Digitale cursus - De Tweede Wereldoorlog na 75 jaar: de complexe verwerking van een tragedie

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog afgelopen is. We herdenken dit als de grootste tragedie van de Twintigste Eeuw. De enorme hoeveelheid bellettrie en films die spelen in de Tweede Wereldoorlog die tot op de dag van vandaag verschijnen tonen aan hoe zeer ‘de oorlog’ onze wereld heeft gevormd. Dit maatschappelijke naleven staat centraal in deze cursus: op welke wijze heeft de Tweede Wereldoorlog een plaats gekregen in het heden.

Een van de manieren waarop de Tweede Wereldoorlog onze wereld heeft gevormd is dat hij, en de Holocaust als grootste dieptepunt, een motor is geweest voor het proces van Europese eenwording. Toch is in lang niet alle Europese landen op een gelijke manier omgesprongen met het verleden van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Duitsland veelal geroemd wordt voor zijn politiek van Vergangenheitsbewältigung (in het reine komen met het verleden) en de Wiedergutmachung, heeft de Sovjet-Unie en het huidige Rusland een andere opvatting: de overwinning op Nazi-Duitsland is een prestatie waar men met recht trots op kan zijn.

Ook de Europese Unie richt zich op de Tweede Wereldoorlog: het vormt een van de fundamenten voor de Europese integratie. Er bestaat een duidelijke consensus: de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust mogen als dieptepunt van de geschiedenis nooit herhaald worden. Dit mag een punt van consensus lijken, toch bestaat er op dit moment veel discussie binnen Europa: in landen als Polen, de Baltische staten en Hongarije wordt een alternatief geschiedbeeld gepropageerd waarin niet de tragedie van het nazisme centraal staat, maar daarnaast en in plaats daarvan het communisme als dieptepunt wordt gezien.

De erfenis van Tweede Wereldoorlog staat centraal in deze cursus. Niet alleen krijgt de cursist inzicht in de actualiteit van de Tweede Wereldoorlog, maar ook zal duidelijk worden dat politiek en geschiedenis in elkaars verlengde liggen.

Programma

College Datum Onderwerp  
I 2 juni

Duitsland: De moeizame acceptatie van Duitse schuld (‘Wir haben es nicht gewußt!’)

 
II 9 juni

Duitsland: Vergangenheitsbewältigung: Duitsland bekent schuld na de Historikerstreit

III 16 juni

Sovjet-Unie: De Grote Vaderlandse oorlog als zegetocht

IV 30 juni

Rusland: De Grote Vaderlandse oorlog opnieuw centraal

V 7 juli

Europa: WO II & Europese integratie

VI 14 juli

Reprise: Nazisme en Communisme beschouwd na de Koude Oorlog en de uitdaging van de Europese consensus

Cursusinformatie

Docent: Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Data: 6 colleges, 2 juni t/m 14 juli 2020 (23 juni vervalt) 19.30-21.30, inclusief 15 minuten pauze
Kosten:
  •  € 140,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
  • Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Dan moeten wij voor u een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 35 (incl. btw). U krijgt hiervoor 10 PE-punten.

PE-punten voor tolken en vertalers (Wbtv)

Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Dat betekent dat u met uw deelname aan deze cursus 10 PE-punten kan verdienen.

Over de docent

Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus en gespecialiseerd in de eigentijdse geschiedenis van Midden-en Oost-Europa. Hij is verbonden aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ook als promovendus verbonden aan diezelfde universiteit en onderzoek onder andere de nalatenschap van Communistische dictatuur in Oost-Europa en Oekraïne in het bijzonder.

Inschrijving

Inschrijving via het formulier op onze website.