Skolkovo

Het Nederland-Rusland Centrum assisteert Nederlandse bedrijven die ambiëren zich te vestigen op het Russische bedrijvencomplex Skolkovo. Voor Nederlandse ondernemingen vormt Skolkovo een uitgelezen kans om de Russisch markt te betreden. Hieronder vindt u meer informatie over Skolkovo en de diensten die het Het Nederland-Rusland Centrum aanbiedt. Het centrum is een initatief van de Rijksuniversiteit Groningen, die in 2011 een memorandum of understanding heeft getekend met de Skolkovo Foundation over samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Innovatiecentrum Skolkovo is een wetenschappelijk complex in aanbouw op enkele Logo Skolovokilometers ten zuidwesten van Moskou. Met Amerikaanse Silicon Valley als voorbeeld wordt Skolkovo een centrum voor Research en Development, waar wetenschap en business elkaar aanvullen. Skolkovo wordt geleid door de Russische zakenman Viktor Vekselberg met Craig Barrett, voormalig CEO van Intel, als vicedirecteur. De oprichting van Skolkovo werd in november 2009 aangekondigd door de toenmalige Russische president Medvedev. De verwachting is dat het centrum in de komende paar jaar volledig operationeel wordt.

Het complex moet in 2014 duizend bedrijven en 30.000 medewerkers huisvesten. Een groot aantal buitenlandse bedrijven, waaronder Microsoft, Nokia, Siemens, Cisco, IBM en Ericsson, heeft reeds aangekondigd zich er te vestigen. Skolkovo opereert in de volgende vijf sectoren.

 • Biomedische technologie
 • Efficiënt energiegebruik
 • Informatietechnologie: gericht op diverse IT-ontwikkelingen, van zoeksystemen tot cloud calculations
 • Ruimtevaarttechniek
 • Kerntechnologie: gericht op complexe technologische systemen en innovatie op de energiemarkt

Bovendien is in samenwerking met het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology in 2011 een universitair centrum geopend.

Skolkovo is buitengewoon aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven. Waarom?

 • Bedrijven hebben er toegang tot de belangrijkste multinationals en ideale netwerkmogelijkheden
 • De Russische markt biedt volop mogelijkheden; er wordt verwacht dat de Russische economie in 2020 de op drie na grootste ter wereld is
 • Bedrijven hebben toegang tot interessante subsidies, die tot 100 procent van de investering gaan. De regeling gaat dus niet ten koste van equity en komt niet als achtergestelde lening
 • Tot 2014 kunnen de verkregen fondsen worden uitgegeven zonder fysieke aanwezigheid in Moskou
 • Er gelden westerse standaarden
 • Er is een een apart intellectueel-eigendomregime gecreëerd dat is gebaseerd op Duits en Nederlands patentrecht
 • Personeel krijgt 14 procent korting op verzekeringspremies
 • Er is een vrijwel belastingvrij economisch klimaat gecreëerd. Zo is er de eerste tien jaar een vrijstelling van winstbelasting, belasting op vaste activa en btw (inclusief de btw op geïmporteerde goederen voor de opbouw van de vestiging te Skolkovo of onderzoeksactiviteiten aldaar, maar behalve de btw die wordt geheven over overige import naar Rusland)

Campus by nightZakendoen in Rusland kan zeer omslachtig zijn; naast de logistieke problematiek, bureaucratie en douaneformaliteiten lopen westerse bedrijven dikwijls tegen problemen aan als het gaat om marktonderzoek, representatie, productcertificering, vertalingen en verkoop. Een vestiging openen op het op westerse leest geschoeide Skolkovo is daarom een prachtige manier om de Russische markt te betreden.

Strategy Reflections en het Nederland-Rusland Centrum hebben jarenlange ervaring met innovatie en zakendoen in Rusland. Daarom zijn wij de ideale partij om geïnteresseerde bedrijven naar Skolkovo te leiden en hen gedurende het gehele vestigingsproces te assisteren. We kunnen bedrijven begeleiden bij het aanvragen van de status van participant, we bieden taal- en cultuurcursussen van hoge kwaliteit aan en we kunnen voor u de eerder genoemde subsidies aanvragen. Met name dit laatste aspect is omslachtig en lang niet ieder bedrijf weet deze subsidies te verwerven.

Skolkovo biedt aantrekkelijke subsidies om uw deelname aan het Skolkovo-project interessant te maken. Zo kunnen bedrijven 5 miljoen roebel (124 duizend euro) subsidie aanvragen voor de allereerste fase, het ontwikkelen van een concept voor uw deelname aan het Skolkovo-project, zonder een verplichting tot cofinanciering. Het overzicht van subsidies is als volgt:

 1. Conceptfase:          Tot 5 miljoen roebel / 124.000 euro, geen cofinanciering vereist
 2. Startfase:                Tot 30 miljoen roebel / 740.000 euro, minimaal 25% zelf gefinancierd
 3. Beginfase:               Tot 150 miljoen roebel / 3.700.000 euro, minimaal 50% zelf gefinancierd
 4. Gevorderde fase:     Tot 300 miljoen roebel / 7.400.000 euro, minimaal 75% zelf gefinancierd

Het Nederland-Rusland Centrum is dé organisatie bij uitstek om uw bedrijf de Russische markt op te helpen en kan u gedurende het gehele proces assisteren:

 1. Pre-screeningfase: we kunnen u assisteren bij het opstellen van een veelbelovend businessplan en kunnen onderzoeken of dit binnen de kaders van Skolkovo past.
 2. Verzoek tot deelname: we kunnen u assisteren bij het opstellen van het definitieve businessplan en de bijbehorende juridische documenten, het eventuele vertalen hiervan en het aanbieden aan Skolkovo. Hieraan voorafgaand moet ook een Russische rechtspersoon worden opgericht. Het behandelen van het verzoek duurt ongeveer 3-4 weken.
 3. Subsidieaanvragen: nadat de deelnemersstatus officieel is verkregen kan de businesscase worden opgestuurd naar het investeringscomité van Skolkovo. De volgende subsidieaanvraag bestaat uit vier delen: een investeringsvoorstel, een technische beschrijving, een projectplan en een begroting. Het behandelen van de aanvraag duurt ongeveer 2-3 maanden. Hierna worden de definitieve afspraken contractueel vastgelegd.
 4. Operationele fase: het doel is om een cluster van Nederlandse bedrijven te vormen en zo een Holland Tech House te creëren. Dit bevordert onder andere de (interdisciplinaire) netwerkmogelijkheden. Tegelijkertijd biedt het Nederland-Rusland Centrum taal- en cultuurcursussen en blijft onze aandacht gevestigd op nieuwe subsidierondes en commerciële mogelijkheden binnen Skolkovo.

Hans van Koningsbrugge
Directeur Nederland-Rusland Centrum
Hoogleraar Russische geschiedenis en politiek

Willem Moolenburgh
Partner Strategy Reflections
Technologie Commercialisatie

J.S.A.M.van.Koningsbrugge@rug.nl
Tel.: 050 363 72 49
Mob.: 06 29 17 30 07

Moolenburgh@strategyreflections.com
Mob: 06 24 66 98 62