Nog is Polen niet verloren: een geschiedenis midden in Europa

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Leeuwarden als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Polen geldt als een van de lastige landen binnen de EU: de rechtsstaat staat onder druk en de huidige regering voert een uiterst nationalistisch beleid. Deze ontwikkelingen kwamen niet zomaar uit de lucht vallen: het heeft alles met Polens lastige geschiedenis te maken. Dit heeft Polen tot een strijdvaardige natie gemaakt.

Polen lijkt een nietsbeduidend land, maar speelde toch een belangrijke rol in de Europese geschiedenis: Koning Jan Sobieski speelde een cruciale rol bij het mislukte Turkse beleg van Wenen in 1683. In de 18e eeuw werd Polen door Europese grootmachten opgedeeld om onderlinge oorlog te voorkomen. Ook de Napoleontische oorlogen lieten Polen niet onberoerd. In zowel de Eerste als Tweede Wereldoorlog was het land een belangrijk slagveld. De ineenstorting van het Oostblok begon met de opkomst van de vakbond Solidarność in Polen.

Noem een grote Europese ontwikkeling en Polen is er bij betrokken. Polen wordt daarom ook wel ‘God’s Playground’ genoemd’. Strijd voor vrijheid en gerechtigheid loopt dan ook dwars door Polens geschiedenis heen. Dit heeft Polen getekend: het land zag zichzelf als ‘Christus onder de naties’ en als slachtoffer van de geschiedenis. Niet geheel ten onrechte: hoe vaak zijn de grenzen niet veranderd door grootmachten en hoe vaak is het niet bezet? De gruweldaden van de Nazi’s en het Communisme spreken ook boekdelen. Slachtofferschap is niet allesbepalend: Polen was lange tijd een regionale grootmacht en kreeg in 1791 zelfs de eerste moderne Europese constitutie.

Polen leven met én in het verleden. Wie iets wil begrijpen over het huidige Polen moet het verleden kennen

Programma

  1. Inleiding: Geschiedenis in het hart van Europa; Polen tot 1385: de Piasten
  2. Polen en Litouwen: het Jagiellonische Polen
  3. Polen als adelsrepubliek: Het Pools-Litouwse Gemenebest
  4. Het einde van Polen: een verhaal van ineenstorting en opdeling
  5. Polen overheerst en in opstand: 1795-1864
  6. Polen in transformatie: 1864-1914
  7. Het tweede Rzeczpospolita Polska: strijd & staatsvorming
  8. De Tweede Wereldoorlog: Polen verloren en 'herboren'
  9. Communistisch Polen
  10. Polen in transitie: de derde of vierde republiek?

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Leeuwarden en online
Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
Dag: Dinsdag
Uiterste inschrijfdatum: 19 Jan 2021
Tijd: 13.00-15.00 uur
Cursusdata: 2 februari t/m 13 april, 23 februari vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus en gespecialiseerd in de eigentijdse geschiedenis van Midden-en Oost-Europa. Hij is verbonden aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.Hij is o.a. gespecialiseerd in de nalatenschap van Communistische dictatuur in Europa in de brede zin des woords (en in het bijzonder Oost-Europa, specifiek Oekraïne).