Napoleon: Historie & Legende

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Napoleon is in de geschiedschrijving over het algemeen positief beoordeeld. Zeker heeft hij diepe invloed gehad op het 19de eeuwse vroeg-moderne Europa. Maar was zijn gedrag en erfenis nu zo positief? Of is er eerder sprake van een forse legendevorming?

Het is in deze cursus de bedoeling om ‘een andere’ Napoleon voor het voetlicht te plaatsen. Uiteraard zullen de bekende Napoleon feiten: de tocht naar Rusland, Waterloo, het huwelijk met Josephine e.d. de revue passeren. Er zal ook volop ruimte zijn voor het grote en kleine historische verhaal. Er is echter veel meer. De Napoleontische heerschappij en zijn erfenis kunnen echter ook gezien worden als een dictatuur met diepe, negatieve, kenmerken voor de tijd nadien. Napoleons acties waren vol van ambivalentie. Aan de ene kant profileerde hij zich als de onvermoeibare propagandist van de Franse republikeinse revolutionaire waarden en aan de andere kant als een autoritaire en keizerlijke heerser. Tegelijkertijd zal niet alleen Napoleon als het almachtige individu worden beschouwd, ook zijn familie en zijn voornaamste dienaren – waarover overigens ook het nodige smakelijks te vertellen valt – zullen ruimschoots aan bod komen.

Programma

  1. Jeugd en Leerjaren
  2. De greep naar de macht
  3. De Persoonlijkheid van Napoleon en de Legende van de clan
  4. De dictatuur in actie
  5. De propaganda van de dictatuur
  6. De steunpilaren van de dictatuur
  7. De vette jaren 1801-1807
  8. De magere jaren 1807-1812
  9. Rusland en Napoleon; de eindstrijd 1812-1815
  10. St. Helena: de Legende van Napoleon

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Groningen en online
Dag: Donderdag
Uiterste inschrijfdatum: 16 Sep 2021
Tijd: 14.15-16.00 uur
Cursusdata:30 september t/m 9 december, 21 oktober vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.