Cursusaanbod voorjaar 2020: Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland

28 nov

In het voorjaar van 2020 hebben we een gevariëerd cursusaanbod voor u in petto. Daarin staan de drie Oost-Slavische landen Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland centraal. Drie landen waarvan de geschiedenis en cultuur juist vanwege actuele ontwikkelingen zeer relevant zijn. Deze cursussen brengen we u op drie locaties: Groningen, Leeuwarden en Zwolle.

In Groningen:

In Leeuwarden:

In Zwolle:


Het onbekende Wit-Rusland: Een inkijkje in Europa's 'laatste dictatuur'

Tussen de Baltische Staten, Polen, Rusland en Oekraïne ligt Wit-Rusland, ook bekend als de laatste dictatuur van Europa. Voor velen blijft het echter een blinde vlek in de topografische verbeelding. Vanwege de strategische ligging van Wit-Rusland is dat onterecht. Hoewel nauw met Rusland verweven, is het land geen aanhangsel van zijn grote broer.

Heet het nu Wit-Rusland of Belarus? Het ligt maar aan wie je het vraagt! Waar sommigen het zelfstandige bestaan van deze staat als een foutje van de geschiedenis zien, heeft het land volgens anderen een historische traditie die bestaansrecht verschaft.

Wit-Rusland is gelegen op een kruispunt van culturen en beschavingen. Juist omdat het land zo strategisch is gelegen, kan het niet makkelijk geplaatst worden: er zijn duidelijke Russische invloeden, maar ook westerse. Hoe kan het dat dictator Aleksandr Loekasjenko nu al meer dan 25 jaar stevig in het zadel zit? Waarom wordt de nationale taal, het Wit-Russisch, door bijna niemand gesproken? Op welke wijze beïnvloedt de geopolitieke positie van Wit-Rusland de machtsverhoudingen in Europa? Waarom is het Sovjet-verleden (met al zijn gruwelen) nog zo zichtbaar? Om dit soort belangwekkende vragen te begrijpen moet het verleden van Wit-Rusland beter worden gegrepen. Het is dat wat deze cursus voorstaat.

In deze cursus wordt de geschiedenis van Wit-Rusland chronologisch en thematisch uiteengezet. We zullen zien hoe diverse invloeden het land hebben gemaakt tot wat het vandaag is.

Docent Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Cursusvorm 10 colleges
Data Donderdag 6 februari t/m 16 april 2020, 20 februari vervalt.
Tijd 11.00u - 13.00u
Locatie Groningen (nader aan te kondigen)
Cursusprijs € 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 23 januari 2019

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog


Een tijd van hollen en stilstaan: Russische modernisering 1650-1750

Iedereen kent tsaar Peter de Grote waarbij de nadruk ligt op de goede relaties met de Nederlandse Republiek. Buiten het feit dat dit niet klopt – naarmate Peters regering vorderde, verslechterden de betrekkingen – maakt Peters regering deel uit van een periode van Russische hervormingen. Maar wat deed hij precies? En…. wat ondernamen zijn voorgangers en opvolgers?

Rusland vond het in veel periodes van zijn geschiedenis ingewikkeld om om te gaan met het Westen. Maar na 1600 dwong de dreiging van de machtige buren Polen en Zweden het land hiertoe. Onder tsaar Aleksej, de vader van Peter de Grote, trad een intensivering op van de contacten met het Westen. De tsaar probeerde traditioneel te blijven én te hervormen. Waarom deed hij dit?

Tsaar Peter koos zo op het oog voor pro-westerse hervormingen. Maar was dit echt zo? En beklijfden deze hervormingen? Peters opvolgers hebben in de geschiedschrijving een slechte reputatie. Is dit wel juist? Kortom, deze collegereeks gaat over een kritische periode in de Russische geschiedenis die ook nog heden ten dage van invloed is. Vanzelfsprekend zal ook dit niet onbesproken blijven.

Docent prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge
Cursusvorm 10 colleges
Data Donderdag 6 februari t/m 16 april 2020, 20 februari vervalt.
Tijd 14.15u - 16.00u
Locatie Groningen (nader aan te kondigen)
Cursusprijs € 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 23 januari 2019

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog


Grensland Oekraïne: Tussen zelfstandigheid en speelbal van grootmachten

Vandaag de dag is Oekraïne niet meer weg te denken uit ons nieuws. Het leek ineens op te duiken in onze nieuwsberichten en het is daar niet meer uit verdwenen. Desondanks blijft het complexe land onbekend en wordt het slecht begrepen...

Die complexiteit is het gevolg van 1200 jaar geschiedenis waarin, naast Oekraïners, ook Vikingen, Polen, Litouwers, Russen, Joden, Roemenen, Hongaren, Duitsers en Turken hun sporen hebben nagelaten. Oekraïne is een echt 'grensland´.

Er bestaat helaas veel onduidelijkheid: Is Oekraïne werkelijk verdeeld tussen het ‘Europese’ westen en het ‘Russische’ Oosten, zoals vaak wordt geclaimd? Is het eigenlijk wel een echt land? Vaak overheersen slechts clichébeelden, terwijl de realiteit onderbelicht blijft. Deze cursus volgt de geschiedenis van Oekraïne chronologisch en beschrijft de interactie tussen zijn inwoners en leiders. Ook worden diverse ideologische en sociale ontwikkelingen gevolgd. Hierbij kijken we zowel naast interne als externe factoren (bijv. Russische en Ottomaanse overheersing). Telkens zal blijken dat Oekraïne een belangrijke rol heeft in de Europese geschiedenis. Aan het eind van deze cursus kunt u de binnen- en buitenlandse ontwikkelingen omtrent Oekraïne in onze eigen tijd beter begrijpen en deze in een bredere context plaatsen.

Docent Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Cursusvorm 10 colleges
Data Maandag 27 januari t/m 6 april 2020, 17 februari vervalt.
Tijd 11.00u - 13.00u
Locatie Leeuwarden (nader aan te kondigen)
Cursusprijs € 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 13 januari 2019

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog


Het 'gewone' Rusland: Ontbrekende aspecten van de Russische samenleving

Wanneer het in de media over Rusland gaat, wordt vaak gesproken over legeroefeningen, buitenlandse politiek of het vermeende narcisme van president Poetin. Maar Rusland is veel meer. Veel interessante aspecten van de Russische samenleving blijven onbesproken. Het doel van deze cursus is dit ‘vergeten Rusland’ te belichten.

Doel van de cursus is om bestaande stereotypen over Rusland te doorbreken en het Rusland van alledag te belichten. Doel is evenzeer te beklemtonen dat in Rusland meerdere waarheden en belevingsniveaus naast elkaar kunnen bestaan. Dit opdat naar analogie van de woorden van Churchill: Rusland iets minder een raadsel verpakt in een mysterie wordt.

Docent prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge
Cursusvorm 8 colleges
Data Maandag 27 jan, 3, 10, 24 feb, 2, 9, 16, 23 mrt 2020 .
Tijd 14.00u - 15.45u
Locatie Zwolle: DOAS, Mimosastraat 1, lokaal 1A (Routebeschrijving)
Cursusprijs € 162.14 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 215,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (12 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 13 januari 2019

Meer informatie. Voor deze cursus kunt u zich uitsluitend aanmelden via onze samenwerkingspartner U3L. Wilt u deze cursus voor PE-punten volgen, dan dient u contact op nemen met het Nederland-Rusland Centrum.

↑ Terug omhoog