-90-825590-1-9
Taal: Engels

 

Onderwijs in minderheidstalen op het Jamal-schiereiland

17 nov

In de serie Regionale Dossiers heeft het Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren van de Fryske Akademy een publicatie uitgebracht over het onderwijs in de minderheidstalen Nenets, Hanty en Selkup in de regio Jamal van de Russische Federatie. 

Het Mercator Kenniscentrum stelt zich ten doel informatie te verzamelen op het gebied van meertaligheid en taalminderheden en voorziet in de behoefte deze kennis toe te passen op het gebied van taalleren en taalgebruik op school, thuis en bij culturele participatie. De Russische Federatie is bij uitstek een gebied waar de verhouding van de minderheidstalen tot de officiële taal (het Russisch) een belangrijk onderwerp van studie is. Tjeerd de Graaf, staflid van het Nederland-Rusland Centrum, levert hiertoe een bijdrage door het voorbereiden van dergelijke publicaties, deelname aan conferenties en het uitvoeren van gemeenschappelijke onderzoekprojecten.

Meer hierover kunt u lezen in de recente Nieuwsbrief van het Mercator Centrum

Partners & Klanten