Cursussen

ASSEN (niet digitaal): Van Rjoerik tot Poetin: Een isolementsgeschiedenis van Rusland

Rusland is voortdurend in het nieuws. Dat is een eufemisme gezien de oorlog in Oekraïne. Maar wat weten we eigenlijk van de Russische geschiedenis? Rusland heeft zich in de loop der eeuwen in een isolement ontwikkeld. Dit heeft tot op de dag van vandaag grote gevolgen voor de relaties met het Westen. In deze cursus wordt de geschiedenis vanuit Russisch perspectief geanalyseerd waarbij voortdurend een verband wordt gelegd met de huidige Westers-Russische crisis.

Bij Rusland wordt vaak gedacht aan Vladimir Poetin. De oorlog in Oekraïne wordt niet voor niets Poetins oorlog genoemd. Dat is niet onlogisch aangezien hij al meer dan twintig jaar fungeert als het Russisch boegbeeld. Maar Poetin zelf haakt voortdurend aan bij de Russische geschiedenis om beleidsmatige argumentatie kracht bij te zetten. In de Russische geschiedenis zijn verrassende patronen zichtbaar: periodes van isolement werden altijd afgewisseld met decennia van samenwerking met het Westen. Maar was dat verschil zo groot? Of bleef Rusland in feite hetzelfde maar veranderden alleen de uiterlijkheden? De verschrikkingen in Oekraïne nopen tot een diepgaande analyse van de Russische geschiedenis. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En waarom zijn het Westen en Rusland vandaag de dag zo van elkaar vervreemd geraakt?

Programma

 1. Kiev Rus
 2. De Ondergang van Kiev Rus en de opkomst van Moskovië
 3. Twee expansieve tsaren: Ivan III en Ivan IV
 4. De Vroege Romanovs
 5. Peter en Catherina de Grote
 6. De ‘saaie’ 19de eeuw?
 7. Aanloop en Verloop van de Oktoberrevolutie van 1917
 8. Het Communisme en de Jeltsin Jaren
 9. Het Poetinisme tot de aanval op Oekraïne
 10. De Oekraïense crisis

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Assen (niet online)
Dag Woensdag
Uiterste inschrijfdatum woensdag 18 januari 2023
Tijd 13.15 - 15.00u
Cursusdata 1 februari t/m 12 april, 1 maart vervalt. Reservedatum 19 april.
Prijs € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.

DvhN/LC Academie: Joegoslavië als een veelvolkerenstaat

Anno nu maken Servië en Kosovo ruzie over nummerplaten. De voornaamste Servische politieke leider in Bosnië-Herzegovina, sinds kort een kandidaat lidstaat van de EU, dreigt met enige regelmaat met de onafhankelijkheid van de Servische gebieden in het land.

Hoewel voormalig Joegoslavië nog altijd vrediger is dan tijdens de jaren ‘90, toen het land in een serie oorlogen uiteenviel, blijft het gebied van de voormalige veelvolkerenstaat nog altijd ingewikkeld en zijn er talloze onopgeloste spoken uit het verleden.

Dit, gecombineerd met de dramatische beelden uit de jaren ‘90, is reden temeer om ons in Joegoslavië te verdiepen. Om wat er nu en destijds gebeurde goed te begrijpen moeten we aandacht geven aan de geschiedenis van Joegoslavië, dat feitelijk een experiment was. Een experiment om diverse volkeren samen te laten wonen in één staat. Het veel volkeren experiment Joegoslavië staat daarom centraal in deze cursus.

Dit bijzondere experiment is verbonden met de twintigste-eeuwse geschiedenis: het was een antwoord op de spanning tussen Europese grootmachten én het opkomend nationalisme onder de kleinere volkeren. De kleine Zuid-Slaven (Serven, Kroaten, Bosniërs, Macedoniërs, Montenegrijnen en Slovenen) waren verspreid over de Habsburgse en Ottomaanse rijken én het onafhankelijke Servië.

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Online
Dag Dinsdag
Uiterste inschrijfdatum maandag 6 februari
Data & tijd di 7, 14, 28 februari 2023, di 7, 14, 28 maart 2023 4, 11, 18, 25 april 2023, 20:00 - 22:00
yy
Prijs

€ 175 (abonnees van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant krijgen via kortingscode 25 euro korting)

PE-punten

Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.

Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

U kunt zich voor deze cursus op meerdere manieren inschrijven:

 1. U bent geen abonnee bij het Dagblad van het Noorden en/of Leeuwarder Courant; u kunt zich inschrijven via het Nederland-Rusland Centrum of via VanPlan.
 2. U bent abbonee bij het Dagblad van het Noorden en/of Leuwarder Courant; u kunt zich met uw kortingscode inschrijven via VanPlan. U krijgt dan €25 korting op het inschrijfgeld.
 3. U bent geregistreerd tolk en/of vertaler en wilt de cursus volgen PE-puntenregeling Wbtv. U kunt zich uitsluitend inschrijven via de website van het NRCe. U betaalt een toeslag van € 45. Bent u ook abbonee bij het Dagblad van het Noorden en/of Leeuwarder Courant en wilt u in aanmerking komen voor de kortingsregeling? Neem dan contact op met: webshop@nrce.nl 

GRONINGEN & Digitaal: Op het kruispunt van Europa: Roemenië

Op een kruispunt van het Europese continent vinden we een bijzonder land. Roemenië ligt centraal gelegen tussen Midden-, Oost-, en Zuid-Oost Europa. Dichtbij conflictgebieden in Oekraïne speelt het land nu een belangrijke rol in het geopolitieke spel dat zich in de regio aan het ontvouwen is. Tijd om dit land onder een vergrootglas te leggen.

Ingeklemd tussen grootmachten als het Habsburgse, Russische en Ottomaanse rijk heeft Roemenië een bijzondere geschiedenis doorgemaakt. Terwijl het land als enige in de regio een Romaanse taal als nationale taal kent, is het land in religieuze zin juist Oosters Orthodox en erfgenaam van het Byzantijnse rijk. De nationale keuken vermengt Zuid-Europese elementen, Midden- en Oost-Europese elementen én kent een duidelijke Turkse invloed. Naast Roemenen zijn er grote Hongaarse, Duitse en Roma-gemeenschappen in het land. Hoewel de Orthodoxe kerk in de grondwet is verankerd als nationale kerk, is de huidige president Klaus Iohannis een etnische Duitser en protestant.

In het kader van de NAVO vervult Roemenië vandaag een belangrijke functie. Het ligt immers dicht bij Oekraïne en vormt het duidelijk de oostgrens van het Westen. Hoe anders was dit voor 1989: onder Nicolae Ceaușescu was er een ijzeren communistisch regime. Weliswaar liep dit niet geheel in de pas bij de wensen van Moskou, bij ‘het westen’ hoorde het land in geen geval! Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog was het land - met z’n Duitse koningshuis - een bondgenoot van Nazi-Duitsland. Het moderne Roemeniëis dan ook geboren uit geopolitieke strijd in de regio. Het gevolg: een gecompliceerd maar interessant land dat zowel Oosterse als Westerse erfenissen kent.

Ook vandaag kent het land nog voldoende uitdagingen: corruptie, de geopolitieke ontwikkelingen, milieuproblematiek, etnische spanningen en religieus conflict maken de samenleving bijzonder complex en interessant. In deze cursus volgen we de geschiedenis van Roemenië, tussen “oost” en “west” en zullen we zien hoe dit het land heeft gevormd.

Programma

 1. Introductie; Roemenië in de oudheid
 2. Roemenië: De Byzantijnse erfenis
 3. Tussen Oost- en West: De Ottomaanse machtspretenties
 4. Roemenië in de Oosterse kwestie: de 18e en 19e eeuw
 5. Een Roemeense natiestaat: 1866-1914
 6. Roemenië tijdens de Eerste Wereldoorlog: 1914-1918
 7. Roemenië in het interbellum: 1918-1939
 8. Van As-pakt naar geallieerden: Roemenië tijdens WO II; 1939-1945.
 9. Roemenië onder het communisme: 1948-1989
 10. Terug in Europa? Roemenië na het communisme

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum donderdag 12 januari 2023
Tijd 10:00-12:00u
Cursusdata 26 januari t/m 6 april. Reservedatum 13 april.
Prijs € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.

GRONINGEN & Digitaal: Opkomst en ondergang van het Italiaans fascisme

Wie aan de Tweede Wereldoorlog denkt, komt al snel terecht bij Adolf Hitler. Maar Hitler had zijn nationaal-socialistische ideeën niet van zichzelf. Hij voelde zich nadrukkelijk geïnspireerd door Benito Mussolini, de leider van Italië. Die waardering was in het begin echter zeker niet wederzijds. Mussolini zag zichzelf als de senior en Hitler als de junior. Dit zou echter in de loop van de jaren ’30 en later veranderen. Deze cursus wil opkomst en ondergang van het Italiaanse fascisme analyseren en ook ingaan op de vraag naar huidige fascistische tendensen.

De wording van het Italiaans fascisme heeft alles te maken met wijdverbreide teleurstelling over de ‘geringe vruchten’ van de Italiaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Op deze verontwaardiging wist Mussolini handig in te spelen. Hij zag Italië als een potentieel grote mogendheid die gemodelleerd moest worden naar het Romeinse Rijk. Dit vereiste een totale economische en politieke controle die alleen ruimte liet aan het Fascisme. Vanaf de jaren ’20 ging dit aanvankelijk uitstekend. Hierdoor kon Mussolini zich verheugen in een ongekende populariteit. Adolf Hitler kopieerde in feite het Italiaanse model waarna hij gaandeweg – en zeker na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog – het initiatief van Mussolini overnam. De Italiaanse verbondenheid met Duitsland zou uiteindelijk het einde van het Fascisme veroorzaken. Deze collegereeks wil analyseren hoe het Fascisme in Italië aan de macht kwam, hoe deze stroming steeds sterker werd en hoe de ‘bloedbroederschap’ tussen Mussolini en Hitler in de loop van de jaren evolueerde.

Programma

 1. achtergrond van het Italiaanse Fascisme: Eerste Wereldoorlog, de figuur Mussolini van socialist tot fascist; de onvrede ná de oorlog;
 2. De stichting van de Italiaanse Fascistische partij; de terreur van de straat; de mars naar Rome (1922); de houding van de monarchie
 3. Het kabinet Mussolini; de wording van de fascistische staat; de rol van de pers; samenwerking met groot-industriëlen; de cruciale jaren 1925-1927
 4. Populaire maatregelen: de Pacificatie van Libië, de Lateraanse akkoorden en de economische transformatie
 5. Persoonlijkheidscultus, cultuur en de kennismaking met Hitler
 6. Nieuwe richtlijnen van de buitenlandse politiek: levensruimte, van de Middellandse Zee tot de Indische Oceaan als nieuw Italiaans imperium; plannen tot aanval op Frankrijk (1933); onmin met Duitsland over Oostenrijk (1934); de aanval op Ethiopië(1935): een conflict ter afleiding van economische problemen; het anti-Duitse Stresa Front (1935)
 7. De Italiaanse rol in de Spaanse Burgeroorlog en bij de Oostenrijkse Anschluss (1938)
 8. De noodlottige weg naar de Oorlog; militaire blunders ná 1941; Italiaanse deelname aan Operatie Barbarossa
 9. De Italiaanse neergang; Mussolini afgezet
 10. Mussolini weer op een wankele troon; de republiek van Salo; het einde van het Fascisme; hedendaags Fascisme: een case study: Rusland

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum donderdag 12 januari 2023
Tijd 14.15-16.00u
Cursusdata 26 januari t/m 6 april, 2 maart vervalt. Reservedatum 13 april.
Prijs € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.

LEEUWARDEN & Digitaal: Armenië: Het land van Ararat

Het kleine Armenië trekt af en toe onze aandacht, zoals in 2020 toen er een korte oorlog uitbrak met buurland Azerbeidzjan. Ook de lotgevallen van Armenen tijdens WO I trekken regelmatig de aandacht: afgelopen februari erkende de Tweede Kamer nog de Armeense genocide. Desondanks weten we maar weinig over deze Kaukasische republiek.

Ingeklemd tussen Rusland, Georgië, Turkije, Iran en Azerbeidzjan ligt het kleine Armenië in de bergen van de Kaukasus. Met Islamitische én Christelijke buren ligt het op een kruispunt van culturen. Dit is een constante uit de geschiedenis: Armenië vormt een kruispunt tussen ‘west’ (Rome, Byzantium, Rusland) en ‘Oost’ (Perzië en diverse islamitische rijken). De positie van Armenië bepaalde ook dat het land in 301, als éérste, het Christendom aannam als staatsgodsdienst. Daarin verschilt het sterk van sommige van z’n Turkse en Perzische buren. Het heeft het land ook een bijzonder lange én complexe geschiedenis gegeven: grenzen zijn regelmatig verschoven en de Armenen zijn verspreid geraakt over een grote diaspora die zich uitstrekt van Europa tot Iran (en inmiddels óók de Nieuwe Wereld).

Alleen door de geschiedenis van het land te doorlopen ‘van nul tot nu’ kunnen we het huidige Armenië beter begrijpen. En passant worden diverse prangende vragen beantwoord: Waarom is Armenië ‘s werelds oudste Christelijke land en waarom verschilt het Armeense geloof van andere vormen van Christendom? Hoe kan het dat het land lange tijd niet op de kaart heeft gestaan? Waarom werden Armenen in 1915 slachtoffer van een van de eerste genocides van de twintigste eeuw? Hoe werd het land uiteindelijk deel van de Sovjet-Unie? Waarom staan Armenië en buurland Azerbeidzjan elkaar naar het leven?

Programma

Deze en andere vragen worden in 10 chronologische colleges beantwoord:

 1. Hayastan - De Voor-Christelijke Oudheid
 2. De conversie van Tridates: Het Christelijke Armenië
 3. Tussen Byzantium en Islam: de desintegratie van Armenië
 4. Mediterraans Armenië: het Cilicische koninkrijk
 5. Armenië overheerst: over Sultans, Khans en Tsaren
 6. De Eerste Wereldoorlog: De Armeense genocide
 7. Een onafhankelijke Armeense staat? Armenië op het slot van WO I
 8. Het Sovjetexperiment: De Armeense Sovjetrepubliek
 9. Armenië als onafhankelijke staat
 10. Recente ontwikkelingen: de omwenteling van 2018 en de oorlog van 2020

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Leeuwarden & online
Dag Dinsdag
Uiterste inschrijfdatum Dinsdag 17 januari 2023
Tijd 11.00 - 13.00u
Cursusdata 31 januari t/m 11 april, 28 februari vervalt. Reservedatum 18 april.
Prijs € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Als u deze cursus wilt volgen in het kader van de bijscholing PE-punten WBTV dan kunt u zich uitsluitend mogelijk inschrijven via de email. In alle overige gevallen kunt u zich inschrijven via onze samenwerkingspartner: HOVO Noord-Nederland.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.

Pagina's