LEEUWARDEN & Digitaal: Armenië: Het land van Ararat

Het kleine Armenië trekt af en toe onze aandacht, zoals in 2020 toen er een korte oorlog uitbrak met buurland Azerbeidzjan. Ook de lotgevallen van Armenen tijdens WO I trekken regelmatig de aandacht: afgelopen februari erkende de Tweede Kamer nog de Armeense genocide. Desondanks weten we maar weinig over deze Kaukasische republiek.

Ingeklemd tussen Rusland, Georgië, Turkije, Iran en Azerbeidzjan ligt het kleine Armenië in de bergen van de Kaukasus. Met Islamitische én Christelijke buren ligt het op een kruispunt van culturen. Dit is een constante uit de geschiedenis: Armenië vormt een kruispunt tussen ‘west’ (Rome, Byzantium, Rusland) en ‘Oost’ (Perzië en diverse islamitische rijken). De positie van Armenië bepaalde ook dat het land in 301, als éérste, het Christendom aannam als staatsgodsdienst. Daarin verschilt het sterk van sommige van z’n Turkse en Perzische buren. Het heeft het land ook een bijzonder lange én complexe geschiedenis gegeven: grenzen zijn regelmatig verschoven en de Armenen zijn verspreid geraakt over een grote diaspora die zich uitstrekt van Europa tot Iran (en inmiddels óók de Nieuwe Wereld).

Alleen door de geschiedenis van het land te doorlopen ‘van nul tot nu’ kunnen we het huidige Armenië beter begrijpen. En passant worden diverse prangende vragen beantwoord: Waarom is Armenië ‘s werelds oudste Christelijke land en waarom verschilt het Armeense geloof van andere vormen van Christendom? Hoe kan het dat het land lange tijd niet op de kaart heeft gestaan? Waarom werden Armenen in 1915 slachtoffer van een van de eerste genocides van de twintigste eeuw? Hoe werd het land uiteindelijk deel van de Sovjet-Unie? Waarom staan Armenië en buurland Azerbeidzjan elkaar naar het leven?

Programma

Deze en andere vragen worden in 10 chronologische colleges beantwoord:

  1. Hayastan - De Voor-Christelijke Oudheid
  2. De conversie van Tridates: Het Christelijke Armenië
  3. Tussen Byzantium en Islam: de desintegratie van Armenië
  4. Mediterraans Armenië: het Cilicische koninkrijk
  5. Armenië overheerst: over Sultans, Khans en Tsaren
  6. De Eerste Wereldoorlog: De Armeense genocide
  7. Een onafhankelijke Armeense staat? Armenië op het slot van WO I
  8. Het Sovjetexperiment: De Armeense Sovjetrepubliek
  9. Armenië als onafhankelijke staat
  10. Recente ontwikkelingen: de omwenteling van 2018 en de oorlog van 2020

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Leeuwarden & online
Dag Dinsdag
Uiterste inschrijfdatum Dinsdag 17 januari 2023
Tijd 11.00 - 13.00u
Cursusdata 31 januari t/m 11 april, 28 februari vervalt. Reservedatum 18 april.
Prijs € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Als u deze cursus wilt volgen in het kader van de bijscholing PE-punten WBTV dan kunt u zich uitsluitend mogelijk inschrijven via de email. In alle overige gevallen kunt u zich inschrijven via onze samenwerkingspartner: HOVO Noord-Nederland.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.