De "Vergeten" Korea-oorlog

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Anno nu horen we regelmatig over hoe Kim Jong-un de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea met kernwapens bedreigt. De situatie op en om het Koreaanse schiereiland is dan ook gespannen. Toch weten we weinig over de oorsprong ervan: de Korea Oorlog (1950-1953) blijft een onderbelichte episode uit de Koude Oorlog. Dat is des te vreemder, als we bedenken dat ook Nederland destijds een militaire bijdrage leverde.

Het Koreaanse schiereiland kent een ingewikkelde geschiedenis: Lange tijd was het op los-vaste wijze verbonden aan China. Vanaf 1895 kwam het in de greep van een nieuwe regionale grootmacht: Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het schiereiland verdeeld: De Sovjet-Unie kreeg het bestuur over het Noorden, de Verenigde Staten over het Zuiden. Dit was bedoeld als tijdelijke maatregel, maar door de oplopende spanningen in de Koude Oorlog slaagden de beide grootmachten er niet in, één bestuur te vormen. Er kwam een communistisch Noorden en een “Kapitalistisch” Zuiden. In 1950 viel Noord-Korea met een overmacht Zuid-Korea binnen. Een grotendeels Amerikaanse troepenmacht van de Verenigde Naties schoot het zuiden te hulp. Deze oorlog werd het bloedigste conflict uit de Koude Oorlog, met een hogere proportie burgerdoden dan de Tweede Wereldoorlog. Na veel vechten, drie miljoen doden, werd in 1953 een impasse bereikt. Daar zit Korea eigenlijk nog altijd in vast.

Programma

  1. De lange termijn: Korea, tussen China en Japan
  2. De korte termijn: De oplopende spanningen van de Koude Oorlog
  3. De korte termijn: Korea verdeeld tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
  4. 1950: Het begin van de oorlog; de Noord-Koreaanse invasie
  5. Het verloop van de oorlog: De interventie van de Verenigde Naties
  6. Een nieuwe speler: Chinese interventie
  7. Een blik op de rol van de Verenigde Naties
  8. Een moderne oorlog: De oorlog ter zee en in de lucht
  9. Het leven achter het front: de “gewone oorlog”
  10. Een onbevredigend einde: wapenstilstand

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis

Locatie: Groningen en online

Dag: Donderdag
Uiterste inschrijfdatum: 16 Sep 2021
Tijd: 11.00-13.00 uur
Cursusdata:30 september t/m 9 december, 21 oktober vervalt

Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.

Aantal colleges: 10

Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.