Over Ons

Oprichting: 2007
Directeur: prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge
Locaties: Groningen, Sint-Petersburg en Moskou
Doel: Begeleiden van Nederlandse partijen binnen Rusland

Twitter NRCe Linkedin NRCe Facebook NRce

Ontstaansgeschiedenis

Dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is directeur van het NRCe én van het evenzeer aan de RuG verbonden Centre for Russian Studies. Sinds 2000 verricht hij in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW onderzoek naar Nederlands cultureel erfgoed in Russische bibliotheken en archieven. Voorts is hij, in het kader van het voor het Instituut Clingendael te verzorgen onderwijs, gespecialiseerd in het vervaardigen van politieke en economische analyses over het huidige Rusland.

Het NRCe beschikt over commerciële specialisten, deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed en langjarige ervaringsdeskundigen op het gebied van de Russische markt. Het centrum heeft vertegenwoordigers in St. Petersburg en Moskou. Het centrum heeft nauwe samenwerking met Russische instellingen en overheidsinstanties.

Partners & Klanten