De Vietnam Oorlog: Koude Oorlog in de Tropen?

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

De Vietnam Oorlog heeft decennia lang het nieuws gedomineerd. De uiteindelijke Amerikaanse terugtocht uit Saigon leverde iconische beelden op, die bij menigeen nog op het netvlies staan. Maar hoe kon het zover komen? En wat hebben Japan en Frankrijk hiermee te maken? In deze collegereeks staan de oorzaken, het verloop en het einde van dit conflict centraal. De reeks zal eindigen met een beschouwing over het Vietnam van vandaag.

De Vietnam Oorlog werd gekenmerkt door het internationale karakter én door de langdurigheid. Valt dit alleen te verklaren door de polarisatie van de Koude Oorlog, of zijn er ook andere verklaringen denkbaar? In deze collegereeks komen de motieven van de verschillende deelnemende landen aan de orde. Tegelijkertijd zal er ook ruime aandacht zijn voor het gedrag van verschillende leiders als De Gaulle, Ho Chi Min en Nixon. Daarnaast was er natuurlijk ook sprake van een ideologische tegenstelling: hier botsten Westerse en Communistische ideologieën op elkaar. Maar hoe belangrijk waren deze ideologieën nu eigenlijk of ging het alleen om machtspolitiek en/of politieke dominantie? Tegelijkertijd betekende Vietnam het einde van de mythe van de Amerikaanse onoverwinnelijkheid. Juist dat element zou nog lang de Amerikaans-Europese verhoudingen blijven domineren. Kortom, een conflict waard om diepgaand besproken te worden.

Colleges

 1. De achtergronden: Vietnam: Franse kolonie of autonoom gebied? 
 2. De sluipende Japanse annexatie en bezetting 
 3. Aanleiding en begin van de Eerste Indochinese Oorlog 
 4. Verloop en einde van de Eerste Indochinese Oorlog (1946-1954); de akkoorden van Geneve (1954) 
 5. Na de akkoorden; goede bedoelingen én mislukkingen (1954-1957) 
 6. Van kwaad tot erger: beginnende Amerikaanse inmenging 
 7. Zuid-Vietnam onder Ngo Dinh Diem: niet bepaald een model democratie 
 8. Het Tonkin incident (ná 1964): de oorlog op zijn hoogtepunt 
 9. De Parijse Akkoorden (1973); het einde van Zuid-Vietnam
 10. Het hedendaagse Vietnam

Cursusinformatie

 • Cursusnummer: 20N-1G10
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen + Digitaal
 • Seizoen: najaar 2020
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  10 Sep 2020
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 24 september t/m 3 december, 15 oktober vervalt
 • Prijs: € 232 voor HOVO Cursisten en overige geïnteresseerden.
  Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.