Europa in het Interbellum: van oorlog naar oorlog

Europa gevangen tussen democratie, communisme, fascisme, totalitarisme en nationalisme

De benaming interbellum (letterlijk: tussen de oorlog) geeft al aan wat er mis ging: na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) volgde nog een tweede (1938/1939-1945). Het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog kan echter niet volledig verklaard worden door ‘open eindes’ die de Eerste Wereldoorlog had achtergelaten. Deze cursus legt de nadruk op de ontwikkelingen op het Europese continent en de internationale betrekkingen waarbinnen de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen ontstaan.

Hoe kon het zijn dat zo’n 20 jaar nadat het Europese continent de massale vernietiging van de Eerste Wereldoorlog had meegemaakt er nogmaals een conflict van haast apocalyptische proporties uitbrak. De vele open wonden die de vredesverdragen van Versailles, Trianon en St. Germain open lieten na de Eerste Wereldoorlog, zoals de grote Duitse en Hongaarse minderheden die in nieuw ontstane staten zoals Tsjechoslowakije bestonden, zijn uiteraard van invloed geweest, maar zijn geen sluitende verklaringen. Het interbellum was toch vooral een tijd waarin diverse ideologieën elkaar beconcurreerden en poogden te bewijzen dat zij gelijk hadden en dat hun antwoord op de grote economische en maatschappelijke vraagstukken van het tijdperk het enige juiste was. In West-­Europa voerden landen na de Eerste Wereldoorlog veelal algemeen kiesrecht in: de weg naar een ‘liberale’ democratie was overduidelijk ingezet. Sommige andere landen opteerden echter voor een totalitaire ideologie. Het communisme en het fascisme (en als extensie daarvan het Nazisme) verwierpen niet alleen de liberale democratie, maar ook elkaar. Hoe kwamen deze ideologieën aan de macht en welke rol speelt de algemene onvrede over de vrede van 1918/1919 daarin? Hoe ontwikkelden zich de internationale betrekkingen zich tijdens het interbellum. Het meest spraakmakende van deze totalitair  ingestelde landen waren het fascistische (Nazi)-Duitsland en de Communistische Sovjet-Unie. Maar ook in andere landen, zoals Italië en Spanje zouden totalitaire ideologieën zegevieren. De nieuwe staten in Midden-Europa, waren op Tsjechoslowakije na, ook geen toonbeeld van democratie. In deze cursus bekijken we deze ontwikkelingen nauwgezet om vervolgens te eindigen met diplomatieke spel in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.

Programma
College 1    Inleiding: De nieuwe wereldorde na WO I en de open wonden van ‘Versailles’
College 2    De Sovjet-Unie: Het ontsporen van de Russische revolutie (1917-1939)
College 3    Italië: ‘Oerfascist’ Mussolini aan de macht (1922-1945)
College 4     Duitsland: Van de democratie van Weimar naar Hitlers Nazi-Duitsland (1918-1939)
College 5    Spanje: De Spaanse Burgeroorlog de eerste ideologische strijd tussen ‘links’ en ‘rechts’ en generale repetitie voor WO II (1936-1939)
College 6    Tegenpolen in Midden-Europa: Het dictatoriale Hongarije van Horty & het Democratische Tsjechoslowakije
College 7    Polen: een tussenweg tussen democratie en dictatuur & Internationale betrekkingen tot Locarno (1918-1925)
College 8    Economisch herstel na WO I
College 9    Internationale betrekkingen van Locarno tot München (1938)
College 10    Waar waren de Verenigde Staten? & Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog

Docent:     Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen. In 2011 studeerde hij af aan de Research Master Modern History and International Relations met een scriptie over politiek gebruik van religie en geschiedenis in Oekraïne na de onafhankelijkheid in 1991. Voor het Nederland-Rusland Centrum is hij als redacteur actief voor de uitgeverij van het Nederland-Rusland Centrum en geeft hij colleges in het kader van het cursusaanbod.
Data:         10 colleges, 22 januari t/m 2 april. 26 februari vervalt. 11:00-13:00     
    
Kosten
€ 192,00 voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (17 PE-punten, categorie A t/m D)

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de HOVO-Seniorenaccademie

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier

Partners & Klanten