Uitgeverij

Het Nederland-Ruslandcentrum geeft boeken en CD/DVD-publicaties uit.

INOS
Het Instituut voor Noord- en Oost-Europese studies (INOS) is de wetenschappelijke boekenuitgeverij van het Nederland-Ruslandcentrum, die zich toespitst op het publiceren van monografiën en artikelenbundels. INOS bestaat sinds 1990 en is gespecialiseerd in het uitgeven van boeken over Nederlands-Russische en/of Nederlands-Scandinavische betrekkingen. INOS geeft werken uit in twee series: Baltic Studies en Severnoe Okno (Noordelijk venster). In de serie Baltic Studies zijn diverse standaardwerken verschenen over Nederlands-Russische en Nederlands-Scandinavische berekkingen. De serie mag daarom met recht het vlaggenschip van INOS genoemd worden. De serie Severnoe Okno bestaat sinds 2012 en is opgericht om studenten en docenten van de studierichting Midden- en Oost-Europa Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen een podium te bieden de resultaten van hun onderzoek aan een breder publiek kenbaar te maken.

NRAC

Het Nederlands-Russisch Archiefcentrum (NRAC) werd opgericht in 2000 en is de voorloper van het Nederland-Rusland Centrum. Het NRAC heeft zich toegelegd op het uitgeven van diverse archiefinventarissen en bibliografieën binnen het kader van de Nederlands-Russische betrekkingen. Deze archiefinventarissen en bibliografieën zijn onmisbaar voor historici die onderzoek willen doen naar de geschiedenis van de wederzijdse betrekkingen tussen Nederland en Rusland

SLAVA!
Het handelsmerk SLAVA! is opgericht het muzikale erfgoed van Russen en Oekraïners te bewaren, die in ballingschap buiten de Sovjet-Unie verbleven en zich uitte in muziek, liedjes, composities en arangementen.

Tevens zijn er enkele tentoonstellingscatalogi uitgeven direct onder de naam van het Nederland-Rusland Centrum