AVONDCURSUS - Turkije en Iran in de 20ste en 21ste eeuw Tussen traditie en moderniteit

Geen andere regio van de wereld houdt de gemoederen zo bezig als het Midden-Oosten. Momenteel is daarbij veel aandacht weggelegd voor de burgeroorlog in Syrië en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Twee andere landen komen echter ook veelvuldig in het nieuws, maar worden beduidend minder begrepen, terwijl deze landen voor de stabiliteit van de regio onontbeerlijk zijn: Turkije en Iran staan daarom in het brandpunt van deze cursus.
 
Dat Turkije en Iran aandacht verdienen mag wel duidelijk zijn: beide spelen een rol in het conflict: Iran financiert de Hezbollah-beweging die ook in het Syrische conflict meestrijdt en liet Rusland bombarderen vanaf een van zijn luchtmachtbases. Onderwijl is ook Turkije inmiddels met eigen militairen actief. Ook om andere redenen zijn beide landen veelvuldig in het nieuws: Turkije vanwege de – omstreden – nasleep van de poging tot staatsgreep in juli 2016 en het optreden tegen de Koerden in Anatolië en Iran vanwege de – evenzeer omstreden – nucleaire deal die Iran de mogelijkheid geeft een civiel kernprogramma er op na te houden en die de opheffing van langlopende sancties tegen Iran bevestigt. Om de huidige stand van zaken in beide landen – en hun rol in het heden – te begrijpen, is voorkennis van de recente geschiedenis onontbeerlijk.
 
De laatste 200 jaar geschiedenis van Iran en Turkije kunnen gezien worden als een periode van voortdurende spanning tussen de eigen traditie (zowel religieus, cultureel als politiek) en de westerse moderniteit. De druk van de moderniteit op beide samenlevingen heeft veel overeenkomstige effecten gehad, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Ook moet in ogenschouw genomen worden dat beide landen voortdurend door grootmachten gebruikt zijn om hun geopolitieke powerplay uit te spelen. Het resultaat in beide landen is zeer vergelijkbaar, maar ook tegenovergesteld: Turkije is een seculiere democratie waarbij serieuze kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij het democratisch gehalte, terwijl Iran een theocratische dictatuur is die bij nader inzien veel democratischer is dan wij in eerste instantie zouden denken.
In deze cursus staan deze spanningen in en omtrent deze beide landen en de daaruit voortkomende ontwikkelingen centraal.
 
  • College 1 - Turkije I – De zieke man van Europa: Het Ottomaanse rijk ingeklemd tussen grootmachten
  • College 2 - Turkije II – het einde van het Ottomaanse Rijk
  • College 3 - Iran I – Iran in de 19e eeuw: plooi in ‘The Great Game’
  • College 4 - Turkije III - het ontstaan van het moderne Turkije
  • College 5 - Iran II: Speelbal tussen de Britten, de VS en de Sovjet-Unie
  • College 6 - Turkije IV – Van eenpartijstaat naar een wankele democratie
  • College 7 - Turkije V: Militair inmenging in de Turkse politiek
  • College 8 - Iran III – Het Iran van Mohammed Reza Sjah: Amerikaanse plooi in de koude oorlog
  • College 9 - Turkije VI – de Moeizame weg naar democratie
  • College 10 - Iran IV – De Islamitische Revolutie en daarna
Docent: Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Data: 10 10 colleges, 18 september t/m 20 november 2017 (23 oktober vervalt i.v.m. najaarsvakantie) 19.30-21.30u
Kosten
€ 192,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Aanmelding via het formulier