Cursussen

Armenië, het land van Ararat

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Het kleine Armenië trekt af en toe onze aandacht, zoals in 2020 toen er een korte oorlog uitbrak met buurland Azerbeidzjan. Ook de lotgevallen van Armenen tijdens WO I trekken regelmatig de aandacht: afgelopen februari erkende de Tweede Kamer nog de Armeense genocide. Desondanks weten we maar weinig over deze Kaukasische republiek.

Ingeklemd tussen Rusland, Georgië, Turkije, Iran en Azerbeidzjan ligt het kleine Armenië in de bergen van de Kaukasus. Met Islamitische én Christelijke buren ligt het op een kruispunt van culturen. Dit is een constante uit de geschiedenis: Armenië vormt een kruispunt tussen ‘West’ (Rome, Byzantium, Rusland) en ‘Oost’ (Perzië en diverse islamitische rijken). De positie van Armenië bepaalde ook dat het land in 301, als éérste, het Christendom aannam als staatsgodsdienst. Daarin verschilt het sterk van sommige van z’n Turkse en Perzische buren. Het heeft het land ook een bijzonder lange én complexe geschiedenis gegeven: grenzen zijn regelmatig verschoven en de Armenen zijn verspreid geraakt over een grote diaspora die zich uitstrekt van Europa tot Iran (en inmiddels óók de Nieuwe Wereld).

Alleen door de geschiedenis van het land te doorlopen ‘van nul tot nu’ kunnen we het huidige Armenië beter begrijpen. En passant worden diverse prangende vragen beantwoord: Waarom is Armenië ‘s werelds oudste Christelijke land en waarom verschilt het Armeense geloof van andere vormen van Christendom? Hoe kan het dat het land lange tijd niet op de kaart heeft gestaan? Waarom werden Armenen in 1915 slachtoffer van een van de eerste genocides van de twintigste eeuw? Hoe werd het land uiteindelijk deel van de Sovjet-Unie? Waarom staan Armenië en buurland Azerbeidzjan elkaar naar het leven?

In het voorjaar van 2022 vind in het Drents Museum de uitgestelde tentoonstelling plaats over Armenië; een facultatieve georganiseerde excursie naar het museum kan indien gewenst worden georganiseerd.

Programma

 1. Hayastan - De Voor-Christelijke Oudheid 
 2. De conversie van Tridates: Het Christelijke Armenië 
 3. Tussen Byzantium en Islam: de desintegratie van Armenië 
 4. Mediterraans Armenië: het Cilicische koninkrijk 
 5. Armenië overheerst: over Sultans, Khans en Tsaren 
 6. De Eerste Wereldoorlog: De Armeense genocide 
 7. Een onafhankelijke Armeense staat? Armenië op het slot van WO I 
 8. Het Sovjetexperiment: De Armeense Sovjetrepubliek 
 9. Armenië als onafhankelijke staat 
 10. Recente ontwikkelingen: de omwenteling van 2018 en de oorlog van 2020

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Groningen en online
Dag: Donderdag
Uiterste inschrijfdatum: 13 januari 2022
Tijd: 10:00-12:00u
Cursusdata:  27 januari t/m 7 april, 24 februari vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.

Beginnerscursus Russisch

Binnenkort gaat een nieuwe cursus Russisch voor beginners van start.

Deze cursus is voornamelijk gericht op mondelinge communicatie in praktische alledaagse situaties - grammatica, woorden, leren spreken aan de hand van voorbeelddialogen, eventueel ondersteund met filmpjes. Daarnaast ook praktische informatie over het dagelijks leven in Rusland.

De totale prijs voor 10 weken (van 2 uur per week) bedraagt € 190,- inclusief het lesmateriaal.
Max. deelnemers: 7 (De cursus zal doorgaan bij voldoende aanmeldingen).

Zolang de coronasituatie fysieke lessen mogelijk maakt, zullen deze plaatsvinden in het Centre for Russian Studies.


Startdatum en tijd:
 1. dinsdag 8 februari t/m 19 april 2022 (geen les: 22 februari i.v.m. voorjaarsvakantie) De cursus vindt plaats op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur.

OF

 1. woensdag 9 februari t/m 20 april 2022 (geen les: 23 februari i.v.m. voorjaarsvakantie) De cursus vindt plaats op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie:

Centre for Russian Studies, 2e verdieping Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4, 9712 CP Groningen.

Maximum aantal deelnemers: 7
Prijs: € 190,- (incl. lesmateriaal)

Inlichtingen en/of opgeven bij: 

Voor meer informatie en aanmelding (mogelijk t/m 2 februari 2022) voor deze cursus kunt u contact opnemen met docent Marcel Stoeten: tel. 050-3637823, e-mail: g.w.m.stoeten@rug.nl Geef bij het aanmelden aan welk bovengenoemde cursusdag uw voorkeur heeft.

 

De Spaanse Burgeroorlog

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Leeuwarden als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

De herbegrafenis van de Spaanse dictator Francisco Franco in 2019 deed de gemoederen oplopen. Links kraaide victorie, rechts toonde zich bedroefd. Spanje heeft zijn complexe verleden niet verwerkt. Bij ons is de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) weinig bekend. Dat is onterecht: het conflict vormt een duidelijke voorbode op de naderende Tweede Wereldoorlog.

Net als in de Tweede Wereldoorlog streden Conservatieven, Nationalisten en ‘Fascisten’ tegen Liberalen, Socialisten en Communisten (Republikeinen). Bovendien mengden Hitler, Mussolini en Stalin zich in het conflict, terwijl vrijwilligers uit heel Europa meevochten. Militair gezien was het ook een duidelijke voorbode op WO II: Pablo Picasso legde treffend het luchtbombardement op burgerdoelen vast (Guernica). Ook grootschalige terreur jegens burgers kenmerkte het conflict.

De grote maatschappelijke veranderingen die de Spaanse samenleving aan het begin van de Twintigste Eeuw doormaakte vormen de aanleiding voor de burgeroorlog. In dit college gaan we onderzoeken waarom de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken is en hoe het conflict kon uitgroeien tot een groter internationaal conflict. Vervolgens behandelen we het verloop van de oorlog en bepreken we de toepassing van terreur. Uiteraard zullen we het conflict ook in een breder kader plaatsen: Waarom is vandaag deze geschiedenis in Spanje nog zo omstreden? Wat is het belang van de Spaanse Burgeroorlog in de Europese geschiedenis? Waarom zouden wij in Nederland meer over dit conflict moeten weten? Kortom: een cursus over geschiedenis die midden in de actualiteit staat.

Programma

 1. Introductie: De Spaanse Burgeroorlog, belang en betekenis. De Spaanse samenleving rond 1900
 2. Aanloop: Politieke polarisatie tussen links en rechts
 3. Aanloop: Verdere afbraak van de Spaanse democratie
 4. De burgeroorlog: Begin & de Slag om Madrid (Nov. 1936)
 5. De burgeroorlog: Revolutie, terreur en religie
 6. De burgeroorlog: Franco’s Spanje & Buitenlandse interventie?
 7. De burgeroorlog: De Sovjetbemoeienis & de cultuur- en propagandaoorlog
 8. De burgeroorlog: De verdeelde Republiek & de beslissende slagen (1937-1938)
 9. De burgeroorlog: de oorlog ter zee en in de lucht & één of meerdere burgeroorlogen?
 10. Conclusie: perspectieven op de Spaanse burgeroorlog & nasleep: Spanje’s onverwerkte verleden

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Leeuwarden en online
Dag: Woensdag
Uiterste inschrijfdatum: 19 januari 2022
Tijd: 10.15-12.00 uur
Cursusdata: 2 februari t/m 13 april, 23 februari vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Als u deze cursus wilt volgen in het kader van de bijscholing PE-punten WBTV dan kun tu zich uitsluitend mogelijk inschrijven via de email. In alle overige gevallen kunt u zich inschrijven via onze samenwerkingspartner: HOVO Noord-Nederland.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.

Online Academie: Het Onbekende Wit-Rusland - Een Inkijkje in Europa's Laatste Dictatuur

Wit-Rusland geldt als Europa’s ‘laatste dictatuur’ en valt momenteel niet weg te denken uit het nieuws: de beelden van vluchtelingen aan de Pools-Wit-Russische grens staan op ons netvlies gebrand. Ook de ontvoering van Ryanair-vlucht 4978 in mei 2021 spreekt tot de verbeelding. Ondanks al deze actualiteiten weten we maar weinig over dit midden in Europa gelegen land.

Voor velen blijft het echter een blinde vlek in de topografische verbeelding. Hoewel nauw met Rusland verweven, is het land geen aanhangsel van zijn grote broer. Alleen al over de naam van het land bestaat onduidelijkheid. Is het nu Wit-Rusland, of Belarus?

Wat op eerste ogenblik gewoon een kwestie van vertalen lijkt – het ‘Bel’ van Belarus betekent ‘Wit’, blijkt in tweede instantie een uiterst gepolitiseerde identiteitskwestie. Waar sommigen het zelfstandige bestaan van deze staat als een foutje van de geschiedenis zien, heeft het land volgens anderen een historische traditie en dito bestaansrecht.

Wit-Rusland, of Belaroes, is hoewel onbekend gelegen op een kruispunt van culturen en beschavingen. Juist omdat het land zo strategisch is gelegen, kan het land niet makkelijk geplaatst worden: er zijn duidelijke Russische invloeden, maar ook westerse.

Hoe kan het dat dictator Aleksandr Loekasjenko al meer dan 25 jaar stevig in het zadel zit? Waarom wordt de nationale taal, het Wit-Russisch, door bijna niemand gesproken? Op welke wijze beïnvloedt de geopolitieke positie van Wit-Rusland de machtsverhoudingen in Europa? Waarom is het Sovjet-verleden (met al zijn gruwelen) nog zo zichtbaar? Om dit soort belangwekkende vragen te begrijpen moet het verleden van Wit-Rusland beter worden gegrepen.

Programma

In deze cursus wordt de geschiedenis van Wit-Rusland chronologisch en thematisch uiteengezet. We zullen zien hoe diverse invloeden het land hebben gemaakt tot wat het vandaag is. Dat zullen we doen aan de hand van de volgende thema’s:

Nr.

Datum

Onderwerp

I

Ma 14-02-2022, 20u

Inleiding; Wat is Belaroes & de Russische middeleeuwen

II

Ma 28-02-2022, 20u

Het “Litouwse” en “Roetheense” verleden

III

Ma 07-03-2022, 20u

17e – 19e eeuw: Polen en Russen, maar waar is Belaroes?

IV

Ma 14-03-2022, 20u

Tussen Polen en Rusland, Wit-Rusland als West-Rusland

V

Ma 21-03-2022, 20u

Het interbellum: een Wit-Russische staat?

VI

Ma 28-03-2022, 20u

De Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse Sovjettijd

VII

Ma 04-04-2022, 20u

Een onafhankelijke Wit-Russische staat

VIII

Ma 11-04-2022, 20u

President Loekasjenko

IX

Ma 25-04-2022, 20u

Loekasjenko’s Tweede Termijn: Een autoritaire staat

X

Ma 02-05-2022, 20u

Een sterke president in een zwakke staat?

Meer informatie

Docent: dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel
Aantal colleges: 10
Werkvorm: online hoorcollege
Data: Iedere maandag vanaf 14 februari (m.u.v. 21 februari en 18 april)
Tijd: 20.00-22.00

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Oost-Europa. Hij is verbonden aan het Nederland-Rusland Centrum en aan de Afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inschrijving en cursusgeld

Reguliere cursisten: € 175,- p.p. inschrijving via onze webshop; Abonnees van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder courant krijgen €25,- korting. Inschrijving via Van Plan.
Beëdigde Tolken/vertalers i.k.v. PE-regeling WBTV: voor het PE-certificaat (18 PE-punten) wordt €45,- toeslag gevraagd. U kunt zich in dit geval inschrijven via een speciale pagina op onze webshop

Van Vikingen, Oorlogen en integratie: een geschiedenis van Scandinavië

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

De geschiedenis van Scandinavië is een grotendeels onbekende. En dat terwijl het Noorden van Europa zeer belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de rest van Europa. Bovendien is er een groeiende toeristische belangstelling voor dit gebied. In deze collegereeks zullen de verschillende hoogtepunten van de Scandinavische geschiedenis aan de orde komen waarbij ook aandacht zal zijn voor unificerende en juist splitsende tendensen.

De geschiedenis van Scandinavië kent vele onbekende facetten. Vanzelfsprekend hebben velen gehoord over de Vikingen. Maar … wat was hun invloed precies? En waarom waren er – van Sicilië tot Rusland – Vikingstaten? Veel minder bekend is waarom er een Unie van Kalmar ontstond die geheel Scandinavië omspande. Waar Denemarken zijn Gouden Eeuw in de 16de eeuw kende, was dit voor Zweden – en de Nederlandse Republiek – de 17de eeuw. Was dit toeval? Naarmate de tijd vorderde werden buitenlandse mogendheden steeds dominanter in Scandinavië wat uiteindelijk tot een versplintering zou leiden. Het was echter niet alleen externe invloed die tot machtsverlies leidde, evenzeer waren de voortdurende oorlogen tussen Denemarken/Noorwegen en Zweden/Finland hieraan debet. De 19de eeuw zag het einde van deze ontwikkeling. Maar Scandinavië is meer en dit gold zeker in de 20ste eeuw. Hoe kwam het dat de Scandinavische staten gingen gelden als voorbeelden van progressiviteit? Kortom; een cursus die probeert een wat vergeten onderdeel van Europa in perspectief te plaatsen.

Programma

 1. Van IJzertijd en Vikingen
 2. Christendom en Kruistochten
 3. De Unie van Kalmar
 4. De Reformatie en de Zweedse vrijheidsoorlog
 5. Het Dominium Maris Balthici
 6. De ‘rustige’ 18de eeuw?
 7. Onder invloed van andere mogendheden: de 19de eeuw
 8. De Napoleontische Oorlogen
 9. Van invloed tot onbeduidendheid?
 10. Na Wereldoorlog II: Integratie en voorbeeldfunctie

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Groningen en online
Dag: Donderdag
Uiterste inschrijfdatum: 13 januari 2022
Tijd: 14.15-16.00 uur
Cursusdata: 27 januari t/m 7 april, 24 februari vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.

Pagina's