Banzai! Japan 1900-1943 - Opkomst en ondergang van een nieuwkomer op het wereltoneel

Japan was het laatste land dat het Imperialisme omarmde. De Japanse staat nam welhaast uit het niets een plaats in op het wereldtoneel. Hoe was dit mogelijk? Hoe raakte Japan betrokken bij de Eerste en Tweede Wereldoorlog? In deze cursus zullen de eerste cruciale 40 jaar van de 20ste eeuw vanuit Japans perspectief worden belicht.

Japan was rond 1850 de grote onbekende in Azië. Daaraan kwam in 1854 een einde toen Commodore Perry de Japanse regering dwong haar havens te openen. Vanaf dat moment ging in Japan een hervormingsprogramma van start dat als doel had modernisering op
westerse leest zonder verlies van de eigen identiteit. Dit streven was dermate succesvol dat Japan China en Rusland in de jaren 1894-1904 vernietigende nederlagen toebracht. Japans deelname in de Eerste Wereldoorlog tegen Duitsland was evenzeer succesvol. In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw begon de Japanse succesmachine echter te haperen. Economische tegenslagen leidden tot afkalving van de democratie waardoor militaristische én nationalistische krachten de wind in de zeilen kregen. Het concrete resultaat was een roep om territoriale expansie waarvan China het eerste slachtoffer zou worden. Eindelijk leidde dit tot de aanval op Pearl Harbour. In deze cursus zal in detail de opkomst en ondergang van het land van de Rijzende Zon worden geanalyseerd.

Programma

  1. De achtergrond: van isolatie tot gedwongen integratie
  2. De beginnende expansie: de oorlogen met China en Rusland
  3. Japan in de Eerste Wereldoorlog
  4. De democratie onder druk: Japan in de jaren '20
  5. Van militairen en nationalisten
  6. De invasie van Mantsjoerije
  7. De Chinees-Japanse Oorlog
  8. De toenemende confrontatie met het Westen
  9. Een Japanse leider: Hideki Tojo
  10. Van Pearl Harbour tot Midway
Docent Prof. Dr. J.S.A,M. (Hans) van Koningsbrugge
Cursusvorm 10 colleges
Data Donderdag 26 september & 3, 10, 17 en 31 oktober & 7, 14, 21 en 28 november & 5 december 2019
Tijd 14.15u - 16.00u
Locatie Groningen (nader aan te kondigen)
Cursusprijs €232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 6 september 2019

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier