Recensies

Nikolaj Gogol. Hanz Küchelgarten.

Nikolaj Gogol. Hanz Küchelgarten. Amsterdam, De Wilde Tomaat, 2014, 85 p. Vertaling, inleiding en nawoord van Arie van der Ent. ISBN 978 90 820255 4 5.

Het werk van een van de groten van de Russische literatuur Nikolaj Gogol is goed vertegenwoordigd in ons taalgebied. Maar opvallend is dat twee teksten ontbreken: zijn literaire eersteling Hanz Küchelgarten en Uitgekozen passages uit mijn briefwisseling met vrienden. Dat dit laatste niet de grote voorkeur van russofielen wegdraagt, is begrijpelijk: de ‘brieven’ zijn wellicht door de brave auteur goedbedoelde, maar kwezelachtige opstellen, richtlijnen voor een ideaal leven – als huisvrouw, landheer, onderdaan, orthodoxe gelovige e.d. Taaie lectuur. Door niet-orthodoxe lezers wordt hij als onleesbaar ervaren (ikzelf heb er me twee keer met professionele volharding proberen doorheen te ploeteren), maar misschien moet het werk gezien worden als Gogols bijdrage aan de officiële doctrine van Nicolaas I ‘orthodoxie, autocratie en volksverbondenheid’. Je zou het zelfs als een soort utopie kunnen zien. Na het instorten van de communistische heerschappij en ideologie werd het in de jaren 1990 opgerakeld als een belangrijk orthodox document. De vertaler Arie van der Ent vermeldt in zijn informatief nawoord ‘deze diep trieste verzameling ‘levenslessen’ aan vrienden en bekenden’ (p. 83), misschien is dit een tip voor een van zijn volgende vertalingen?

In diezelfde tijdsgeest is ook Gogols interpretatie van de Goddelijke Liturgie van onder het stof gehaald en uitgegeven. Veel meer dan wat orthodoxe gelovigen zal dit boek niet bereikt hebben.

De kleine uitgeverij De Wilde Tomaat heeft nu de literaire eersteling van Gogol uitgebracht – in de voortreffelijke vertaling van Arie van der Ent, een zeer lovenswaardig en toe te juichen initiatief, ook al was het product van Gogols ‘achttienjarige jonkheid’ (29) tot mislukken gedoemd en werd het op hoon en spot onthaald, of nog erger - op stilzwijgen. De auteur zegt in zijn ten geleide dat veel van de taferelen van zijn idylle niet behouden zijn gebleven (29), wat de stuntelige overgangen verklaart, maar ook moet anticiperen op mogelijke kritiek (een welbekende truc), die niet uitbleef. In de uitgave van dit poëem (lang gedicht) heeft de vertaler een procedé gebruikt dat hij ook in zijn boek over Poesjkin heeft toegepast: getuigenissen van tijdgenoten en de auteur zelf samenbrengen die de ontstaansgeschiedenis van het werk schetsen (p. 10-28). Een recensent schreef vernietigend: ‘Hanz Küchelgarten staat zo bol van de ongerijmdheden, de taferelen zijn dikwijls zo bizar en het lef van de auteur, in zijn poëtische ornamenten, zijn stijl en zelfs zijn prosodie, is zo onverantwoord, dat de wereld er niets aan verloren had als deze eerste poging van dit jeugdige talent onder de korenmaat was gehouden.’ (19-20)

Edwin Trommelen. Het rijk van de BAM. Mijn reis met die andere Trans-Siberië-Express.

Edwin Trommelen. Het rijk van de BAM. Mijn reis met die andere Trans-Siberië-Express. Amsterdam, Gibbon, 2017, 251 p. ISBN 978 94 91363771

Over de langste spoorweg ter wereld – de Transsiberië – is al veel geschreven. Duizenden nieuwsgierige reizigers of russofielen hebben de Transsib uitgeprobeerd en de acht-negen lange dagen in de trein uitgezeten. Veel minder bekend is het traject van de BAM – de Bajkal-Amoer Magistraal, ruim drieduizend kilometer lang en daarmee de tweede grote Siberische spoorlijn. De Transsib is een product van de 19e eeuw, waar in ijltempo aan gewerkt werd, de BAM is het laatste grote project van de Sovjetunie. Toen het in 1974 door partijleider Leonid Brezjnev gelanceerd werd als ‘het grootste civiele bouwproject aller tijden’ (7), wist niemand dat dit de zwanenzang van het communistische regime zou worden. Het regime stortte in, maar de spoorweg kwam er! Tussen medio jaren zeventig en medio jaren tachtig werd je met de BAM rond de oren geslagen: het was een prestigeproject, als het ware het inbegrip van het Sovjetsysteem; qua uitstraling werd het misschien alleen overtroffen door de enorm populaire kosmonaut Joeri Gagarin (8).

Natascha Wodin. Ze kwam uit Marioepol

Natascha Wodin. Ze kwam uit Marioepol. Amsterdam-Antwerpen, Atlas Contact, 2019, 367 p. Vert. uit het Duits door Anne Folkertsma (Duitse titel ‘Sie kam aus Mariupol’).

De naam Wodin was me bijgebleven van de lectuur in de jaren tachtig van de debuutroman van een Russische emigrante in Duitsland aan het einde van WO II. Het was een schitterende roman over Russische ontheemding in den vreemde, geschreven door de dochter van Sovjetemigranten die in Duitsland in vluchtelingenbarakken opgroeide. Ze bevindt zich in de marge van de Russische literatuur, omdat ze in het Duits schrijft en haar werk niet in het Russisch bestaat. De titel van haar debuutroman Die gläserne Stadt (vertaald als ‘De glazen stad’, 1983) gebruikt ze als metafoor voor het naoorlogse Duitsland: ‘Er was eens een stad van glas. Alles was daar van glas: de huizen, de straten, zelfs de schoenen aan de voeten van de inwoners. Het was  de schoonste stad ter wereld. Iedereen liep er met sneeuwwitte doeken rond en poetste, veegde en wreef de hele lieve lange dag. Geen stofje, geen vlekje besmeurde de glazen stad.’ Als dochter van uit de Sovjetunie ontkomen Russische DP’s (displaced persons) groeide ze op in vluchtelingenbarakken, in een haar vijandig milieu. Vijandig van mentaliteit én taal. De strijd tussen die twee talen en culturen maakt de zin van haar leven uit. De ramp wordt nog groter, wanneer het meisje verliefd wordt op een Russische schrijver die op rondreis in de Bondsrepubliek is. Het is liefde op het eerste gezicht tussen twee mensen die als vertalers en schrijvers bezeten zijn van taal en literatuur. Ze trekt naar Moskou, waar zij met een van de happy few van de Sovjetelite onder Brezjnev een passionele, maar sterk getormenteerde liefdesrelatie heeft. Ze vindt er niet het Rusland van Konsalik, integendeel: ‘Ik vloog een utopie tegemoet, een land waarvan ik me geen voorstelling kon maken, het land dat altijd alleen als een fictie in mij had bestaan, als het verloren, geliefde en gehate geboorteland van mijn ouders, als brandpunt van al van mijn onvervulde verlangens, als een innerlijk toevluchtsoord.’ De strijd met de geliefde en met haar tweede vaderland is ongelijk en loopt tragisch af. Het is de wanhopige poging om zich aan te passen aan een waanzinnig intens leven-met-boeken onder een autoritair bewind dat de lichamelijke en geestelijke rust van de mens, in zoverre die nog belangrijk is, heeft aangetast. De auteur wordt voortdurend heen en weer geslingerd tussen de Russische chaos en de Duitse orde en rustige, maar iets te saaie geborgenheid. Deze tweestrijd, dit verlangen naar een voor haar verloren gegane cultuur, wordt geëvoceerd in een verzorgde taal met verrassende beeldspraak.

Bill Browder. Vijand van de Russische staat.

Bill Browder. Vijand van de Russische staat. Amsterdam-Antwerpen, Atlas Contact, 2015, 432 p.

Bill Browder is de man die ervoor gezorgd heeft dat de Verenigde Staten de Magnitski-Wet hebben aangenomen. Die stelt dat Russen die op de zwarte lijst van criminelen, witwassers, mensenrechtenschenders terechtkomen, de VS niet meer in mogen en dat hun activa bevroren worden. Hoe is een individu erin geslaagd zo’n belangrijke wet erdoor te krijgen?

Pagina's