Hongarije, van Árpád tot Orbán. Aan de rand van de Europese geschiedenis

N.B. deze cursus vindt zowel op locatie in Leeuwarden als digitaal plaats. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus als online-cursus te volgen is.

Toen de Sovjettanks in 1956 de straten van Boedapest binnenrolden, deed premier Imre Nagy een beroep op Europa zijn land te helpen. Anno nu keert premier Viktor Orbán, die zijn politieke carrière vestigde op de nalatenschap aan de Hongaarse revolutie, zich in zekere zin juist van Europa af. Wie de Hongaarse geschiedenis echter kent, kan deze tegenstelling beter verklaren.

Met z’n Katholieke barokcultuur én lange geschiedenis binnen de Habsburgse Donaumonarchie neemt Hongarije vanzelfsprekend een plaats in binnen Europa. Toch is er ook veel dat Hongarije een ‘buitenligger’ maakt: de herkomst van zijn totaal niet op die van omliggende gebieden lijkende taal en de anderhalve eeuw van Turkse overheersing zijn daar slechts twee voorbeelden van.

Hoewel Nederland en Hongarije op het eerste gezicht weinig delen, ligt dit toch ingewikkelder: sinds de Hongaarse opstand en de vluchtelingenstroom die daarmee op gang kwam kent ook Nederland een grote Hongaarse gemeenschap. Het oh zo Katholieke Hongarije, blijkt bij nader inzien toch ook een protestants verleden te hebben.  

Binnen zijn regio neemt Hongarije bovendien een sleutelpositie in: de positie van Hongarije t.a.v. de Oekraïne-oorlog en Orbans overwinningstoespraak na de verkiezingen van 2022 maken dit duidelijk. Ook zijn er in praktisch alle buurlanden uitgebreide Hongaarse minderheden die voor gespannen verhoudingen kunnen zorgen. De Hongaarse geschiedenis is een fascinerend verhaal, een verhaal dat zowel binnen als buiten Europa gelegen is.  Wie iets van het huidige Hongarije wil begrijpen moet zich tot de Hongaarse geschiedenis wenden als verklaring. 

Programma

  1. Inleiding: Hongarije & Europa; het begin van Hongarije

  2. Een geschiedenis in Europa: het Middeleeuwse Hongarije

  3. Aan de rand van Europa(!); het vroegmoderne Hongarije

  4. Wederom in Europa: Hongarije als onderdeel van het Habsburgse rijk

  5. Hongarije geëmancipeerd: een koninkrijk binnen de dubbelmonarchie

  6. Een geslachtofferd land? Hongarije tussen de beide wereldoorlogen

  7. De opbouw van het communisme: Hongarije in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie

  8. Communisme tegen wil en dank: De Hongaarse opstand (1956)

  9. De terugkeer naar Europa: Het einde van het Hongaarse communisme

  10. De verloren terugkeer naar Europa: Hongarije na 1989

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Leeuwarden en online
Dag: Woensdag
Uiterste inschrijfdatum: 31 augustus 2022
Tijd: 13.15-15.15 uur
Cursusdata: 14 september t/m 23 november, 19 oktober vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Inschrijving

Als u deze cursus wilt volgen in het kader van de bijscholing PE-punten WBTV dan kunt u zich uitsluitend mogelijk inschrijven via de email. In alle overige gevallen kunt u zich inschrijven via onze samenwerkingspartner: HOVO Noord-Nederland.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.