Medewerkers


dhr. prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge
Directeur

E-mail

+31 50 363 7249

prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is directeur van het NRCe én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Sinds 2000 verricht hij in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW onderzoek naar Nederlands cultureel erfgoed in Russische bibliotheken en archieven. Voorts is hij, in het kader van het voor het Instituut Clingendael te verzorgen onderwijs, gespecialiseerd in het vervaardigen van politieke en economische analyses over het huidige Rusland.


↑ Terug naar boven

dhr. mr. W. (Dick) Bongard
Partner Zuid-Nederland en België

E-mail

+31 50 363 7249, +31 6 53 71 84 92

Wladimir (Dick) Bongard - komt uit de internationale zakenwereld en is onder andere 10 jaar lang directeur Rusland/CIS van DSM geweest, met als standplaats Moskou. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk van lokale contacten in Rusland/CIS en kan U adviseren over de vele aspecten van het zakendoen in Rusland, inclusief het opzetten van lokale productie, het vinden van de juiste zakenpartner(s) en het vinden van geschikt lokaal personeel en distributeurs. 


↑ Terug naar boven

dhr. drs. G.W.M. (Marcel) Stoeten
Staflid (Secretaris)

E-mail

+31 50 363 7823

expertise: Ruslandkundige, slavist professionele activiteit: secretaris Nederland-Rusland Centrum


↑ Terug naar boven

mevr. dr. E. (Elka) Agoston-Nikolova
Staflid

E-mail

+31 50 363 7823

expertise: Zuid-Slavische Talen en Culturen professionele activiteiten: specialist in onderzoek naar ethnische en culturele identiteit op de Balkan; het geven van cursussen over de geschiedenis, en cultuur van de Balkan


↑ Terug naar boven

dhr. dr. T. (Tjeerd) de Graaf
Staflid

E-mail

+31 50 363 7823

Voor meer informatie, zie ook de website van het Mercator Centrum

Sinds een Japanse expeditie naar het eiland Sachalin in 1990 is Tjeerd de Graaf als co-ordinator betrokken geweest bij projecten betreffende de bestudering van bedreigde talen en de reconstructie van geluidsarchieven in de Russische Federatie. Voor dit werk verkreeg hij in 1998 een eredoctoraat van de Universiteit van Sint-Petersburg, waar hij enige malen als gasthoogleraar verbleef. Op het ogenblik is hij medewerker aan het Centre for Russian Studies, het Nederland-Rusland centrum, het Mercator Centrum van de Fryske Akademy en bestuurslid van de Kulturstiftung Sibirien en de Foundation for Endangered Languages.


↑ Terug naar boven

dhr. dr. N.A. (Nicolaas) Kraft van Ermel
Staflid

E-mail

+31 50 363 7820

Home page


Employee page at University of Groningen

Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen. In 2020 promoveerde hij op het proefschrift On the Crossroads of History. Politics of history in Ukraine and questions of Identity in Post-Cold War Europe (1991-2019). Voor het Nederland-Ruslandcentrum is hij als redacteur actief voor de uitgeverij van het Nederland-Rusland Centrum en geeft hij colleges in het kader van het cursusaanbod.


↑ Terug naar boven

dhr. drs. R.G. (Robert-Jan) Makkinga
Hoofd Business Development

E-mail

+31 50 363 7249

Robert-Jan Makkinga is een expert op het gebied van contemporaine Russische geschiedenis en politiek. Tijdens zijn studie heeft hij zich ook gespecialiseerd in het concept van de lerende organisatie en leergeschiedenissen. Op dit moment rondt hij de master International Political Economy af, toegespitst op monetair en financieel beleid van centrale banken en overheden. Hij is bij het Nederland-Rusland Centrum betrokken als business consultant, begeleidt en ondersteunt projecten, waaronder youth as a driver for museum

 


↑ Terug naar boven

dhr. R.H.T. (Ruben) Mekkering
Stagiair

E-mail

+31 50 363 7249

Ruben Mekkering is student Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende deze studie heeft hij zich toegelegd op het onderzoek doen naar onder andere Russische en Oost-Europese geschiedenis. Voor het Nederland-Rusland centrum is hij momenteel werkzaam als stagiair. Vanuit deze functie is hij verantwoordelijk voor het benaderen van Nederlandse bedrijven die interesse hebben in het doen van investeringen in (buurlanden van) Rusland.


↑ Terug naar boven