Rusland: een isolementsgeschiedenis

Een inleiding in de Russische geschiedenis

De Russische geschiedenis kan uiteraard op verschillende manieren worden bekeken. Een belangrijke interpretatie gaat uit van de veronderstelling dat Rusland zich separaat van het Westen heeft ontwikkeld en dat die ontwikkeling heeft geleid tot een Russische ‘eigenheid’. In deze lezingencyclus wil ondergetekende ingaan op de vraag hoe West en Oost uit elkaar groeiden en waarom Rusland, in de fameuze woorden van Churchill, een riddle wrapped in a mystery inside an enigma werd.

Hierbij wordt gepoogd zoveel mogelijk in te gaan op de specifieke kenmerken van de Russische samenleving, de wisselwerking kerk/staat en de moeizame relatie tussen het Russische centrum, het Kremlin, en de periferie. Vanzelfsprekend zal er brede aandacht zijn voor de Russische 20ste eeuw, een tijdvak dat de Russische staat ingrijpend heeft veranderd.

Oftewel, 1000-jaar Russische geschiedenis in tien colleges waarbij tevens uitgebreid zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de Russisch-Nederlandse betrekkingen door de eeuwen heen.

Programma

College 1 Het oude ‘Roes’: de oorsprong van de eerste Russische staat, het Kievse Roes:
De Russische bekering tot het christendom en de ambivalente relatie met Byzantium
College 2

Het ontstaan van een nieuwe Russische staat: Moskovië; de Russische middeleeuwen

College 3

Twee expansieve Russische tsaren: Ivan III en Ivan IV

College 4

De Tijd van de Troebelen (Smoeta) en de eerste Romanov-monarchen

College 5

Rusland zoekt het westen op: Peter de Grote

College 6

Halfbakken verlichting: Catharina de Grote

College 7

De ambivalente 19de eeuw

College 8

het Socialistische experiment

College 9

Het Rusland van Jeltsin

College 10 Het hedendaagse Rusland

Cursusinformatie

Docent: prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Data: 10 colleges, 21 januari t/m 31 maart 2016 (3 maart vervalt ivm. voorjaarsvakantie) 14.00u- 16.00u
Kosten:
 € 192,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
 € 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv); als u zich inschrijft voor vóór 1 december krijgt u €25,00 korting en betaalt u slechts €250 excl. btw.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw

Inschrijving

Inschrijving via het formulier op onze website.