Nederlandse kaarten van Rusland

€27,25 incl. BTW
16e - 18e eeuw
Igor Wladimiroff

Redactie: 

Een landkaart van Rusland was in de zeventiende eeuw gemakkelijker in Amsterdam te verkrijgen dan in Moskou. Deze merkwaardige omstandigheid was het gevolg van een toevallige samenloop van factoren die er toe leidde dat in de zeventiende eeuw Nederlanders een vooraanstaande rol vervulden in de publicatie van kaarten van Rusland.

Dit kan in de eerste plaats worden toe geschreven aan de gouden eeuw: Nederland en met name Amsterdam was het stralend middelpunt van de cartografie, uiteraard dankzij de handel. Een tweede factor was dat in Rusland de benodigde mathematische kennis om kaarten te maken afwezig was. Een derde omstandigheid was dat in Rusland een zeer xenofobisch klimaat heerste waardoor kaarten van Rusland zelf streng geheim werden gehouden. De laatste en belangrijkste factor voor de grote Nederlandse rol in de cartografie van Rusland waren de nauwe betrekkingen tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Rusland.

Deze catalogus bevat in totaal 38 afbeeldingen van stuk voor stuk prachtige kaarten en deze zijn van deskundig commentaar voorzien door de vermaande cartografie-historicus Igor Wladimiroff.

Jaar van uitgave: 
2013
ISBN: 
9789073432109
Taal: 
Nederlands - en Russisch