Cursussen

De Spaanse Burgeroorlog

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Groningen als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Digitale cursus - De Tweede Wereldoorlog na 75 jaar: de complexe verwerking van een tragedie

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog afgelopen is. We herdenken dit als de grootste tragedie van de Twintigste Eeuw. De enorme hoeveelheid bellettrie en films die spelen in de Tweede Wereldoorlog die tot op de dag van vandaag verschijnen tonen aan hoe zeer ‘de oorlog’ onze wereld heeft gevormd. Dit maatschappelijke naleven staat centraal in deze cursus: op welke wijze heeft de Tweede Wereldoorlog een plaats gekregen in het heden.

Een van de manieren waarop de Tweede Wereldoorlog onze wereld heeft gevormd is dat hij, en de Holocaust als grootste dieptepunt, een motor is geweest voor het proces van Europese eenwording. Toch is in lang niet alle Europese landen op een gelijke manier omgesprongen met het verleden van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Duitsland veelal geroemd wordt voor zijn politiek van Vergangenheitsbewältigung (in het reine komen met het verleden) en de Wiedergutmachung, heeft de Sovjet-Unie en het huidige Rusland een andere opvatting: de overwinning op Nazi-Duitsland is een prestatie waar men met recht trots op kan zijn.

Ook de Europese Unie richt zich op de Tweede Wereldoorlog: het vormt een van de fundamenten voor de Europese integratie. Er bestaat een duidelijke consensus: de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust mogen als dieptepunt van de geschiedenis nooit herhaald worden. Dit mag een punt van consensus lijken, toch bestaat er op dit moment veel discussie binnen Europa: in landen als Polen, de Baltische staten en Hongarije wordt een alternatief geschiedbeeld gepropageerd waarin niet de tragedie van het nazisme centraal staat, maar daarnaast en in plaats daarvan het communisme als dieptepunt wordt gezien.

De erfenis van Tweede Wereldoorlog staat centraal in deze cursus. Niet alleen krijgt de cursist inzicht in de actualiteit van de Tweede Wereldoorlog, maar ook zal duidelijk worden dat politiek en geschiedenis in elkaars verlengde liggen.

Pagina's