Kazachstan

Kazachstan is het op acht na grootste land ter wereld en het grootste land in Centraal-Azië. Met slechts 7 inwoners per km2 is Kazachstan daarentegen één van de dunbevolkte lander ter wereld.  Door haar grote olie- en gasvoorraden heeft het land een hoog BBP. Met de publicatie van een strategie voor 2050 heeft Kazachstan een hervormingskoers ingezet die van het land één van de welvarendste en modernste landen ter wereld moet gaan maken.

Ondernemersklimaat
Het Kazachse ondernemersklimaat is door recente hervormingen liberaal te noemen en probeert actief maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Uit een onderzoek van de Wereldbank eindigde Kazachstan op plek 25 in de Ease of Doing Business (2020). Daarnaast riep voormalig first president Nazarbajev in een toespraak buitenlandse investeerders en lokale ondernemers op om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft sindsdien stevige fundamenten in het zakelijke klimaat. Zo reikt de president jaarlijks een prijs uit voor goede maatschappelijk verantwoorde ondernemingspraktijken.

Economische vooruitzichten
Voor de Covid-19 pandemie uitbrak groeide de Kazachse economie nog met 4,5% in 2019. Ook na de pandemie in 2021 groeide economie weer met maar liefst 4% (2021). Kazachstan wil zich ontwikkelen als een internationale transport-hub door haar positie tussen China, Rusland en Europa. Daarvoor investeert het flink in (spoor)wegen, havens, pijpleidingen en legt het contacten met omringende landen om een sterk transportfunctie te kunnen beoefenen.


Zakelijke kansen in Kazachstan

Sector

Kansen

Landbouw

De Kazachstaanse overheid richt zich in de ‘Strategy 2050’  op het verbeteren van de landbouw middels het aantrekken van buitenlandse investeringen, het versterken van samenwerking in de sector en de export versterken.

Duurzame energie

In dezelfde strategie streeft Kazachstan in 2030 naar 10% en in 2050 zelfs 50% duurzame energie. Kansen voor Kazachstan zijn te vinden in zonne-energie, windenergie en waterkrachtprojecten.

Afvalbeheer

Kazachstan produceert veel afval wat nog vaak op stortplaatsen uit de Sovjettijd wordt gestort. In de nieuwe strategie zet de overheid in op het vernieuwen van de afvalsector door onder andere recylcage te promoten

Transport en logistiek

Kazachstan ontwikkelt zich als transport-hub tussen China, Zuid-Azië, Rusland en West-Europa door middel van (spoor)wegen en havens aan de Kaspische Zee. Er zijn veel kansen door de grote investeringen vanuit de staat en het grote aantal subsidies dat Kazachstan binnensleept om de infrastructuur uit te breiden en te verbeteren.

ICT & telecommunicatie

Kazachstan gaat niet alleen het hele overheidsapparaat vernieuwen door onder andere het gebruik van nieuwe technologieën maar wil ook ondernemers stimuleren om hetzelfde te doen. Er ontstaat een groot potentieel voor technologiebedrijven om zaken te doen in Kazachstan.

Mijnbouw

Kazachstan heeft een grote rijkdom aan natuurlijke bronnen, waaronder olie, gas, kolen, uranium en andere mineralen. Na Rusland is Kazachstan de grootste oliebezitter van de oude Sovjetrepublieken.

Consumenten

Door de groei van de middenklasse en een stijging van het reële inkomen is de vraag naar kwalitatief goede producten en merken toegenomen. Nederlandse producten kunnen hierop inspelen, met name als er bij deze kwalitatief goede producten ook sprake is van een goede klantenservice die in Kazachstan vaak gebrekkig is. 

Interesse?
Kazachstan biedt voor ondernemers vele kansen. Er wordt de komende jaren een economische groei verwacht en de ambities van de overheid liggen voor de komende jaren hoog. Kazachstan ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste post-Sovjet republieken. We maken graag met u een vrijblijvende afspraak om in detail te bespreken wat de kansen zijn voor uw producten of diensten.