Rusland als isolementsgeschiedenis (Locatie: Zwolle)

Waarom Rusland en het Westen vanaf de 13de eeuw tot de dag van vandaag uit elkaar zijn gegroeid

De Russische geschiedenis kan uiteraard op verschillende manieren worden bekeken.

Een belangrijke interpretatie gaat uit van de veronderstelling dat Rusland zich separaat van het Westen heeft ontwikkeld en dat die ontwikkeling heeft geleid tot een Russische 'eigenheid'. In deze lezingencyclus wil ondergetekende ingaan op de vraag hoe West en Oost uit elkaar groeiden en waarom Rusland, in de fameuze woorden van Churchill, 'een riddle wrapped in a mystery' werd.

Hierbij wordt gepoogd zoveel mogelijk in te gaan op de specifieke van de Russische samenleving, de wisselwerking kerk/staat en de moeizame relatie tussen het Russische centrum, het Kremlin, en de periferie. Vanzelfsprekend zal er brede aandacht zijn voor de Russische 20ste eeuw, een tijdvak dat de Russische staat ingrijpend heeft veranderd.

Oftewel, 1000-jaar Russische geschiedenis in acht colleges waarbij tevens uitgebreid zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de Russisch-Nederlandse betrekkingen door de eeuwen heen.

Cursusoverzicht in titels per dagdeel

  • Dagdeel I: Kiëv Rus
  • Dagdeel II: Het middeleeuwse Moskovië
  • Dagdeel III: De Tsaren Ivan III en Ivan Iv(de Verschrikkelijke)
  • Dagdeel IV: De Vroege Romanovs
  • Dagdeel V: Peter en Catherina de Grote
  • Dagdeel VI: De onveranderlijke 19de eeuw
  • Dagdeel VII: Revolutie en Communisme
  • Dagdeel VIII: Het huidige Rusland


hand-out wordt door docent verstrekt, hiervoor worden geen extra kosten berekend.

 
Docent Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Cursusvorm 10 colleges, hoorcollges met gelegenheid voor vragen en discussie
Data 4, 11, 25 feb, 4, 11, 18, 25 mrt, 1 apr 2019
Tijd 14.00u - 15:45u
Cursusprijs €162,14 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 220,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (11 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 24 januari 2019

Inschrijving is mogelijk via onze samenwerkingspartner U3L.
Mocht u de cursus voor PE-punten willen volgen, neem dan contact met ons op (winkel@nrce.nl, 050-3637823)