Cursussen

De Russisch-Oekraïense Oorlog

De Russisch-Oekraïense Oorlog heeft een enorme mondiale impact. Het gaat daarbij in de media niet alleen over militaire of economische aspecten, maar ook over veranderende internationale machtsverhoudingen. Vaak wordt in de media een tamelijk gefragmenteerd beeld gepresenteerd waarbij veel onbesproken blijft. Deze cursus wil diepgaand aandacht besteden aan juist deze aspecten.

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne aan. In tegenstelling tot wat het Kremlin verwachtte, bleek het Oekraïense leger een veel geduchter tegenstander dan gedacht. Uit een regionaal ontstond een mondiaal conflict. Vanzelfsprekend is deze oorlog één van de dominante thema’s in de media. Dit beeld is echter gefragmenteerd en dus onvolledig. Om een beter begrip van deze veel omvattende oorlog te krijgen, zijn diepgaander analyses nodig. Dat is nu precies wat deze cursus wil bieden. Het gaat hierbij begrijpelijkerwijs niet om de waan van de dag, maar om minder belichte aspecten die desalniettemin van grote invloed zijn.

Programma

 1. Het Russische historische Oekraïne beeld
 2. Het Oekraïne beeld van de eigen geschiedenis
 3. Religie als splijtzwam
 4. De Russische en Oekraïense economie
 5. Sterkten en zwaktes van beide strijdkrachten; oorlogsstrategie
 6. Propaganda
 7. De bondgenoten van Rusland
 8. Voorzichtig en met mate: de Westerse bondgenoten van Oekraïne 
 9. De mondiale effecten van de oorlog
 10. Toekomstperspectieven

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum

donderdag 7 september 2023

Tijd 14.15-16.00u
Cursusdata 21 september t/m 30 november 2023, 26 oktober vervalt. Reservedatum 7 december
Prijs € 260, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.

Moldavië: Europa's volgende kruitvat?

Afgelopen februari leek het alsof Rusland een coup wilde plegen in het kleine Moldavië. Dit kleine land, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië kan in potentie een nieuw conflictgebied worden. Het kent een politiek, etnisch en religieus verdeelde bevolking, een door Rusland gecontroleerde afvallige regio in het oosten én economisch weinig rooskleurige vooruitzichten. Toch kreeg het land onverwacht door de oorlog in Oekraïne het EU-kandidaatlidmaatschap.

Een blik in de geschiedenis werpt licht op de huidige situatie in Moldavië. Eigenlijk is Moldavië slechts het noordoosten (Bessarabië) van het vorstendom Moldavië dat vandaag grotendeels tot Roemenië behoort.
Dit vorstendom was lange tijd een vazal van het Ottomaanse rijk. Vanaf de 18e eeuw ontwikkelde het zich tot een twistzone waarin Ottomanen, Habsburgers en Russen streden om invloed. Rusland eigende zich in 1812 zich Bessarabië toe. Er volgde een eeuw van Russificatie en migratie van Russen en Oekraïners.

Na WOI werden Bessarabië en Roemenië verenigd. Grote verschillen en etnische en religieuze diversiteit maakten dit tot een ongemakkelijke unie. In 1939 annexeerde de Sovjet-Unie Bessarabië na het Molotov-Ribbentroppact; in 1940 werd het een eigen Sovjetrepubliek.

In 1991 betekende desintegratie van de Sovjet-Unie plotseling onafhankelijkheid. Het jonge land stond voor grote vragen: Was het wel een echt land? Hoorde het niet eigenlijk gewoon thuis in Roemenië, Oekraïne of Rusland? De Slavische bevolking in het oosten en economische elites voelden zich er in ieder geval niet welkom: een burgeroorlog resulteerde in de de facto onafhankelijkheid van de regio Transnistrië onder Russische voogdij. De oorlog die in 2014 in Oekraïne uitbrak en in 2022 escaleerde, stelt het land opnieuw voor grote vragen én uitdagingen.

Programma

 1. Inleiding: een kennismaking met Moldavië; de omstreden herkomst van de “Moldaviërs”
 2. Moldavië als onafhankelijk vorstendom
 3. Moldavië als Ottomaans vazal
 4. De 18e eeuw: Een nieuwe bovenklasse: de Fanarioten
 5. De 18e eeuw: Moldavië als speelbal van grootmachten
 6. De 19e eeuw: Russisch Bessarabië
 7. Het interbellum: De unie met Roemenië
 8. 1940-1991: Moldavië als Sovjet-Republiek
 9. 1991: De uitdagingen van een onafhankelijke staat
 10. 2014/2022: De oorlog in Oekraïne en de open toekomst van Moldavië

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum

donderdag 7 september 2023

Tijd 11.00-13.00u
Cursusdata 21 september t/m 30 november 2023, 26 oktober vervalt. Reservedatum 7 december
Prijs € 260, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.

Oekraïne, Rusland en het Westen: Conflicterende Perspectieven

Ruslands invasie van Oekraïne verraste de wereld: velen hadden een escalatie van deze grootte niet verwacht. Evenzeer is ook de huidige uitkomst: Rusland verwachtte een snelle overwinning, maar kreeg deze niet. Ook in het westen verwachtten weinigen dat Oekraïne de Russische troepen zo ver kon terugdrijven. Inmiddels is de oorlog verzand in een uitputtingsoorlog: formeel zijn alleen Rusland en Oekraïne daarin partij, maar in de praktijk spelen de NAVO en de EU een belangrijke rol. Alleen dankzij financiële en materiële ondersteuning kan Oekraïne zich staande houden in de huidige uitputtingsslag.

Nu het lijkt alsof de oorlog voorlopig niet voorbij is, maar het eerste stof wel gedaald, is het tijd geworden de oorlog en bredere situatie nader te aanschouwen. Deze cursus biedt een bijzonder drieluik, waarbij Oekraïense, Russische en Westerse perspectieven behandeld zullen worden. We kijken daarbij eerst naar de aanloop van 2022, vervolgens naar het verloop van de oorlog en blikken daarna vooruit op toekomstscenario’s. Ieder college geeft daarbij perspectieven voor de lange, middellange en korte termijn.

Collegeschema

College

Datum

Onderwerp

Docent

I

17-04-2023

Russische perspectieven: Waarom viel Rusland Oekraïne binnen?

Hans van Koningsbrugge

II

24-04-2023

Corruptie en overschatting: Waarom presteerde Rusland slechter dan verwacht?

Hans van Koningsbrugge

III

01-05-2023

Oekraïense perspectieven: Wat ging er aan 2022 vooraf?

Nicolaas Kraft van Ermel

IV

08-05-2023

Het wonder van Kyiv (2022): Waarom presteerde Oekraïne veel beter dan verwacht?

Nicolaas Kraft van Ermel

V

15-05-2023

Toekomstperspectieven: Gevolgen in Rusland en vooruitzichten op vrede?

Hans van Koningsbrugge

VI

22-05-2023

Toekomstperspectieven: Ontwikkeling van Oekraïne; uitzicht op vrede en EU-integratie?

Nicolaas Kraft van Ermel

Meer informatie

Locatie

Online (webinar middels zoom)

Dag

Maandag

Tijd

20:00-22:00

Cursusdata

17-04 t/m 22-05-2023

Aantal colleges

6

Prijs

€ 110
Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 11 PE-punten.

Uiterste inschrijfdatum

16 april 2023

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier

Over de docenten

prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies. De bestudering van Russisch-Nederlandse betrekkingen en de betrekkingen tussen Europa en Rusland behoort nadrukkelijk tot zijn leeropdracht.

Nicolaas (N.A.) Kraft van Ermel is docent eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk medewerker van het Nederland-Rusland Centrum. Hij is gespecialiseerd in de eigentijdse geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen. In 2020 promoveerde hij op een studie naar politieke instrumentalisatie van geschiedenis in de Oekraïense politiek

Oekraïne: een beladen grensland

In 2022 werden we overvallen door de Russische invasie van Oekraïne, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot zeer gewelddadige agressie en een uitputtingsoorlog. Geschiedenis is van vitaal belang om deze oorlog te begrijpen. Poetin, maar ook Zelensky maken immers veelvuldig gebruik van geschiedenis om de eigen positie te legitimeren.

Oekraïne betekent letterlijk ‘grensland’. Het ligt dan ook op de plaats waar diverse grootmachten elkaar raakten en de geschiedenis hebben gevormd. In deze cursus gebruiken we de positie van Oekraïne als ‘grensland’ als leitmotiv van de geschiedenis. We zullen zien hoe in het huidige Oekraïne in de middeleeuwen een voorloperstaat van het huidige Oekraïne én Rusland is ontstaan en hoe sinds de desintegratie ervan diverse grootmachten gepoogd hebben zich het gebied toe te eigenen. We zullen zien hoe temidden van twisten tussen het Katholieke Polen-Litouwen en het Orthodoxe Rusland de inwoners zich deels met een van de twee kampen vereenzelvigen maar ook zelf eigen alternatieven formuleerden. Deze trend zette zich  in de twintigste eeuw voort, terwijl ideologieën als nationalisme, communisme, fascisme en anarchisme grote verwoesting aanrichtten. Wie deze geschiedenis vanuit een helikopterperspectief aanschouwt zal de historische claims die door de strijdende partijen worden gebruikt beter begrijpen. Ook worden diverse institutionele en geopolitieke achtergronden duidelijk. Uiteraard zal ook stil worden gestaan bij onzekere toekomstperspectieven.

Programma

 1. In den beginne: het Kyivse Roes & een grensland tussen Polen en Rusland
 2. De opkomst van het nationalisme: de 18e-19e eeuw
 3. Een modern Oekraïne: de opkomst van nationalisme en communisme
 4. Oekraïne opnieuw verdeeld: het interbellum & de traumatische Tweede Wereldoorlog  
 5. Oekraïne opnieuw gevangen: De Koude oorlog, het late Stalinisme & Sovjet-Stagnatie
 6. Pereboedova - Perestrojka: het ontstaan van een onbedoelde staat?
 7. Een nieuwe toekomst: de last van onafhankelijkheid?
 8. 2004-2022: Van Revolutie naar oorlog & een onzekere toekomst

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Leeuwarden & online
Dag Dinsdag
Uiterste inschrijfdatum

Dinsdag 12 september 2023

Tijd 11.00-13.00u
Cursusdata 26 september t/m 21 november, 24 oktober vervalt. Reservedatum 28 november
Prijs € 212, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 8
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Er zijn twee opties om u in te schrijven. Kijk s.v.p. goed welke op u van toepassing is.

 • U wilt de cursus volgen in het kader van de bijscholing WBTV. Dan kunt u zich uitsluitend per e-mail inschrijven.
 • Alle overige cursisten kunnen zich zich inschrijven via onze samenwerkingspartner HOVO Noord-Nederland.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.

Pagina's