Online avondacademie: De Koude Oorlog 1.0

Iets minder dan vijf decennia hield de Koude oorlog de wereld in zijn beangstigende greep. Twee grootmachten, die zeer uiteenlopende ideologische uitgangspunten hadden stonden lijnrecht tegenover elkaar en bedreigden elkaar met het meest verwoestende van alle wapens: de atoombom. Het is een geschiedenis die op het eerste ogenblik zo simpel lijkt, echter, schijn kan bedriegen, want op de achtergrond spelen nog veel meer factoren mee.

Dankzij de steeds groter wordende toegankelijkheid van bronnen in Amerikaanse en andere westerse archieven en de opening van archieven in de voormalige communistische wereld beginnen de contouren binnen de geschiedschrijving over de Koude Oorlog zo’n 25 jaar na dato steeds duidelijker worden. Door de nieuwe informatie krijgt de koude oorlogsgeschiedenis steeds meer nuances en wordt steeds duidelijker dat hoewel de tweespalt tussen het door de Verenigde Staten aangevoerde kapitalistische westen en het door de Sovjet-Unie geleide communistische oosten tot de kern van het conflict behoorde er ook andere verhaallijnen door de koude oorlogsgeschiedenis heenlopen.

De Koude Oorlog moet worden begrepen binnen een bredere context van de wereldwijde politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen. Daarbij moet worden opgemerkt dat sommige van die ontwikkelingen al ruimschoots begonnen zijn voordat de koude oorlog losbarstte, terwijl andere ontwikkelingen tot de dag van vandaag doorgaan. De Koude Oorlog kan daarom niet enkel worden opgevat als de geschiedenis van de internationale betrekkingen tussen de twee hoofdrolspelers maar moet worden gezien als een hoofdstuk wereldgeschiedenis. De Koude Oorlog is daarmee een geschiedenis die de grenzen van staten overschrijdt.

De huidige tijd maakt het alleen maar interessanter om de Koude Oorlog nader te onderzoeken: immers door de spanningen tussen ‘het Westen’ en Rusland wordt al regelmatig gesproken over ‘een nieuwe Koude Oorlog’, oftewel: is er sprake van een Koude Oorlog 2.0?

Programma

Nr.

Datum

Onderwerp

I

Di 20-09-2022, 20u

Inleiding: De koude oorlog als wereldgeschiedenis
Het voorspel-  Communisme & kapitalisme tussen 1917-1941

II

Di 27-09-2022, 20u

Een kortstondig onwaarschijnlijk bondgenootschap: 1941-1945

III

Di 04-10-2022, 20u

De eerste spanningen tussen ‘West’ en ‘Oost’: 1945-1947

IV

Di 11-10-2022, 20u

Het hoogtepunt van de Koude Oorlog 1948-1953

V

Di 25-10-2022, 20u

Chroesjtsjovs dooi: 1953-1961

VI

Di 01-11-2022, 20u

Terug naar versterkt antagonisme 1961-1968

VII

Di 08-11-2022, 20u

Een tweede detente: 1969-1976

VIII

Di 15-11-2022, 20u

De jaren ’80: van wederopleving naar ontspanning: 1977-1988

IX

Di 22-11-2022, 20u

Het einde van de Koude oorlog: het mirakel van 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie

X

Di 29-11-2022, 20u

Conclusies: ‘The end of history’: de Koude Oorlog nader beschouwd

Meer informatie

Docent: prof. dr. Hans van Koningsbrugge
Cursusvorm: 10 colleges
Data: Iedere dinsdag vanaf 20 september (m.u.v. 18 oktober)
Tijd: 20.00-22.00
Locatie: Online webinar (Zoom)
Kosten: €175

Inschrijving en cursusgeld

Reguliere cursisten: € 175,- p.p. inschrijving via onze webshop; Abonnees van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder courant krijgen €25,- korting. Inschrijving via Van Plan.
Beëdigde Tolken/vertalers i.k.v. PE-regeling WBTV: voor het PE-certificaat (18 PE-punten) wordt €45,- toeslag gevraagd. U kunt zich inschrijven via een speciale pagina in onze webshop

PE-punten Wbtv / beëdigde tolken en/of vertalers

Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). Het totaalbedrag wordt dan €220. U krijgt hiervoor 18 PE-punten. U kunt zich (inclusief toeslag) enkel inschrijven via een speciale pagina op onze website.