Hongarije: van Árpád tot Orbán

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Toen de Sovjettanks in 1956 de straten van Boedapest binnenrolden deed premier Imre Nagy een beroep op Europa zijn land te helpen. Anno nu keert premier Viktor Orbán, die zijn politieke carrière vestigde op de nalatenschap aan de Hongaarse revolutie, zich in zekere zin juist van Europa af. Wie de Hongaarse geschiedenis echter kent, kan deze tegenstelling beter verklaren.

Met z’n Katholieke barokcultuur én lange geschiedenis binnen de Habsburgse Donaumonarchie neemt Hongarije vanzelfsprekend een plaats in binnen Europa. Toch is er ook veel dat Hongarije een ‘buitenligger’ maakt: de herkomst van zijn totaal niet op omliggende gebieden lijkende taal en de anderhalve eeuw van Turkse overheersing zijn daar slechts twee voorbeelden van. 
Binnen de eigen regio neemt Hongarije bovendien een sleutelpositie in: de vluchtelingencrisis maakte al duidelijk dat het land een van de buitengrenzen van de EU bewaakt. Ook zijn er in praktisch alle buurlanden uitgebreide Hongaarse minderheden die voor gespannen verhoudingen kunnen zorgen. 
De Hongaarse geschiedenis is een fascinerend verhaal, een verhaal dat zowel binnen als buiten Europa gelegen is. Wie iets van het huidige Hongarije wil begrijpen moet zich tot de Hongaarse geschiedenis wenden als verklaring. In deze cursus volgen we de Hongaarse geschiedenis van het begin tot de eigen tijd, met als doel dit ingewikkelde land beter te begrijpen. 

Programma

  1. Inleiding: Hongarije & Europa; het begin van Hongarije 
  2. Een geschiedenis in Europa: het Middeleeuwse Hongarije 
  3. Aan de rand van Europa(!); het vroegmoderne Hongarije 
  4. Wederom in Europa: Hongarije als onderdeel van het Habsburgse rijk 
  5. Hongarije geëmancipeerd: een koninkrijk binnen de dubbelmonarchie 
  6. Een geslachtofferd land? Hongarije tussen de beide wereldoorlogen 
  7. De opbouw van het communisme: Hongarije in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie 
  8. Communisme tegen wil en dank: De Hongaarse opstand (1956) 
  9. De terugkeer naar Europa: Het einde van het Hongaarse communisme 
  10. De verloren terugkeer naar Europa: Hongarije na 1989 

Meer informatie

Locatie: Groningen en online
Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
Dag: Donderdag
Tijd: 11.00-13.00 uur
Cursusdata: 4 februari t/m 15 april, 25 februari vervalt
Uiterste inschrijfdatum: 21 Jan 2021
Prijs: € 232 voor HOVO Cursisten en overige geïnteresseerden.
Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus en gespecialiseerd in de eigentijdse geschiedenis van Midden-en Oost-Europa. Hij is verbonden aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.Hij is o.a. gespecialiseerd in de nalatenschap van Communistische dictatuur in Europa in de brede zin des woords (en in het bijzonder Oost-Europa, specifiek Oekraïne).