Cursussen

De Poetin Jaren. Van Democratie naar autocratie

In 2024 is Poetin 24 jaar aan de macht. Rusland is in deze periode getransformeerd van een democratie naar een autocratie. Hoe kon dit gebeuren en wat is de rol van Vladimir Poetin hierbij?
Deze cursus wil antwoorden geven op de vraag hoe een man Rusland ingrijpend kon veranderen. Daarbij ligt de nadruk niet zozeer op de buiten- als wel op de binnenlandse politiek.

De Russische buitenlandse politiek springt tegenwoordig nadrukkelijk in het oog. De Russische invasie van Oekraïne maakte onmiskenbaar duidelijk dat het Russische imperialisme nog lang niet verdwenen is. Daar leek het in de jaren ’90 niet op. Wat is er veranderd in de Russische samenleving dat deze oorlog niet alleen werd gevoerd maar ook op brede steun kon én kan rekenen. Welke ingrijpende maatschappelijke en ideologische veranderingen zijn er sinds 2000 in de Russische samenleving geweest en welke rol heeft Vladimir Poetin hierbij gespeeld? Deze cursus wil ingaan op de interne dynamiek van de Russische samenleving en op deze wij verklaren hoe een oorlog die niemand voor mogelijk hield, toch kon geschieden.

Programma

 1. Een upstart van St. Petersburg: Vladimir Poetin; een biografie
 2. Een periode van chaos: het falen van Boris Jeltsin
 3. De eerste regeringsperiode van Poetin (2000-2004): centralisatie, centralisatie én controle
 4. De tweede regeringsperiode van Poetin (2004-2008): consolidatie én beginnende repressie
 5. Poetin als premier: schoothond van tsaar Medvedev?
 6. De derde regeringsperiode van Poetin (2012-2018): de Russische samenleving in conservatiever vaarwater
 7. Poetin en zijn veranderende elite: van oligarchen én siloviki
 8. Poetins ideologie: van nostalgie en een veranderend geschiedbeeld
 9. De vierde periode Poetin: ná 2018: the emperor wants war!
 10. Afsluitende analyse: quo vadis Rossia?

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum

donderdag 11 januari 2024

Tijd 14.15-16.00 uur
Cursusdata donderdag 25 januari t/m 4 april 2024, 22 februari vervalt
Prijs € 260, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Groninger Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies.

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het formulier dat u hieronder aantreft en via het formulier op deze link.

De Russisch-Oekraïense Oorlog

De Russisch-Oekraïense Oorlog heeft een enorme mondiale impact. Het gaat daarbij in de media niet alleen over militaire of economische aspecten, maar ook over veranderende internationale machtsverhoudingen. Vaak wordt in de media een tamelijk gefragmenteerd beeld gepresenteerd waarbij veel onbesproken blijft. Deze cursus wil diepgaand aandacht besteden aan juist deze aspecten.

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne aan. In tegenstelling tot wat het Kremlin verwachtte, bleek het Oekraïense leger een veel geduchter tegenstander dan gedacht. Uit een regionaal ontstond een mondiaal conflict. Vanzelfsprekend is deze oorlog één van de dominante thema’s in de media. Dit beeld is echter gefragmenteerd en dus onvolledig. Om een beter begrip van deze veel omvattende oorlog te krijgen, zijn diepgaander analyses nodig. Dat is nu precies wat deze cursus wil bieden. Het gaat hierbij begrijpelijkerwijs niet om de waan van de dag, maar om minder belichte aspecten die desalniettemin van grote invloed zijn.

Programma

 1. Het Russische historische Oekraïne beeld
 2. Het Oekraïne beeld van de eigen geschiedenis
 3. Religie als splijtzwam
 4. De Russische en Oekraïense economie
 5. Sterkten en zwaktes van beide strijdkrachten; oorlogsstrategie
 6. Propaganda
 7. De bondgenoten van Rusland
 8. Voorzichtig en met mate: de Westerse bondgenoten van Oekraïne 
 9. De mondiale effecten van de oorlog
 10. Toekomstperspectieven

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum

donderdag 7 september 2023

Tijd 14.15-16.00u
Cursusdata 21 september t/m 30 november 2023, 26 oktober vervalt. Reservedatum 7 december
Prijs € 260, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.

De Russisch-Oekraïense Oorlog. Onbelichte aspecten van een conflict

De Russisch-Oekraïense Oorlog heeft een enorme mondiale impact. Het gaat daarbij in de media niet alleen over militaire of economische aspecten, maar ook over veranderende internationale machtsverhoudingen. Vaak wordt in de media een tamelijk gefragmenteerd beeld gepresenteerd waarbij veel onbesproken blijft. Deze cursus wil diepgaand aandacht besteden aan juist deze aspecten.

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne aan. In tegenstelling tot wat het Kremlin verwachtte, bleek het Oekraïense leger een veel geduchter tegenstander dan gedacht. Uit een regionaal ontstond een mondiaal conflict. Vanzelfsprekend is deze oorlog één van de dominante thema’s in de media. Dit beeld is echter gefragmenteerd en dus onvolledig. Om een beter begrip van deze veel omvattende oorlog te krijgen, zijn diepgaander analyses nodig. Dat is nu precies wat deze cursus wil bieden. Het gaat hierbij begrijpelijkerwijs niet om de waan van de dag, maar om minder belichte aspecten die desalniettemin van grote invloed zijn.

Programma

 1. Het Russische historische Oekraïne beeld
 2. Het Oekraïne beeld van de eigen geschiedenis
 3. Religie als splijtzwam
 4. De Russische en Oekraïense economie
 5. Sterkten en zwaktes van beide strijdkrachten; oorlogsstrategie
 6. Propaganda
 7. De bondgenoten van Rusland
 8. Voorzichtig en met mate: de Westerse bondgenoten van Oekraïne 
 9. De mondiale effecten van de oorlog
 10. Toekomstperspectieven

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Assen (alleen op locatie)
Dag Woensdag
Uiterste inschrijfdatum donderdag 18 januari 2024
Tijd 13.15-15.00 uur
Cursusdata 31 januari t/m 10 april, 21 februari vervalt
Prijs € 260, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Groninger Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies.

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het formulier dat u hieronder aantreft.

Land van de Kartli: Een geschiedenis van Georgië

Georgië kreeg als eerste land te maken met Ruslands assertieve politiek: al in 2008 was er een kortstondige Russisch-Georgische oorlog. Ook nu wordt het land meegezogen in de geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne: Georgië wordt overspoeld met Russische vluchtelingen en zit ingeklemd tussen Rusland en het Westen. 
Dit is geenszins nieuw, want deze positie loopt als een rode draad door de ingewikkelde geschiedenis van Georgië.

Gelegen op de zuidelijke Kaukasus ligt Georgië op het raakvlak van grootmachten. Door de eeuwen heen botsten hier de geopolitieke belangen van Rome, Byzantium, Perzië en Turkse stammen. Ook Arabieren en Mongolen lieten hun sporen na. Overheersing is dan ook een nationaal verhaal. Vanaf de 15e eeuw domineerden het Ottomaanse Rijk en Perzië, en in de 18e eeuw toonde ook Rusland zijn interesse. Geopolitiek maakt dat Georgië een precair bestaan kent gedurende zijn geschiedenis. Het bepaalde ook dat het land een van de eerste landen was waar Christendom de algemene godsdienst werd.

De twintigste eeuw wordt gedomineerd door de verschrikkingen van het Sovjet-bewind. Georgië is daarin een slachtoffer, maar deze rol is complexer: Jozef Stalin was immers een Georgiër. Deze geschiedenis komt ook aan de orde in de goed gelezen roman van Nino Haratischwili, Het achtste leven.
De huidige onafhankelijke staat ontstaat zelfs pas aan het einde van de 20ste eeuw. Het werd echter meteen opgeschrikt door grote binnenlandse conflicten en een korte burgeroorlog. Democratie kwam pas later met de Rozenrevolutie van 2004. Uiteraard moet het geopolitieke spel tussen Rusland en het Westen worden besproken.

Programma

 1. In den beginne: Kartli, het land van de Georgiërs
 2. Het land van St. Nino: De bekering tot het Christendom & de kennismaking met de Islam
 3. Tussen Islam en Christendom: Een herboren Georgië
 4. De Mongoolse en Timoeridische invasies: Georgië opnieuw verloren
 5. De 18e eeuw: Rusland, een nieuwe noorderbuur
 6. Rusland als koloniale mogendheid
 7. Georgië en de Russische revoluties: een mislukte onafhankelijkheid
 8. Georgië & het Communisme: Georgië onder Sovjetbewind
 9. Georgië na het Communisme: de roerige onafhankelijkheid
 10. Georgië tussen het Westen en Rusland: ontwikkelingen na 2004

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum

donderdag 11 januari 2024

Tijd 11.00-13.00u
Cursusdata donderdag 25 januari t/m 4 april, 22 februari vervalt
Prijs € 260, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het formulier dat u hieronder aantreft.

LC/DvhN Academie - Rusland: een isolementsgeschiedenis

Een inleiding in de Russische geschiedenis

De Russisch-Oekraïense oorlog is een catastrofe. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Een belangrijke interpretatie gaat uit van de veronderstelling dat Rusland zich separaat van het Westen heeft ontwikkeld en dat die ontwikkeling heeft geleid tot een Russische ‘eigenheid’. In deze lezingencyclus wil ondergetekende ingaan op de vraag hoe West en Oost uit elkaar groeiden en waarom Rusland, in de fameuze woorden van Churchill, een riddle wrapped in a mystery inside an enigma werd.

Hierbij wordt gepoogd zoveel mogelijk in te gaan op de specifieke kenmerken van de Russische samenleving, de wisselwerking kerk/staat en de moeizame relatie tussen het Russische centrum, het Kremlin, en de periferie. Vanzelfsprekend zal er brede aandacht zijn voor het Russisch-Oekraïense conflict en de voor Rusland verwoestende 20ste eeuw.

Oftewel, 1000-jaar Russische geschiedenis in tien ONLINE colleges waarbij tevens uitgebreid zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de Nederlands-Russische betrekkingen.

Moldavië: Europa's volgende kruitvat?

Afgelopen februari leek het alsof Rusland een coup wilde plegen in het kleine Moldavië. Dit kleine land, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië kan in potentie een nieuw conflictgebied worden. Het kent een politiek, etnisch en religieus verdeelde bevolking, een door Rusland gecontroleerde afvallige regio in het oosten én economisch weinig rooskleurige vooruitzichten. Toch kreeg het land onverwacht door de oorlog in Oekraïne het EU-kandidaatlidmaatschap.

Een blik in de geschiedenis werpt licht op de huidige situatie in Moldavië. Eigenlijk is Moldavië slechts het noordoosten (Bessarabië) van het vorstendom Moldavië dat vandaag grotendeels tot Roemenië behoort.
Dit vorstendom was lange tijd een vazal van het Ottomaanse rijk. Vanaf de 18e eeuw ontwikkelde het zich tot een twistzone waarin Ottomanen, Habsburgers en Russen streden om invloed. Rusland eigende zich in 1812 zich Bessarabië toe. Er volgde een eeuw van Russificatie en migratie van Russen en Oekraïners.

Na WOI werden Bessarabië en Roemenië verenigd. Grote verschillen en etnische en religieuze diversiteit maakten dit tot een ongemakkelijke unie. In 1939 annexeerde de Sovjet-Unie Bessarabië na het Molotov-Ribbentroppact; in 1940 werd het een eigen Sovjetrepubliek.

In 1991 betekende desintegratie van de Sovjet-Unie plotseling onafhankelijkheid. Het jonge land stond voor grote vragen: Was het wel een echt land? Hoorde het niet eigenlijk gewoon thuis in Roemenië, Oekraïne of Rusland? De Slavische bevolking in het oosten en economische elites voelden zich er in ieder geval niet welkom: een burgeroorlog resulteerde in de de facto onafhankelijkheid van de regio Transnistrië onder Russische voogdij. De oorlog die in 2014 in Oekraïne uitbrak en in 2022 escaleerde, stelt het land opnieuw voor grote vragen én uitdagingen.

Programma

 1. Inleiding: een kennismaking met Moldavië; de omstreden herkomst van de “Moldaviërs”
 2. Moldavië als onafhankelijk vorstendom
 3. Moldavië als Ottomaans vazal
 4. De 18e eeuw: Een nieuwe bovenklasse: de Fanarioten
 5. De 18e eeuw: Moldavië als speelbal van grootmachten
 6. De 19e eeuw: Russisch Bessarabië
 7. Het interbellum: De unie met Roemenië
 8. 1940-1991: Moldavië als Sovjet-Republiek
 9. 1991: De uitdagingen van een onafhankelijke staat
 10. 2014/2022: De oorlog in Oekraïne en de open toekomst van Moldavië

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum

donderdag 7 september 2023

Tijd 11.00-13.00u
Cursusdata 21 september t/m 30 november 2023, 26 oktober vervalt. Reservedatum 7 december
Prijs € 260, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Oekraïne: een beladen grensland

In 2022 werden we overvallen door de Russische invasie van Oekraïne, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot zeer gewelddadige agressie en een uitputtingsoorlog. Geschiedenis is van vitaal belang om deze oorlog te begrijpen. Poetin, maar ook Zelensky maken immers veelvuldig gebruik van geschiedenis om de eigen positie te legitimeren.

Oekraïne betekent letterlijk ‘grensland’. Het ligt dan ook op de plaats waar diverse grootmachten elkaar raakten en de geschiedenis hebben gevormd. In deze cursus gebruiken we de positie van Oekraïne als ‘grensland’ als leitmotiv van de geschiedenis. We zullen zien hoe in het huidige Oekraïne in de middeleeuwen een voorloperstaat van het huidige Oekraïne én Rusland is ontstaan en hoe sinds de desintegratie ervan diverse grootmachten gepoogd hebben zich het gebied toe te eigenen. We zullen zien hoe temidden van twisten tussen het Katholieke Polen-Litouwen en het Orthodoxe Rusland de inwoners zich deels met een van de twee kampen vereenzelvigen maar ook zelf eigen alternatieven formuleerden. Deze trend zette zich  in de twintigste eeuw voort, terwijl ideologieën als nationalisme, communisme, fascisme en anarchisme grote verwoesting aanrichtten. Wie deze geschiedenis vanuit een helikopterperspectief aanschouwt zal de historische claims die door de strijdende partijen worden gebruikt beter begrijpen. Ook worden diverse institutionele en geopolitieke achtergronden duidelijk. Uiteraard zal ook stil worden gestaan bij onzekere toekomstperspectieven.

Programma

 1. In den beginne: het Kyivse Roes & een grensland tussen Polen en Rusland
 2. De opkomst van het nationalisme: de 18e-19e eeuw
 3. Een modern Oekraïne: de opkomst van nationalisme en communisme
 4. Oekraïne opnieuw verdeeld: het interbellum & de traumatische Tweede Wereldoorlog  
 5. Oekraïne opnieuw gevangen: De Koude oorlog, het late Stalinisme & Sovjet-Stagnatie
 6. Pereboedova - Perestrojka: het ontstaan van een onbedoelde staat?
 7. Een nieuwe toekomst: de last van onafhankelijkheid?
 8. 2004-2022: Van Revolutie naar oorlog & een onzekere toekomst

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Leeuwarden & online
Dag Dinsdag
Uiterste inschrijfdatum

Dinsdag 12 september 2023

Tijd 11.00-13.00u
Cursusdata 26 september t/m 21 november, 24 oktober vervalt. Reservedatum 28 november
Prijs € 212, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 14 PE-punten.
Aantal colleges 8
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Er zijn twee opties om u in te schrijven. Kijk s.v.p. goed welke op u van toepassing is.

 • U wilt de cursus volgen in het kader van de bijscholing WBTV. Dan kunt u zich uitsluitend per e-mail inschrijven.
 • Alle overige cursisten kunnen zich zich inschrijven via onze samenwerkingspartner HOVO Noord-Nederland.

Pagina's