Een tijd van hollen en stilstaan: Russische modernisering 1650-1750

Iedereen kent tsaar Peter de Grote waarbij de nadruk ligt op de goede relaties met de Nederlandse Republiek. Buiten het feit dat dit niet klopt – naarmate Peters regering vorderde, verslechterden de betrekkingen – maakt Peters regering deel uit van een periode van Russische hervormingen. Maar wat deed hij precies? En…. wat ondernamen zijn voorgangers en opvolgers?

Rusland vond het in veel periodes van zijn geschiedenis ingewikkeld om om te gaan met het Westen. Maar na 1600 dwong de dreiging van de machtige buren Polen en Zweden het land hiertoe. Onder tsaar Aleksej, de vader van Peter de Grote, trad een intensivering op van de contacten met het Westen. De tsaar probeerde traditioneel te blijven én te hervormen. Waarom deed hij dit?

Tsaar Peter koos zo op het oog voor pro-westerse hervormingen. Maar was dit echt zo? En beklijfden deze hervormingen? Peters opvolgers hebben in de geschiedschrijving een slechte reputatie. Is dit wel juist? Kortom, deze collegereeks gaat over een kritische periode in de Russische geschiedenis die ook nog heden ten dage van invloed is. Vanzelfsprekend zal ook dit niet onbesproken blijven.

Programma

  1. Rusland rond 1650: bedreigingen en kansen
  2. Tsaar Aleksej: het onmogelijke koordansen tussen progressieven en (religieuze) conservatieven
  3. De leerjaren van Tsaar Peter: Nemetskaja Sloboda en interne competitie
  4. De Grote Ambassade(1697-1698): mythe of realiteit?
  5. Militaire hervormingen en vriendschap met de Nederlandse Republiek: een onmogelijke relatie?
  6. Succesvol hervormingen en het verlies van oude vrienden
  7. De laatste Petrinische jaren: is de missie geslaagd?
  8. Na windkracht 12 een rustige tijd: keizerin Catherina I
  9. Een trits aan kort regerende tsaren: gebeurt er werkelijk niets?
  10. Keizerin Elisabeth Petrovna: de triomf van het Petrinische systeem?
Docent prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge
Cursusvorm 10 colleges
Data Donderdag 6 februari t/m 16 april 2020, 20 februari vervalt.
Tijd 14.15u - 16.00u
Locatie Groningen (nader aan te kondigen)
Cursusprijs € 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 23 januari 2019

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier