De Franse Revolutie: hemel of hel

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

De Franse Revolutie was van baanbrekende betekenis voor het westerse denken én voor de Europese machtsbalans. Maar… hoe verliep deze Revolutie en hoe kon dit geheel uitmonden in de Napoleontische autocratie? En: wie waren de hoofdrolspelers én de slachtoffers? Oftewel: hoe evolueerden Liberté, Egalité, Fraternité tot Frans nationalisme?

De Franse Revolutie  geldt als een van de belangrijkste historische gebeurtenissen uit de sociale en politieke wereldgeschiedenis. Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen hiervan zichtbaar. Niet alleen leidde de Franse Revolutie tot een breuk met standensamenlevingen én monarchale regime, ook allerlei negentiende-eeuwse emancipatiebewegingen (zoals het socialisme) vonden inspiratie in het ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’-gedachtegoed van 1789. Tegelijkertijd luidde de Franse Revolutie ook het begin in van de Napoleontische heerschappij. Hoe kon dit alles gebeuren? En waarom waren de anti-revolutionaire mogendheden niet in staat het Franse revolutionaire tij te keren? In deze cursus zal de Revolutie chronologisch worden gevolgd waarbij er natuurlijk ook aandacht is voor de invloedrijkste denkers van deze omwenteling.

Programma

  1. Het Frankrijk van Lodewijk XVI 
  2. Van Verlichtingsdenkers en Radicalen 
  3. De Assemblée Nationale 
  4. De Bestorming van de Bastille 
  5. De Revolutie komt op stoom 
  6. De Vlucht van Lodewijk XVI en de Grondwet 
  7. De oorlog begint; het einde van de monarchie 
  8. De Girondijnen versus de Montagnards 
  9. De reactie en het Directoire 
  10. Het wonderkind uit Corsica

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Groningen en online
Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
Dag: Donderdag
Uiterste inschrijfdatum: 21 Jan 2021
Tijd: 14.15-16.00 uur
Cursusdata: 4 februari t/m 15 april, 25 februari vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.