Nederland en Rusland, een paar apart?

€35,99 incl. BTW
400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen
Red.: Nicolaas A. Kraft van Ermel & J.S.A.M. van Koningsbrugge

Anno 2013 vierden Nederland en Rusland 400 jaar wederzijdse betrekkingen. Het waren 400 jaar van uiteenlopende relaties: van grote hoogtepunten tot diepe dalen. Lang niet altijd liep alles even gesmeerd: verschillen in mentaliteit, politieke systemen en cultuur bleken grote obstakels voor de onderlinge relaties. Illusies en misverstanden bleken soms aan de orde van de dag en maakten daardoor een vruchtbare dialoog onmogelijk.

Toch is dit niet het complete verhaal. In Rusland heerste en heerst een fascinatie voor Nederland. Ons qua territorium kleine land aan de Noordzee was en is in Russische ogen een economische grootmacht en daarmee ook een voorbeeld van efficiëntie. Omgekeerd is in Nederland altijd veel belangstelling geweest voor Rusland. Rusland gold weliswaar als ver, maar ook als romantisch, groot, ongrijpbaar en ook chaotisch. Oftewel, al datgene wat ons aangeharkte Nederland juist niet biedt. In Nederland en Rusland, een paar apart? staat de complexe geschiedenis van 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen centraal. Verschillende auteurs behandelen in hun bijdragen uiteenlopende aspecten hiervan. Niet alleen politieke betrekkingen staan centraal, maar ook Nederlands economische betrokkenheid bij Rusland, de invloed van Rusland op de Nederlandse literatuur en de Nederlandse invloed op Russische architectuur. Tot slot zijn er bijdragen over de rol van Nederlanders bij het in kaart brengen van Rusland. Kortom, voor elk is er wat wils in Nederland en Rusland, een paar apart? !

Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA is historicus en gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen en is thans staflid van het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialist op het gebied van Nederlands-Russische betrekkingen in de 18e eeuw. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies, beide verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Productie: 
Baltic Studies 15
Deel (in serie): 
15
Jaar van uitgave: 
2013
ISBN: 
978-90-819568-6-4
Taal: 
Nederlands