Azerbaijan

In 25 jaar heeft de Azerbeidzjaanse overheid zich flink ingezet om armoede te verminderen. Daarnaast is er veel geïnvesteerd inde infrastructuur om Azerbeidzjan economisch op de kaart te zetten.

 

Ondernemersklimaat

Azerbeidzjan heeft te kampen met een corruptieprobleem en een gebrek aan investeringen. Desondanks heeft het land, mede door hervormingen, ervoor weten te zorgen dat het op plaats 34 eindigde van de ease of doing business rangschikking van de Wereldbank (2020). Om de corruptie tegen te gaan wordt er flink geïnvesteerd in menselijk kapitaal en probeert Azerbeidzjan met steun van de wereldbank te zorgen voor een hervorming van de economie.

 

Economische vooruitzichten

De economie van Azerbeidzjan is grotendeels afhankelijk van de export van olie en aardgas. Door deze afhankelijkheid is de economie kwetsbaar door schommelende prijzen van fossiele brandstoffen op de wereldmarkt. Mede daarom is besloten om de economie te gaan diversifiëren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. De economische groei van Azerbeidzjan is vergeleken met de rest van de regio relatief klein, namelijk 2,5% in 2019. Na de Covid-19 pandemie steeg de groei naar 5,6% in 2021.

 

Zakelijke kansen

Sector

Kansen

Fossiele brandstoffen

Veruit de grootste exportproducten van Azerbeidzjan zijn olie en aardgas. Dit betekent dat er afzetmogelijkheden ontstaan voor machines en apparatuur in de olie- en gaswinning, de bouw, de staalindustrie en de metaalindustrie.

Chemische industrie

Azerbeidzjan heeft een sterke chemische industrie die in zich vooral heeft gespecialiseerd in rubber en plastic

Bouw

In de Azerbeidzjaanse strategic Road Map for the Development of Housing Provision at a Reasonable Price heeft de regering kenbaar gemaakt voor $500 miljard te gaan investeren in het bouwen van woningen. De woningen moeten ook energiezuinig zijn en aan groene normen voldoen. Dit biedt grote kansen voor projectontwikkelaars, bouwmaterialenleveranciers en ondernemingen met kennis over duurzaam wonen.

Landbouw

Ruim 40% van de Azerbeidzjaanse bevolking is werkzaam in de agrarische sector, maar dit vertegenwoordigt slechts 6% van het bbp. Azerbeidzjan kampt nog met verouderde technieken uit de Sovjetperiode. Nu de overheid de agrarische sector heeft aangewezen als prioritaire sector ter diversificatie van de economie ontstaat er meer ruimte om in te zetten op het importeren van nieuwe technieken, machines en installaties. Deze machines zijn niet alleen nodig om het land te bewerken, maar er is ook een groot potentieel voor de voedselverwerking en verpakkingsindustrie. Er is ook een gebrek aan kennis over landbouw, wat voor Nederlandse agrarische ondernemers een niche kan zijn.

Transport en logistieke sector

In het kader van de diversificatie van de economie, zet de overheid ook in op een sterkere transport en logistieke sector. Zo zijn er grote projecten opgezet zoals de ontwikkeling van de spoorlijn tussen Bakoe, Tbilisi en Kars. Momenteel worden er routes ontwikkeld naar de Kaspische Zee en Turkije. Als u iets voor de transportketen ontwikkeld dan kunnen we kijken of u aansluiting kunt vinden bij een van de projecten.

ICT

Er bestaan plannen om de weinig ontwikkelde ICT-sector te ontwikkelen. Zo zijn er grote kansen voor ondernemingen die e-governance toepassingen aanbieden. Dit wordt nog amper toegepast, terwijl de toegevoegde waarde wel wordt erkend. Ook is e-commerce nog nauwelijks ontwikkeld en kan dit voor ondernemingen grote kansen brengen. Om de digitale transitie te stimuleren ontwikkelt de overheid nu wetgeving.

Toerisme

In Azerbeidzjan bestaat een tekort aan hotels en is er een grote groei in het aantal toeristen dat jaarlijks op bezoek komt. De overheid heeft een plan ontwikkeld om flink te gaan investeren in de hotelmarkt. Iedereen met interesse in het ontwikkelen van hotels kan hier zijn kans grijpen

Consumenten

Het besteedbaar inkomen van de gemiddelde Azerbeidzjan ligt erg hoog. De markt staat te springen om luxegoederen uit het westen, waarbij er ook een grote vraag is naar een goede klantenservice.

Interesse

Azerbeidzjan biedt voor ondernemers vele kansen. Nu Azerbeidzjan zich wil inzetten om minder afhankelijk te worden van de olie- en gasexport ontstaan er meer kansen om te investeren en ondernemingen op te zetten in Azerbeidzjan, waar er met name in de landbouw grote kansen zijn. We maken graag met u een vrijblijvende afspraak om in detail te bespreken wat de kansen zijn voor uw producten of diensten.