Cursussen

Cursus Russisch voor beginners

Deze cursus is voornamelijk gericht op mondelinge communicatie in praktische alledaagse situaties - grammatica, woorden, leren spreken aan de hand van voorbeelddialogen, eventueel ondersteund met filmpjes. Daarnaast ook praktische informatie over het dagelijks leven in Rusland.

De totale prijs voor 10 weken (van 2 uur per week) bedraagt € 185,- inclusief het lesmateriaal.
Max. deelnemers – 7
De cursus zal doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Keuzemogelijkheden:

De "Vergeten" Korea-oorlog

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Anno nu horen we regelmatig over hoe Kim Jong-un de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea met kernwapens bedreigt. De situatie op en om het Koreaanse schiereiland is dan ook gespannen. Toch weten we weinig over de oorsprong ervan: de Korea Oorlog (1950-1953) blijft een onderbelichte episode uit de Koude Oorlog. Dat is des te vreemder, als we bedenken dat ook Nederland destijds een militaire bijdrage leverde.

Het Koreaanse schiereiland kent een ingewikkelde geschiedenis: Lange tijd was het op los-vaste wijze verbonden aan China. Vanaf 1895 kwam het in de greep van een nieuwe regionale grootmacht: Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het schiereiland verdeeld: De Sovjet-Unie kreeg het bestuur over het Noorden, de Verenigde Staten over het Zuiden. Dit was bedoeld als tijdelijke maatregel, maar door de oplopende spanningen in de Koude Oorlog slaagden de beide grootmachten er niet in, één bestuur te vormen. Er kwam een communistisch Noorden en een “Kapitalistisch” Zuiden. In 1950 viel Noord-Korea met een overmacht Zuid-Korea binnen. Een grotendeels Amerikaanse troepenmacht van de Verenigde Naties schoot het zuiden te hulp. Deze oorlog werd het bloedigste conflict uit de Koude Oorlog, met een hogere proportie burgerdoden dan de Tweede Wereldoorlog. Na veel vechten, drie miljoen doden, werd in 1953 een impasse bereikt. Daar zit Korea eigenlijk nog altijd in vast.

Het onbekende Europa: een geschiedenis van de Europese Unie

N.B. deze cursus vindt uitsluitend online plaats.

De Europese Unie is anno 2021 alom in ons dagelijks leven aanwezig: volgens schattingen is tussen de 60 en 80% van de wet- en regelgeving in Nederland direct of indirect afkomstig uit Brussel. Europese integratie is ook één van de redenen voor de uitzonderlijke stabiliteit die het Europees continent sinds 1945 kenmerkt. Ondanks deze wapenfeiten is Europa feitelijk “onbekend” en daarmee ook “onbemind”: in diverse Europese landen genieten eurosceptische partijen aanzienlijke populariteit.

Wat je ook van Europa vindt, het is dermate belangrijk dat het beter begrepen dient te worden. Dat is wat deze cursus voorstaat. In deze cursus onderzoeken we hoe wat aanvankelijk begon als een bescheiden Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die slechts over een deel van het industriebeleid jurisdictie had en maar zes leden kende, uitgroeide tot de Europese Unie van 28 leden die vervolgens weer met één lid verloor. Die geschiedenis van Europese integratie heeft diverse historische, juridische en theoretische/filosofische aspecten die besproken moeten worden. Uiteraard moet worden ingegaan op hetgeen de Europese Unie bijzonder maakt: nog nooit in de geschiedenis hebben staten op vrijwillige basis dermate veel van hun kenmerkende element, hun soevereiniteit, afgestaan aan een internationale entiteit.

De cursus zal daarbij aandacht besteden aan de successen en aan de keerzijdes van de Europese integratie. Zowel Eurosceptici als Eurofielen hebben de nodige kritiek gehad op de ontwikkeling van het project ‘Europa’. Ook deze kritieken zullen een plaats krijgen in dit college. Het verschaft de cursisten over voldoende achtergrondkennis de wereld van het verafgelegen ‘Brussel’ beter te begrijpen als deze in de media, op het werk of op verjaardagsfeestjes e.d. ter sprake komt.

Napoleon: Historie & Legende

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Napoleon is in de geschiedschrijving over het algemeen positief beoordeeld. Zeker heeft hij diepe invloed gehad op het 19de eeuwse vroeg-moderne Europa. Maar was zijn gedrag en erfenis nu zo positief? Of is er eerder sprake van een forse legendevorming?

Het is in deze cursus de bedoeling om ‘een andere’ Napoleon voor het voetlicht te plaatsen. Uiteraard zullen de bekende Napoleon feiten: de tocht naar Rusland, Waterloo, het huwelijk met Josephine e.d. de revue passeren. Er zal ook volop ruimte zijn voor het grote en kleine historische verhaal. Er is echter veel meer. De Napoleontische heerschappij en zijn erfenis kunnen echter ook gezien worden als een dictatuur met diepe, negatieve, kenmerken voor de tijd nadien. Napoleons acties waren vol van ambivalentie. Aan de ene kant profileerde hij zich als de onvermoeibare propagandist van de Franse republikeinse revolutionaire waarden en aan de andere kant als een autoritaire en keizerlijke heerser. Tegelijkertijd zal niet alleen Napoleon als het almachtige individu worden beschouwd, ook zijn familie en zijn voornaamste dienaren – waarover overigens ook het nodige smakelijks te vertellen valt – zullen ruimschoots aan bod komen.

Wit-Rusland, Onbekend & Onbemind

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Leeuwarden als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

In 2020 was de Wit-Russische hoofdstad Minsk plots wereldnieuws; na overduidelijk oneerlijke verkiezingen waren er grote protesten. Oppositiepresidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja moest onder bedreiging zelfs het land verlaten. In Nederland weten we echter weinig over de ‘laatste dictatuur van Europa.

Voor velen blijft het echter een blinde vlek in de topografische verbeelding. Hoewel nauw met Rusland verweven, is het land geen aanhangsel van zijn grote broer. Alleen al over de naam van het land bestaat onduidelijkheid. Is het nu Wit-Rusland, of Belarus? Wat op eerste ogenblik gewoon een kwestie van vertalen lijkt – het ‘Bel’ van Belarus betekent ‘Wit’, blijkt in tweede instantie een uiterst gepolitiseerde identiteitskwestie. Waar sommigen het zelfstandige bestaan van deze staat als een foutje van de geschiedenis zien, heeft het land volgens anderen een historische traditie en dito bestaansrecht.

Pagina's