Cursusaanbod voorjaar 2022

2 Янв
 
In het voorjaar van 2022 bieden we opnieuw een gevarieerd cursusaanbod. Dit cursusseizoen zijn er geschiedeniscursussen over Armenië, Scandinavië en de Spaanse Burgeroorlog én een beginnerstaalcursus Russisch. Deze cursussen brengen we u op twee locaties: Groningen en Leeuwarden.

De geschiedeniscursussen vinden zowel op locatie als digitaal plaats, de taalcursus uitsluitend op locatie. Het aantal plaatsen op locatie is beperkt, toebedeling vindt plaats op volgorde van inschrijving. Mocht de situatie rond het coronavirus het noodzakelijk maken, dan zullen de colleges geheel digitaal worden gedoceerd.

In Groningen:

In Leeuwarden:

Volledig online:

Armenië, het land van Ararat

Het kleine Armenië trekt af en toe onze aandacht, zoals in 2020 toen er een korte oorlog uitbrak met buurland Azerbeidzjan. Ook de lotgevallen van Armenen tijdens WO I trekken regelmatig de aandacht: afgelopen februari erkende de Tweede Kamer nog de Armeense genocide. Desondanks weten we maar weinig over deze Kaukasische republiek.


Ingeklemd tussen Rusland, Georgië, Turkije, Iran en Azerbeidzjan ligt het kleine Armenië in de bergen van de Kaukasus. Met Islamitische én Christelijke buren ligt het op een kruispunt van culturen. Dit is een constante uit de geschiedenis: Armenië vormt een kruispunt tussen ‘West’ (Rome, Byzantium, Rusland) en ‘Oost’ (Perzië en diverse islamitische rijken). De positie van Armenië bepaalde ook dat het land in 301, als éérste, het Christendom aannam als staatsgodsdienst. Daarin verschilt het sterk van sommige van z’n Turkse en Perzische buren. Het heeft het land ook een bijzonder lange én complexe geschiedenis gegeven: grenzen zijn regelmatig verschoven en de Armenen zijn verspreid geraakt over een grote diaspora die zich uitstrekt van Europa tot Iran (en inmiddels óók de Nieuwe Wereld).

Alleen door de geschiedenis van het land te doorlopen ‘van nul tot nu’ kunnen we het huidige Armenië beter begrijpen. En passant worden diverse prangende vragen beantwoord: Waarom is Armenië ‘s werelds oudste Christelijke land en waarom verschilt het Armeense geloof van andere vormen van Christendom? Hoe kan het dat het land lange tijd niet op de kaart heeft gestaan? Waarom werden Armenen in 1915 slachtoffer van een van de eerste genocides van de twintigste eeuw? Hoe werd het land uiteindelijk deel van de Sovjet-Unie? Waarom staan Armenië en buurland Azerbeidzjan elkaar naar het leven?

Docent dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel
Cursusvorm 10 colleges
Data  27 januari t/m 7 april, 24 februari vervalt
Tijd 10:00-12:00u
Locatie Groningen (nader aan te kondigen)
Cursusprijs € 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden

Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Dan moeten wij extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45,00. U krijgt hiervoor 18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)

Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 13 januari 2022

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog

Van Vikingen, Oorlogen en integratie: een geschiedenis van Scandinavië

De geschiedenis van Scandinavië is een grotendeels onbekende. En dat terwijl het Noorden van Europa zeer belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de rest van Europa. Bovendien is er een groeiende toeristische belangstelling voor dit gebied. In deze collegereeks zullen de verschillende hoogtepunten van de Scandinavische geschiedenis aan de orde komen waarbij ook aandacht zal zijn voor unificerende en juist splitsende tendensen.

De geschiedenis van Scandinavië kent vele onbekende facetten. Vanzelfsprekend hebben velen gehoord over de Vikingen. Maar … wat was hun invloed precies? En waarom waren er – van Sicilië tot Rusland – Vikingstaten? Veel minder bekend is waarom er een Unie van Kalmar ontstond die geheel Scandinavië omspande. Waar Denemarken zijn Gouden Eeuw in de 16de eeuw kende, was dit voor Zweden – en de Nederlandse Republiek – de 17de eeuw. Was dit toeval? Naarmate de tijd vorderde werden buitenlandse mogendheden steeds dominanter in Scandinavië wat uiteindelijk tot een versplintering zou leiden. Het was echter niet alleen externe invloed die tot machtsverlies leidde, evenzeer waren de voortdurende oorlogen tussen Denemarken/Noorwegen en Zweden/Finland hieraan debet. De 19de eeuw zag het einde van deze ontwikkeling. Maar Scandinavië is meer en dit gold zeker in de 20ste eeuw. Hoe kwam het dat de Scandinavische staten gingen gelden als voorbeelden van progressiviteit? Kortom; een cursus die probeert een wat vergeten onderdeel van Europa in perspectief te plaatsen.

Docent prof. dr. Hans van Koningsbrugge
Cursusvorm 10 colleges
Data 27 januari t/m 7 april, 24 februari vervalt
Tijd 14.15-16.00u
Locatie Groningen (nader aan te kondigen)
Cursusprijs € 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden

Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Dan moeten wij extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45,00. U krijgt hiervoor 18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)

Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 13 januari 2022

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog

Beginnerscursus Russisch

Binnenkort gaat een nieuwe cursus Russisch voor beginners van start.

Deze cursus is voornamelijk gericht op mondelinge communicatie in praktische alledaagse situaties - grammatica, woorden, leren spreken aan de hand van voorbeelddialogen, eventueel ondersteund met filmpjes. Daarnaast ook praktische informatie over het dagelijks leven in Rusland.

De totale prijs voor 10 weken (van 2 uur per week) bedraagt € 190,- inclusief het lesmateriaal.
Max. deelnemers: 7 (De cursus zal doorgaan bij voldoende aanmeldingen).

Zolang de coronasituatie fysieke lessen mogelijk maakt, zullen deze plaatsvinden in het Centre for Russian Studies.

Startdatum en tijd:
  1. dinsdag 8 februari t/m 19 april 2022 (geen les: 22 februari i.v.m. voorjaarsvakantie) De cursus vindt plaats op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur.

OF

  1. woensdag 9 februari t/m 20 april 2022 (geen les: 23 februari i.v.m. voorjaarsvakantie) De cursus vindt plaats op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie:

Centre for Russian Studies, 2e verdieping Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4, 9712 CP Groningen.

Maximum aantal deelnemers: 7
Prijs: € 190,- (incl. lesmateriaal)

Inlichtingen en/of opgeven bij: 

Voor meer informatie en aanmelding (mogelijk t/m 2 februari 2022) voor deze cursus kunt u contact opnemen met docent Marcel Stoeten: tel. 050-3637823, e-mail: g.w.m.stoeten@rug.nl (link stuurt een e-mail) Geef bij het aanmelden aan welk bovengenoemde cursusdag uw voorkeur heeft.

↑ Terug omhoog

De Spaanse Burgeroorlog

De herbegrafenis van de Spaanse dictator Francisco Franco in 2019 deed de gemoederen oplopen. Links kraaide victorie, rechts toonde zich bedroefd. Spanje heeft zijn complexe verleden niet verwerkt. Bij ons is de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) weinig bekend. Dat is onterecht: het conflict vormt een duidelijke voorbode op de naderende Tweede Wereldoorlog.
 

Net als in de Tweede Wereldoorlog streden Conservatieven, Nationalisten en ‘Fascisten’ tegen Liberalen, Socialisten en Communisten (Republikeinen). Bovendien mengden Hitler, Mussolini en Stalin zich in het conflict, terwijl vrijwilligers uit heel Europa meevochten. Militair gezien was het ook een duidelijke voorbode op WO II: Pablo Picasso legde treffend het luchtbombardement op burgerdoelen vast (Guernica). Ook grootschalige terreur jegens burgers kenmerkte het conflict.

De grote maatschappelijke veranderingen die de Spaanse samenleving aan het begin van de Twintigste Eeuw doormaakte vormen de aanleiding voor de burgeroorlog. In dit college gaan we onderzoeken waarom de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken is en hoe het conflict kon uitgroeien tot een groter internationaal conflict. Vervolgens behandelen we het verloop van de oorlog en bepreken we de toepassing van terreur. Uiteraard zullen we het conflict ook in een breder kader plaatsen: Waarom is vandaag deze geschiedenis in Spanje nog zo omstreden? Wat is het belang van de Spaanse Burgeroorlog in de Europese geschiedenis? Waarom zouden wij in Nederland meer over dit conflict moeten weten? Kortom: een cursus over geschiedenis die midden in de actualiteit staat.

Docent dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel
Cursusvorm 10 colleges
Data Woensdag 2 februari t/m 13 april, 23 februari vervalt
Tijd 10.15-12.00u
Locatie Leeuwarden (nader aan te kondigen)
Cursusprijs € 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden

Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Dan moeten wij extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45,00. U krijgt hiervoor 18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)

Cursusmateriaal Hand-outs
Uiterste inschrijfdatum 19 januari 2022

Meer informatie
Inschrijving

Als u deze cursus wilt volgen in het kader van de bijscholing PE-punten WBTV dan kun tu zich uitsluitend mogelijk inschrijven via de email (link stuurt een e-mail). In alle overige gevallen kunt u zich inschrijven via onze samenwerkingspartner: HOVO Noord-Nederland.

↑ Terug omhoog


Avondwebinar/Online Academie: Het Onbekende Wit-Rusland - Een Inkijkje in Europa's Laatste Dictatuur

Wit-Rusland geldt als Europa’s ‘laatste dictatuur’ en valt momenteel niet weg te denken uit het nieuws: de beelden van vluchtelingen aan de Pools-Wit-Russische grens staan op ons netvlies gebrand. Ook de ontvoering van Ryanair-vlucht 4978 in mei 2021 spreekt tot de verbeelding. Ondanks al deze actualiteiten weten we maar weinig over dit midden in Europa gelegen land.

Voor velen blijft het echter een blinde vlek in de topografische verbeelding. Hoewel nauw met Rusland verweven, is het land geen aanhangsel van zijn grote broer. Alleen al over de naam van het land bestaat onduidelijkheid. Is het nu Wit-Rusland, of Belarus?

Wat op eerste ogenblik gewoon een kwestie van vertalen lijkt – het ‘Bel’ van Belarus betekent ‘Wit’, blijkt in tweede instantie een uiterst gepolitiseerde identiteitskwestie. Waar sommigen het zelfstandige bestaan van deze staat als een foutje van de geschiedenis zien, heeft het land volgens anderen een historische traditie en dito bestaansrecht.

Wit-Rusland, of Belaroes, is hoewel onbekend gelegen op een kruispunt van culturen en beschavingen. Juist omdat het land zo strategisch is gelegen, kan het land niet makkelijk geplaatst worden: er zijn duidelijke Russische invloeden, maar ook westerse.

Hoe kan het dat dictator Aleksandr Loekasjenko al meer dan 25 jaar stevig in het zadel zit? Waarom wordt de nationale taal, het Wit-Russisch, door bijna niemand gesproken? Op welke wijze beïnvloedt de geopolitieke positie van Wit-Rusland de machtsverhoudingen in Europa? Waarom is het Sovjet-verleden (met al zijn gruwelen) nog zo zichtbaar? Om dit soort belangwekkende vragen te begrijpen moet het verleden van Wit-Rusland beter worden gegrepen.

Programma

In deze cursus wordt de geschiedenis van Wit-Rusland chronologisch en thematisch uiteengezet. We zullen zien hoe diverse invloeden het land hebben gemaakt tot wat het vandaag is. Dat zullen we doen aan de hand van de volgende thema’s:

Nr.

Datum

Onderwerp

I

Ma 14-02-2022, 20u

Inleiding; Wat is Belaroes & de Russische middeleeuwen

II

Ma 28-02-2022, 20u

Het “Litouwse” en “Roetheense” verleden

III

Ma 07-03-2022, 20u

17e – 19e eeuw: Polen en Russen, maar waar is Belaroes?

IV

Ma 14-03-2022, 20u

Tussen Polen en Rusland, Wit-Rusland als West-Rusland

V

Ma 21-03-2022, 20u

Het interbellum: een Wit-Russische staat?

VI

Ma 28-03-2022, 20u

De Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse Sovjettijd

VII

Ma 04-04-2022, 20u

Een onafhankelijke Wit-Russische staat

VIII

Ma 11-04-2022, 20u

President Loekasjenko

IX

Ma 25-04-2022, 20u

Loekasjenko’s Tweede Termijn: Een autoritaire staat

X

Ma 02-05-2022, 20u

Een sterke president in een zwakke staat?

Meer informatie

Docent: dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel
Aantal colleges: 10
Werkvorm: online hoorcollege
Data: Iedere maandag vanaf 14 februari (m.u.v. 21 februari en 18 april)
Tijd: 20.00-22.00

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Oost-Europa. Hij is verbonden aan het Nederland-Rusland Centrum en aan de Afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inschrijving en cursusgeld

Reguliere cursisten: € 175,- p.p. inschrijving via onze webshop; Abonnees van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder courant krijgen €25,- korting. Inschrijving via Van Plan(externe link).
Beëdigde Tolken/vertalers i.k.v. PE-regeling WBTV: voor het PE-certificaat (18 PE-punten) wordt €45,- toeslag gevraagd. U kunt zich in dit geval inschrijven via een speciale pagina op onze webshop