Het onbekende Europa: een geschiedenis van de Europese Unie

N.B. deze cursus vindt uitsluitend online plaats.

De Europese Unie is anno 2021 alom in ons dagelijks leven aanwezig: volgens schattingen is tussen de 60 en 80% van de wet- en regelgeving in Nederland direct of indirect afkomstig uit Brussel. Europese integratie is ook één van de redenen voor de uitzonderlijke stabiliteit die het Europees continent sinds 1945 kenmerkt. Ondanks deze wapenfeiten is Europa feitelijk “onbekend” en daarmee ook “onbemind”: in diverse Europese landen genieten eurosceptische partijen aanzienlijke populariteit.

Wat je ook van Europa vindt, het is dermate belangrijk dat het beter begrepen dient te worden. Dat is wat deze cursus voorstaat. In deze cursus onderzoeken we hoe wat aanvankelijk begon als een bescheiden Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die slechts over een deel van het industriebeleid jurisdictie had en maar zes leden kende, uitgroeide tot de Europese Unie van 28 leden die vervolgens weer met één lid verloor. Die geschiedenis van Europese integratie heeft diverse historische, juridische en theoretische/filosofische aspecten die besproken moeten worden. Uiteraard moet worden ingegaan op hetgeen de Europese Unie bijzonder maakt: nog nooit in de geschiedenis hebben staten op vrijwillige basis dermate veel van hun kenmerkende element, hun soevereiniteit, afgestaan aan een internationale entiteit.

De cursus zal daarbij aandacht besteden aan de successen en aan de keerzijdes van de Europese integratie. Zowel Eurosceptici als Eurofielen hebben de nodige kritiek gehad op de ontwikkeling van het project ‘Europa’. Ook deze kritieken zullen een plaats krijgen in dit college. Het verschaft de cursisten over voldoende achtergrondkennis de wereld van het verafgelegen ‘Brussel’ beter te begrijpen als deze in de media, op het werk of op verjaardagsfeestjes e.d. ter sprake komt.

Programma

  1. Het begin van een wordingsgeschiedenis: de eerste stappen van Europese integratie, 1950-1972
  2. De voorzichtige ontwikkeling van de Europese gemeenschap, 1973-1984
  3. De Europese Unie ontwikkelt zich, 1984-1999
  4. Europa breidt zich uit, 1999-2004
  5. Het echec van de ‘Europese grondwet’ en het gebrek aan een ‘Europees publiek’
  6. Europa: uitdagingen en toekomstbeeld

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Uitsluitend online
Dag: Maandag
Uiterste inschrijfdatum: 17 Sep 2021
Tijd: 19-21u
Cursusdata: 20 september 2021 t/m 25 oktober 2021
Prijs: 150, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 11 PE-punten.

Inschrijving kan via het inschrijfformulier.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.