Wetenschap & Cultuur

Wetenschap en Cultuur is een belangrijke pijler van het Nederland-Rusland Centrum. Het NRCe organiseert culturele programma’s en biedt daarnaast onderwijsprogramma’s over uiteenlopende onderwerpen aan. Het NRCe heeft jarenlange ervaring met archiefonderzoek in Russische archieven en heeft enkele databases met Russische archivalia in beheer. Ook organiseren wij met enige regelmaat publieksgerichte lezingen over uiteenlopende onderwerpen.

Het NRCe is het initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Gasunie. De wetenschappelijke kennis, waarover het Nederland Rusland Centrum beschikt, wordt door diverse instituten en overheidsinstellingen benut, zoals o.a. het Instituut Clingendael te Den Haag, alsmede enkele Nederlandse ministeries.

 

Nieuwsoverzicht

Viering Oud Russisch Nieuwjaar 13 januari 2019

17 jan

Afgelopen zondag 13 januari werd het Russisch Oud&Nieuwjaar gevierd. Het Oud Russisch Nieuwjaar valt volgens de Juliaanse kalender, die de Russisch-Orthodoxe kerk hanteert, op deze dag. Inmiddels is het een traditie geworden, dat het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies deze feestdag vieren. Onze vrienden, collega's, studenten Geschiedenis, maar ook nieuwe gezichten waren aanwezig op deze viering.

De hele avond waren er allerlei hapjes en salades, drankjes en muziek. Directeur van beide centra, Hans van Koningsbrugge gaf een korte terugblik op 2018 en blikte ook alvast vooruit op het nieuwe jaar. Om 22:00 uur, middernacht in Moskou, werd er op het Nieuwe jaar met een glaasje wodka getoast.

Onderzoeksproject naar vrijheid van religie en geloof in Rusland

16 jan

Op papier is de godsdienstvrijheid in Rusland goed geregeld: het wordt door de grondwet gegarandeerd. De praktijk wijkt hier echter van af: Rusland is in hoofdzaak een Orthodox land en is er een sterke tendens naar eigenheid. Die tendens bemoeilijkt ook de vrijheid van religie en gewetensvrijheid van Russen. Rusland wijkt hierin af van wat wij in West-Europa normaal vinden.

Juist in een tijd als de onze, waarin de onderlinge betrekkingen gespannen zijn, en er veel onderlinge minsverstanden bestaan is het zinvol om deze thematiek goed te onderzoeken. Niet om te veroordelen, maar juist om inzichtelijk te maken hoe het verschil in omgang met godsdienst- en gewetensvrijheid is ontstaan. In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ambassade te Moskou) verricht het Nederland-Rusland Centrum daarom een onderzoeksproject naar de vrijheid van Religie in Rusland.

Het project heeft twee componenten: allereerst stellen wij een tweetalig rapport op waarin wij de geschiedenis van godsdienstvrijheid in Rusland diachroon onderzoeken. Daarbij wordt duidelijk hoe de huidige situatie heeft kunnen ontstaan. Ook zullen wij interviews verrichten in Rusland om inzichtelijk te maken hoe gewone Russen van verschillende religies omgaan met de beperkte godsdienst- en gewetensvrijheid in Rusland.

Het rapport zal vervolgens worden gebruikt als input voor een seminar in Rusland, waar de voorliggende thematiek zal worden besproken. Doel hiervan is om discussie tussen Nederland en Rusland op gang te brengen en elkaar beter te leren kennen. Uitsluitend dialoog geeft ons dar de gelegenheid toe. Het is de bedoeling dat het project eind 2019 afgerond is.