Het ‘gewone’ Rusland in de focus

Onbekende aspecten van de Russische samenleving

Wanneer het in de media over Rusland gaat, wordt vaak gesproken over legeroefeningen, buitenlandse politiek of het vermeende narcisme van president Poetin. Maar Rusland is veel meer. Veel interessante aspecten van de Russische samenleving blijven onbesproken. Het doel van deze cursus is dit 'vergeten Rusland' te belichten.

In de diverse colleges wordt telkens een 'vergeten' aspect van de Russische samenleving belicht. Daarbij gaat het soms om nationale fenomenen, soms om verschijnselen op regionaal niveau. Natuurlijk komt hierbij ook het beleid van het Kremlin aan de orde maar hierop is niet de primaire focus gericht. Het gaat meer om het fenomeen zelf en dat bezien door de ogen van de gewone Rus, Ivan Ivanovitsj. Bijvoorbeeld: wat betekent het voor een Rus om orthodox te zijn, hoe is het gesteld met de medische zorg en: hoe is het leven op het Russische platteland?

Doel van de cursus is om bestaande stereotypen over Rusland te doorbreken en het Rusland van alledag te belichten. Doel is evenzeer te beklemtonen dat in Rusland meerdere waarheden en belevingsniveaus naast elkaar kunnen bestaan. Dit opdat naar analogie van de woorden van Churchill: Rusland iets minder een raadsel verpakt in een mysterie wordt.

Programma

  1. De Russische economie: het einde van een groeimodel?
  2. De Russische geografische én bestuurlijke verscheidenheid
  3. Het Kremlin en de rest: de Centrum-Periferie problematiek
  4. Godsdienst in Rusland: godsdienstvrijheid of niet?
  5. Medische zorg in Rusland: slecht of goed?
  6. NGO's in Rusland: is er leven na alle controle?
  7. De Strijd om de Russische ziel
  8. Petersburg versus Moskou: de ene hoofdstad tegen de andere?
  9. De Russische infrastructuur: zegen of vloek?
  10. Zin en onzin van de Russische strijdkrachten
Docent Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Cursusvorm 10 colleges
Data Donderdag 7 februari t/m 18 april 2019, 21 februari vervalt
Tijd 14.15u - 16.00u
Cursusprijs €232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 24 januari 2019

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier