Een gebed zonder einde? Het Palestijns-Israëlisch conflict na 1967

We zouden er bijna aan gewend raken: in het Heilig Land woedt een wel haast onoplosbaar conflict. Een conflict dat niet heeft geleid tot vele doden, gewonden en verwoeste levens, maar zich ook wereldwijd uitstrekt. Wie heeft er nu geen mening of gevoelens over het Palestijns-Israëlisch conflict? Op een of andere manier is het Palestijns-Israëlisch conflict geen ver-van-mijn-bed-show. Israël en de Palestijnen hebben veel zelfverklaarde "vrienden" en "vijanden".

Ondanks dit alles bestaan er veel misverstanden en is er een gebrek aan kennis over het conflict. In 2018 is daarom al de voorgeschiedenis en het ontstaan van het conflict behandeld in een cursus. In deze cursus vervolgen wij de geschiedenis na de zesdaagse oorlog van 1967: na een oorlog tussen Israël en zijn buurlanden bezette Israël de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever; de huidige Palestijnse gebieden. In de jaren '80 komen Palestijnen in opstand tegen bezetting, de 1e intifadah. Het resultaat was een wederzijdse geweldspiraal. In de jaren '90 was er een sprankje hoop: de Oslo-akkoorden leken vrede dichterbij te brengen. In 2000 leek alle hoop vervlogen: er was opnieuw een intifadah en geweld van beide kanten blijft maar door gaan. Zou het conflict daadwerkelijk een gebed zonder einde zijn? In het laatste college zullen we ook filosoferen eventuele oplossingen voor het conflict.

In deze cursus bespreken we het conflict als een verhaal van conflicterende nationalistische ideeën en modernisering. Door uit te gaan van een structurele geschiedenis kunnen we de emotionele lading die aan het conflict vast zit overstijgen. Hoewel het een vervolgcursus is, kunt u deze ook volgen zonder de voorafgaande cursus te hebben gevolgd.

Programma

  1. Voorgeschiedenis: Van grote mogendheden en nationalistische ideeën
  2. 1987-1996: De Palestijnse intifada en diens gevolgen
  3. Een andere kijk op Zionisme in Israël
  4. 1993-1995, de Oslo-Akkoorden
  5. 2000 - De Tweede Intifadah, het uitzichtloze conflict
Docent Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Cursusvorm 5 colleges
Data Dinsdag 1, 8, 15 en 29 oktober & 5 november 2019
Tijd 14.00 - 16.00u
Locatie Zwolle (DOAS, Mimosastraat 1, lokaal 1A)
Cursusprijs € 121,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 140,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (9 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 20 september 2019

Wilt u de cursus volgen in het kader van de bijscholing voor tolken en vertalers, gelieve dan contact op te nemen met het Nederland-Rusland Centrum. Voor reguliere cursisten is inschrijiving uitsluitend mogelijk via onze samenwerkingspartner U3L.