Cursussen

Het ‘gewone’ Rusland in de focus

Onbekende aspecten van de Russische samenleving

Wanneer het in de media over Rusland gaat, wordt vaak gesproken over legeroefeningen, buitenlandse politiek of het vermeende narcisme van president Poetin. Maar Rusland is veel meer. Veel interessante aspecten van de Russische samenleving blijven onbesproken. Het doel van deze cursus is dit 'vergeten Rusland' te belichten.

Een gebed zonder einde (Locatie: Leeuwarden)

70 jaar strijd in het ‘heilig land’ - Een geschiedenis van het Palestijns-Israëlisch conflict

Het Palestijns-Israëlisch conflict blijft voortduren en een oplossing is verre van in zicht. Het 70-jarige bestaan van de staat Israël is de aanleiding om dit conflict nader onder de loep te nemen. Juist omdat dit conflict ingewikkeld én zeer controversieel is wordt er veel zin en onzin verkocht. Na deze cursus bent u beter in staat de vaak lastige berichtgeving over het conflict beter te duiden.

In deze cursus behandelen we de (voor)geschiedenis van het Palestijns-Israëlisch conflict. In dit conflict is niets zoals het lijkt. Aan de ene kant geldt Israël als de enige rechtsstaat in de regio, aan de andere kant wijzen mensenrechtenactivisten op grootschalige schendingen van de rechten van Palestijnen. In deze cursus zullen we daarom de ontwikkeling van het conflict vanuit meerdere invalshoeken bekijken en zullen we kritisch nadenken over beide partijen. Door de visies van alle betrokken partijen zo neutraal mogelijk te belichten kan dit moeilijke conflict echt begrepen worden.

Hoe oorlog illegaal werd

Een revolutie in internationale ordening die dreigt uiteen te spatten

Oorlog is illegaal: het internationaal recht verbiedt in principe militair ingrijpen op het grondgebied van een ander land. Dat is pas sinds heel recent zo. In deze cursus wordt uit de doeken gedaan hoe oorlog illegaal is gemaakt én hoe die - zeer wenselijke - situatie momenteel onder druk is komen te staan door bewegingen als ISIS en landen die het verbod op oorlog overtreden.

Pagina's