Digitale cursus: Het IJzeren Gordijn

De vorming van het ‘Oostblok’

Nu het er naar uit ziet dat we met z’n allen nog wel even aan huis gekluisterd zitten en nauwelijks sociale activiteiten mogen ondernemen is het vooral noodzaak zinvolle activiteiten te blijven ondernemen. Wij bieden u daarom graag de onderstaande digitale cursus aan.

Het IJzeren Gordijn

"From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent." – Winston Churchill (1946)

Aldus verklaarde Winston Churchill de Koude Oorlog voor geopend. Dit was het dominante conflict van de tweede helft van de twintigste eeuw. Het kapitalistische westen stond recht tegenover het communistische oosten. Dit ‘Oostblok’ was de creatie van Jozef Stalin. In deze cursus behandelen we hoe Stalin een zeer diverse regio tot één totalitair en communistisch blok heeft kunnen smeden.

We gaan hierbij in op de volgende vragen hoe het IJzeren Gordijn heeft kunnen ontstaan en hoe Stalin de Sovjet-invloedssfeer in Midden- en Oost-Europa heeft kunnen verzekeren. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is hierover steeds meer duidelijk geworden: archieven zijn geopend, en ooggetuigen hebben vrijelijk kunnen vertellen over wat zij mee hebben gemaakt.

In deze cursus hebben we naast de politiek van de Sovjet-Unie ook aandacht voor de rol die gespeeld wordt door communisten in de diverse landen van het toenmalige ‘Oostblok’, hun politieapparaten, jeugdbewegingen. We zullen zelfs gaan zien dat het middel van etnische zuivering niet geschuwd werd om Midden- en Oost-Europa tot één geopolitieke regio te maken. We kunnen daarbij ook niet vergeten dat inwoners voor grote morele dillema’s kwamen te staan: werk je bewust mee met het nieuwe regime of werk je het juist tegen? Is niet tegenwerken niet hetzelfde als collaboreren met het regime?

Een boeiende cursus over een nog altijd actueel onderwerp: het IJzeren Gordijn mag weliswaar verdwenen zijn, veel politieke scheidslijnen in het huidige Europa zijn nog altijd terug te voeren naar de Koude Oorlog. Bovendien heeft Jozef Stalin om het ‘Oostblok’ te creëren een complete regio moeten transformeren. Een vraagstuk dat ons, zeker in tijden van crisis, tot nadenken moet stemmen.

Programma

College 1

Inleiding cursus, Midden- & Oost-Europa aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, De overwinnaars: De Sovjet-Unie & Verenigde Staten, Communisten in Midden & Oost Europa

College 2

Lokale politiekorpsen, het gebruik van geweld en etnische zuivering

College 3

Jeugdbewegingen, de radio, het politieke speelveld en economie

College 4

Vijandsbeelden, de homo sovieticus, socialistisch realisme & de ideale stad

College 5

Over collaborateurs en tegenstanders, de Hongaarse opstand & conclusie

 Hoe?

We kunnen uiteraard niet fysiek bijeenkomen. De colleges worden daarom digitaal verzorgd. U kunt deze thuis, achter uw computer, tablet of smartphone volgen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het een hoorcollege of een college waarin meer interactie mogelijk is. U krijgt uiteraard tevoren bericht over hoe u aan het college kunt deelnemen. Een computer, tablet of telefoon is genoeg!

Docent

Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus en gespecialiseerd in de eigentijdse geschiedenis van Midden-en Oost-Europa. Hij is verbonden aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ook als promovendus verbonden aan diezelfde universiteit en onderzoek onder andere de nalatenschap van Communistische dictatuur in Oost-Europa en Oekraïne in het bijzonder.

Wanneer?

5 colleges, Dinsdagavonden 14 , 21 en 28 april & 12 en 19 mei. 19:30 - 21:30 incl. 15 minuten pauze.

PE-punten voor tolken en vertalers (Wbtv)

Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Dat betekent dat u met uw deelname aan deze cursus 8 PE-punten kan verdienen.

Kosten en inschrijving

  • € 115, inclusief uitgebreid cursusmateriaal
  • Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Dan moeten wij voor u een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 35. U krijgt hiervoor 8 PE-punten.
  • Inschrijving graag via het inschrijfformulier op de website.
  • Heeft u vragen? Neem dan contact op met de cursusdocent: n.a.kraft.van.ermel@nrce.nl