Noord- en Zuid-Nederlanders in Rusland 1703-2003

€20,57 incl. BTW
Emmanuel Waegemans en Hans van Koningsbrugge (reds.)

Op 27 mei 2003 werd herdacht dat de Russische tsaar Peter de Grote 300 jaar eerder de eerste steen legde van de Petrus en Paulusvesting. Daarmee was het fundament gelegd van een van de mooiste hoofdsteden van Europa. Zoals bekend hebben ook Nederlanders een rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe Russische hoofdstad. Peter de Grote had in Nederland inspiratie opgedaan voor de bouw van Sint-Petersburg en wilde er een tweede Amsterdam van maken. Namen die steeds weer terugkomen in de geschiedenis van de Nederlands-Russische betrekkingen zijn die van bijvoorbeeld Nicolaas Witsen, Adriaan Schoonebeeck en Cornelis Cruys, maar zij waren niet de enigen die voor Rusland werkten en betrokken waren bij de hervormingen van Peter de Grote.

Deze bundel bevat achttien studies over Noord- en Zuid-Nederlanders die korte of langere tijd in Rusland hebben verbleven en zo een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de grootmacht Rusland. Alle bijdragen zijn gebaseerd op archiefmateriaal dat nog niet eerder was bestudeerd.

De inhoudsopgave is als volgt:

Nederlandse diplomaten in Sint-Petersburg

 • Hans van Koningsbrugge, ‘Van kwaad tot erger: de verslechterende Nederlands-Russische relaties 1711-1718’
 • Enne Koops, ‘Het eindstadium van een moeizame doch geslaagde carrière: Johan Isaäc de Swart in Sint-Petersburg 1787-1791’
 • Jan-Daem De Langen, ‘De missie van Jan Willem Hogguer, Nederlands diplomaat in Sint-Petersburg 1791-1795’
 • Paul van der Poll, ‘Een consul in moeilijke tijden: Carl Johan Bagge 1791-1806’
 • Rinus van Driel, ‘Dirk van Hogendorp in Sint-Petersburg 1803-1805. Een Fransgezinde diplomaat in actie voor de Bataafse onafhankelijkheid’
 • Wibe B.J. Balt, ‘Van climax en anti-climax: de missie van Willem Six naar Sint-Petersburg 1808-1810’

Nederlandse geslachten in Rusland

 • Alla Krasko, ‘Van Hollands koopman tot Russisch diplomaat: De Russische tak van het geslacht Bacheracht’
 • Alla Krasko, ‘De “Russische bladzijden” uit de geschiedenis van het geslacht Van der Vliet’
 • Igor Sacharov, ‘De Russische Hartinghs’
 • Igor Sacharov, ‘Graaf P.K. van Suchtelen (1751-1836) en zijn Russisch nageslacht’

Noord en Zuid-Nederlanders in Rusland op zoek naar roem en fortuin

 • Boris Makarov, ‘Herman van Bolios – de verpersoonlijking van een “Nederlandse” droom’
 • Elena Mozgovaja, ‘Johan Hugo Xavery (†1778): Een Vlaamse beeldhouwer in Sint-Petersburg’
 • Pavel Krotov, ‘Nederlanders en Vlamingen op de Russische vloot in de tijd van Peter de Grote’
 • Irina Sjtsjedrova, ‘Abraham Kaau-Boerhaave. Bladzijden uit de biografie van een academicus’
 • Dmitri en Irina Gouzévitch, ‘Een heel lange weg: Frans De Wollant’
 • Emmanuel Waegemans, ‘Pieter van Woensel: een Nederlands criticaster in Russische dienst’
 • Michail Fajnstejn, ‘Anna Croiset van der Kop: een Nederlandse aan de oevers van de Neva’
 • Lena Xiounina, ‘Hendrik van Gilse van der Pals: het succesverhaal van een Rotterdammer in Sint-Petersburg’
Productie: 
Baltic Studies 9
Deel (in serie): 
9
Jaar van uitgave: 
2004
ISBN: 
90-73432-09-X