Een gebed zonder einde: 70 jaar strijd in het ‘heilig land’ - Een geschiedenis van het Palestijns-Israëlisch conflict

Het Palestijns-Israëlisch conflict blijft voortduren en een oplossing is verre van in zicht. Het 70-jarige bestaan van de staat Israël is de aanleiding om dit conflict nader onder de loep te nemen. Juist omdat dit conflict ingewikkeld én zeer controversieel is wordt er veel zin en onzin verkocht. Na deze cursus bent u beter in staat de vaak lastige berichtgeving over het conflict beter te duiden.

Op 14 mei 1948, riep David Ben Gurion een onafhankelijke Joodse staat uit in het 'heilig land'. De stichting van zo'n staat was een droom voor vele zionistische Joden en een welkom toevluchtsoord voor Holocaustoverlevenden uit Europa. Na de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabische buurlanden van Israël volgde de opbouw van een moderne en welvarende Israëlische staat; dat zich een thuis noemt voor alle Joden. De ontwikkeling van deze staat kan worden gezien als een behoorlijke prestatie.

Voor veel Arabische - Palestijnse - inwoners van hetzelfde land zien de stand van zaken echter heel anders: de uitroeping van Israël en de verdrijving van Palestijnen noemen zij de Nakhba (de catastrofe). Naast de lovende woorden voor de staat Israël moet dan ook de bezetting van de Palestijnse gebieden na 1967 als problematische bladzijde worden bestempeld. Andersom kan hetzelfde gezegd worden over terreuraanslagen door diverse Palestijnse organisaties.

Vandaag de dag is het conflict tussen Joden/Israëli's en Arabieren/Palestijnen nog springlevend en komt het nog regelmatig voor dat het de kranten of het televisiejournaal haalt. Daarnaast is het onderwerp van het Palestijns-Israëlisch conflict een emotioneel onderwerp in Europa dat menig verwoede discussie oproept.

In deze cursus behandelen we de (voor)geschiedenis van het Palestijns Israëlisch conflict. In dit conflict is niets zoals het lijkt. Aan de ene kant geldt Israël als de enige rechtsstaat in de regio, aan de andere kant wijzen mensenrechtenactivisten op grootschalige schendingen van de rechten van Palestijnen. In deze cursus zullen we daarom de ontwikkeling van het conflict vanuit meerdere invalshoeken bekijken en zullen we kritisch nadenken over beide partijen. Door de visies van alle betrokken partijen zo neutraal mogelijk te belichten kan dit moeilijke conflict echt begrepen worden.

Programma
  1. Inleiding: problematiek en aanpak; Voorspel I: Ottomaans Palestina aan de vooravond van de 20ste eeuw   
  2. Voorspel II: Het einde van het Ottomaanse Palestina
  3.  Voorspel III: Het Britse Mandaatgebied Palestina  
  4. 1948: Onafhankelijkheidsoorlog en de Nakhba  
  5. 1948-1967: een verdeeld land   
  6. 1967-1987: Israël en de bezette gebieden  
  7. 1987-1996: De Palestijnse intifada en diens gevolgen 
  8. Een andere kijk op Zionisme in Israël College 9 1993-1995, de Oslo Akkoorden
  9. 1993-1995, de Oslo-Akkoorden   
  10. 2000 - De Tweede Intifadah; het uitzichtloze conflict
Docent: Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Data: 10 colleges, Donderdag 25 januari t/m 5 april 2018, 1 maart vervalt, 11.00-13.00u
Kosten
€ 225,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Aanmelding via het formulier