Alexander de Grote - Wereldveroveraar en cultuurverspreider

Er zijn weinig 'grote mannen' die zo'n grote invloed hebben gehad op de wereldgeschiedenis als Alexander de Grote. Toch schijnt hij wat vergeten: is het omdat hij meer dan 2000 jaar geleden leefde en/of omdat de menselijke geschiedenis inmiddels verder is geschreven? In deze cursus worden de voetsporen van het fenomeen Alexander gevolgd. Wat bewoog hem en wat vonden zijn tijdgenoten van hem? Oftewel, in deze cursus wordt gepoogd Alexanders drijfveren te analyseren én te begrijpen.

<>Rondom Alexander zijn talrijke legenden ontstaan. Tijdens zijn leven werd hij gezien als Zoon van Zeus. Het Orakel van Delphi zou hem de status 'onoverwinnelijk' hebben toebedeeld. Algemeen wordt hij gezien als een geniaal bevelhebber, maar in Iran geldt hij als vernietiger van het eerste Perzische Rijk. In het Oosten wordt hij vaak als Iskander aangeduid, terwijl verschillende beroemde klassieke auteurs zoals Plutarchus en Arrianus uitgebreid aandacht aan hem hebben besteed.

Door Alexanders veroveringen werd de Griekse cultuur verspreid over de toenmalig bekende wereld tot in India toe. Alexanders rijk zou in de grootste omvang reiken tot voorbij Afghanistan in het Oosten en tot in Macedonië in het Westen. Het rijk bleek echter na zijn dood te groot om succesvol bij elkaar te houden. 
Met zijn overlijden deed echter het Hellenisme zijn intrede. Anderzijds werden de Grieken beïnvloed door wat er hen uit het Oosten bereikte zoals bijvoorbeeld astrologie en religieuze stromingen. Alexander stichtte meer dan 20 steden wat een enorme economische impuls betekende. Tegelijkertijd was er ook sprake van stimulering van de economie en van de kunsten. Kortom, een dynamisch tijdperk brak aan dat zonder Alexander ondenkbaar zou zijn geweest. Hij was het die hiertoe de aanzet gaf. Alle reden om een cursus aan deze unieke persoonlijkheid te wijden.

Programma

  1. de Macedonische achtergrond, een land binnen en toch buiten de Griekse wereld; de vaderlijke invloed; een moeizame jeugd aan een bepaald onveilig hof
  2. Alexander grijpt de macht; de eerste twee jaren van zijn heerschappij; plannen smeden en het leger voorbereiden; hegemoon van de Korintische bond
  3. De oversteek naar Klein-Azië: het begin van een tienjarige campagne; de slagen bij de Granicus en bij Issus
  4. Egypte: van Griek tot Farao
  5. De ondergang van Perzië
  6. Afghanistan en India
  7. Muiterij
  8. Het beginnende Hellenisme
  9. Alexanders dood en opvolgers
  10. De erfenis van Alexander
Docent: prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Data: 10 colleges, Donderdag 25 januari t/m 5 april 2018, 1 maart vervalt, 14.15-16.00u
Kosten
€ 225,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Aanmelding via het formulier