Cursussen

De Eigenheid van Rusland

Ruslands oorlog tegen Oekraïne en zijn gewelddadige optreden vanaf 2022 stemmen tot nadenken: hoe komt het dat Rusland anders is dan West-Europa, hoe is het land ontstaan en hoe is het in de loop der eeuwen geëvolueerd in een richting die het tot een andere entiteit maakte? Kunnen we het land begrijpen? Om de eigenheid van Rusland te begrijpen, licht Emmanuel Waegemans tien aspecten toe van de geschiedenis, de cultuur en de mentaliteit van het Russische land en volk. Het is niet de bedoeling de cursist te overstelpen met namen en data, maar in te zoomen op de grote mijlpalen in de geschiedenis van Rusland die het land gemaakt hebben tot wat het nu is.

Emmanuel Waegemans is emeritus hoogleraar Slavistiek aan de KU Leuven, waar hij Russische literatuur en cultuurgeschiedenis doceerde. Hij is de auteur van een uitvoerige Geschiedenis van de Russische literatuur (1700-2000) (gepubliceerd in vijf talen), een monografie over Peter en Catherina de Grote, hij heeft uitgesproken belangstelling voor de 18e eeuw en heeft veel gewerkt over de betrekkingen tussen Rusland en de Nederlanden. Hij vertaalt ook waardevolle literaire werken die in het commerciële circuit niet aan bod komen, maar die boeiende facetten van de Russische cultuur laten zien.

Programma

College College Onderwerp
I. ma 15 april 2024

Overzicht van de geschiedenis van Rusland – waarin verschilt Rusland van westerse landen?

II. ma 22 april 2024

De inbreng van Peter de Grote (begin 18e eeuw)

III. ma 29 april 2024

De grootheid van Rusland onder Catherina de Grote (tweede helft 18e eeuw)

IV. ma 06 mei 2024

De hervormingen van Alexander II (1861)

V. ma 13 mei 2024

Het einde van het Russische Imperium  Alexander III en Nicolaas II

VI. ma 20 mei 2024

De eigenheid van de Russische literatuur

VII. ma 27 mei 2024

Democraten versus autocraten: tweehonderd jaar strijd tegen de alleenheerschappij (deel 1)

VIII. ma 03 juni 2024

Democraten versus autocraten: tweehonderd jaar strijd tegen de alleenheerschappij (deel 2)

IX. ma 10 juni 2024

De geschiedenis van de Russische censuur 1700-2023

X. ma 17 juni 2024

Het schiereiland de Krim: de twistappel.

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis, Literatuur & Cultuur
Locatie Online; Cursusbijeenkomsten worden opgenomen en zijn tot één maand na de laatste cursusbijeenkomst terug te kijken.
Dag Maandag
Uiterste inschrijfdatum

 maandag 15 april 2024, 13:00u

Tijd 20:00 - 22:00u
Cursusdata van maandag 15 april t/m maandag 17 juni 2024
Prijs € 190, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

 

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het formulier dat u hieronder aantreft en via het formulier op deze link.

Pagina's